TÜRK - ALMAN ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMI
GİRİŞ SINAVI SONUÇLARI
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik uyarınca 15.10.2014 tarihinde ilan edilen kadrolar için Fen Fakültesi Enerji
Bilimi ve Teknolojileri Bölümü Katıhal Fiziği Anabilim Dalı (1 Adet) Araştırma Görevlisi alımına ilişkin yapılan giriş sınavı sonuçları
aşağıda belirtilmiştir.
Giriş Sınavı Tarihi
Sınav Yeri
Sınav Saati
Başvuran Aday Sayısı
: 12.11.2014
: : Türk - Alman Üniversitesi Fen Fakültesi Toplantı Salonu Şahinkaya Cad. No:86 Beykozİstanbul
: 10:30
: 1
GİRİŞ SINAVI SONUÇ LİSTESİ
GİRİŞ SINAVI SONUCU
SIRA
NO
1
BAŞVURANIN ADI SOYADI
BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI
KADRO ÜNVANI
AÇIKLAMA
Gizem ÇETİN KARAKAYA
ENERJİ BİLİMİ VE
Araştırma
TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
Görevlisi
KATIHAL FİZİĞİ
BAŞARISIZ
Download

Fen Fakültesi / Enerji Bilimi ve Teknolojileri Bölümü / Katıhal Fiziği