T.C.
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü
2013-2014 Bahar Yarıyılı
Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları
Anabilim Dalı
Lisansüstü
Derece
T.C.
Uyruklu
Yabancı
Uyruklu
Türk
Cumhuriyetleri
ile
Türk ve Akraba
Toplulukları
Özel şartlar
İleri Teknolojiler Malzeme Bilimi ve
Mühendisliği Bilim Dalı
Yüksek Lisans
13
1
1
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme
Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği,
Seramik Mühendisliği, Fizik, Fizik Mühendisliği,
Biyoloji, Tekstil Mühendisliği, Kimya
Mühendisliği, Kimya Lisans mezunu olmak
Kimya Mühendisliği
Yüksek Lisans
8
-
-
Kimya Mühendisliği mezunu olmak
Tekstil Mühendisliği, Kimya Mühendisliği,
Polimer Mühendisliği, Lif ve Polimer
Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme
Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Kimya
Lisans mezunu olmak
Tekstil Mühendisliği, Kimya Mühendisliği,
Polimer Mühendisliği, Lif ve Polimer
Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme
Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği
Kimya Yüksek Lisans mezunu olmak
Yüksek Lisans
6
2
2
Doktora
3
1
1
Yüksek Lisans
15
1
-
Makine Müh. Lisans mezunu olmak
Doktora
3
1
-
Makine Müh. Yüksek Lisans mezunu olmak
Yüksek Lisans
3
-
-
Yüksek Lisans
4
-
-
Yüksek Lisans
3
-
-
Lif ve Polimer
Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Orman Endüstri
Mühendisliği
Orman Ürünleri
Orman Ürünleri
(İngilizce)
Orman Endüstri Mühendisliği,
Mobilya Dekorasyon Eğitimi/Bölümü,
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği mezunu olmak
Orman Endüstri Mühendisliği,
Orman Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı,
Mobilya Dekorasyon Bölümü, Ağaç İşleri
Endüstri Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği,
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği,
Kimya Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği,
Endüstri Mühendisliği, Çevre Mühendisliği,
Makine Mühendisliği, Mimarlık, İç Mimarlık,
Endüstri Ürünleri Tasarımı Lisans mezunu
olmak
Orman Endüstri Mühendisliği, Orman
Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı, Mobilya
Dekorasyon Bölümü, Ağaç İşleri Endüstri
Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği,
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Kimya
Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Endüstri
Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Makine
Mühendisliği, Mimarlık, İç Mimarlık,
Endüstri Ürünleri Tasarımı Lisans mezunu olmak
BAŞVURU TAKVİMİ
BTÜ-YDYO Lisansüstü Başvuru için Yabancı Dil Sınavı
Son Başvuru Tarihi
Lisansüstü Başvuru Tarihi
BTÜ-YDYO Lisansüstü Başvuru için Yabancı Dil Sınavı
Bilim Sınavı
Enstitü Tarafından Mülakata Gireceklerin İlanı
Mülakat
Enstitü Tarafından Kazananların İlanı
Kesin Kayıtların Yapılması
Kesin Kayıt hakkı kazanan yedeklerin ilanı
Kayıt Yaptırmayanların Yerine Yedek Kayıt
Bahar Yarıyılı Başlangıcı
Ders Ekle-Sil / Danışman Onayı
Başvuru Adresi
BTU Yabancı Dil Sınavı Başvuru / Sınav Yeri ve Saati
Mülakat ve Bilim Sınavı Yeri ve Saati
27 Ocak 2014
20-30 Ocak 2014
28 Ocak 2014
03 Şubat 2014
Saat: 10:00
04 Şubat 2014
Saat: 17:00
05 Şubat 2014
Saat: 10:00
06 Şubat 2014
Saat: 12:00
07-10 Şubat 2014
11 Şubat 2014
11-12 Şubat 2014
17 Şubat 2014
17-21 Şubat 2014
Bursa Teknik Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Gaziakdemir Mah. Mudanya Cad. No:4/10
Osmangazi / BURSA / TURKİYE
Tel: 0 224 314 17 21
Faks: 0 224 314 17 10
BTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu
Bursa Teknik Üniversitesi Yıldırım Yerleşkesi
152 Evler Mahallesi Eğitim Caddesi 1.Damla
Sok.No2/10 16330 Yıldırım/BURSA
Saat: 10:00
Bursa Teknik Üniversitesi
Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi
Gaziakdemir Mah. Mudanya Cad. No:4/10
Osmangazi / BURSA
Saat 10.00
ÖĞRENCİ ALIM KRİTERLERİ
Başvuru Koşulları
Ölçüt
Yüksek Lisans (Tezli)
ALES Sayısal Puanı
(ALES Puanı 3 yıl
geçerlidir)
ALES puanı en az 60
(GRE ve GMAT puanlarından
eş değer puan türü)
Yabancı Dil Notu 1
YDS ≥ 55
BTU YDYO Sınavı ≥ 55
Mezuniyet Notu
100’ lük sistemde 55 ve üstü 2
Bilim Sınavı
Mülakat
3
Tezli Yüksek Lisansa
Dayalı Doktora
ALES puanı en az 65
(GRE ve GMAT
puanlarından eş değer
puan türü)
YDS ≥ 60
100’ lük sistemde 55 ve
üstü 2
Değerlendirme
Kriterleri 4
%50
%10
%20
%10
%10
AÇIKLAMALAR
1
YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puanların muadili bir puan da kabul edilir.
2
100 lük sistemdeki notların 4 lük sistemdeki karşılıklarında YÖK 'ün dönüşüm tablosu kullanılır.
3
Bilim sınavından 100 üzerinden en az 50 alan öğrenciler mülakata alınacaktır.
4
Tüm notlar belirlendikten sonra değerlendirme kriterlerine göre başarı notu hesaplanır ve yapılacak sıralama ile kontenjan dahilinde öğrenciler
yerleştirilir.
T.C. UYRUKLU ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER:
1. Mezuniyet Belgesi: Yüksek Lisans programı için müracaat edenlerden Lisans, Doktora programına Yüksek
Lisans kontenjanı için müracaat edenlerden Lisans ve Yüksek Lisans belgelerinin Noter onaylı sureti (Aslı ile
birlikte gelindiğinde fotokopisi kabul edilecektir.)
2. Online Başvuru Çıktısı: Online başvuru sonrası sistemden alınacaktır ve imzalanacaktır.
3. İzin Belgesi: 657 Sayılı Kanuna tabi kadrolarda görevli personelin bağlı oldukları kurum amirinden alınacak
Doktora/Yüksek Lisans yapmasında sakınca olmadığına ve lisansüstü derslerini takip ettiği günler resmi izinli
sayılacağına dair belge. (Üniversitemiz personelinin başvurması halinde Rektörlükten alınan izin belgesini
getirmesi gerekmektedir.)
4. Fotoğraf: İki (2) adet vesikalık fotoğraf.
5. Nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslı kayıt sırasında gösterilecektir.)
6. Transkript: Dersler ve notların dökümü ile mezuniyet başarı notunu gösteren onaylı belge. Yüksek lisansa
başvuran öğrenciler için Lisans belgesi, Yüksek Lisansa Dayalı Doktoraya başvuran öğrenciler için Lisans ve
yüksek Lisans belgelerinin Aslı veya Noter onaylı sureti (Aslı ile birlikte gelindiğinde fotokopisi kabul
edilecektir.)
7. ALES ve Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi: Başvuru koşulları ve Değerlendirme Ağırlığı için istenen puanlar
için tabloya bakınız.
8. YÖK Denklik Belgesi: Yurtdışı mezunları için
9. Başvurular yukarıda belirtilen adrese eksik evraksız şahsen yapılacaktır. Posta yoluyla yapılacak başvurular
kabul edilmeyecektir.
YABANCI UYRUKLU VE TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI
UYRUKLU ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER:
1. Mezuniyet Belgesi: Lisans veya yüksek lisans diplomasının noterden veya dış temsilcilikten onaylı Türkçe
tercümeleri)
2. Online Başvuru Çıktısı: Online başvuru sonrası sistemden alınacaktır ve imzalanacaktır.
3. Fotoğraf: İki (2) adet vesikalık fotoğraf.
4. Pasaport fotokopisi
5. Transkript: Dersler ve notların dökümü ile mezuniyet başarı notunu gösteren onaylı belge. Yüksek lisansa
başvuran öğrenciler için Lisans belgesi, Yüksek Lisansa Dayalı Doktoraya başvuran öğrenciler için Lisans ve
yüksek Lisans belgeleri (noterden veya dış temsilcilikten onaylı Türkçe tercümeleri)
6. ALES/GRE/GMAT ve Yabancı Dil ve Türkçe Sınav Sonuç Belgeleri: Başvuru koşulları ve Değerlendirme
Ağırlığı için istenen puanlar için tabloya bakınız.
7. Posta veya faks yoluyla başvuru yapılabilir.
AÇIKLAMALAR:
1. 2013-2014 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı lisansüstü eğitim başvuruları, sadece elektronik ortamda yapılacak
olup, enstitümüze herhangi bir kayıt başvurusu yapılmayacaktır.
2. Tüm adayların başvurularında yanlış beyanda bulunmaları halinde sınav sonuçları geçersiz sayılacaktır.
3. Adayların imzalı online başvuru çıktısı ile ön kayıtta istenen diğer belgeleri 30 Ocak 2014 mesai bitimine
kadar Fen bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’ne elden teslim etmeleri gerekmektedir. Posta veya faks yoluyla
başvuruda bulunan Yabancı Uyruklu ve Türk Cumhuriyetleri İle Türk ve Akraba Toplulukları Uyruklu adaylar
için; gerekli belgelerin 30 Ocak 2014 mesai bitimine kadar Fen bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’ne ulaşması
gerekmektedir. Faks yoluyla başvuruda bulunan adayların belgelerin asıllarını bilim sınavı tarihinde Fen
bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’ne elden teslim etmeleri gerekmektedir.
4. Şahsen başvuru yapamayanlar resmi vekâlet vererek başvurularını yaptırabilirler.
5. Bir programa başvuru yapılabilir.
6. Eksik belge ile başvuran adayların kayıt işlemi kesinlikle yapılmayacaktır.
7. 20 – 30 Ocak 2014 tarihlerinde aktif olacak online başvuru adresi:
http://obs.btu.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_enstitu_login.aspx
TÜM ADAYLARA ÖNEMLE DUYURULUR.
Download

T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü 2013