Yazışma Modülü Kullanım Klavuzu için Tıklayınız
Gelen Yazı Kutusu Listesi > Gelen Yazı Kutusu Güncelle ( Yayladagi )
 Formda değişiklik yapmadan kaydetme işlemi yapmayın.
 Kaydetme işlemi yapmanız bu yazıyı cevapladığınız anlamına gelir.
 Cevabınız gönderen kişi tarafında okunduktan sonra kaydet işlemi yaparsanız cevabınız gönderici tarafında tekrar
okunmadı olarak görünür.
Gelen Yazı Kutusu Güncelle ( Yayladagi )
Gönderen
Kurum:
BÜYÜKŞEHİR / STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ( 32889839 )
Gönderen Kişi
Adı ve Soyadı:
Mehmet AYDIN
Gönderen Kişi
Dahili No:
1136
Konu:
Eğitimde İyi Örnekler Konferansı
Yazı Türü:
Diğer Mesajlar
Yazı Tarihi:
02.12.2014
Yazı Sayısı:
0
Eklenme
Tarihi:
02.12.2014-08:43
Cevap İsteme
Durumu:
Yazıyı Gönderen Bu Yazıya Cevap İstemiyor
Eğitim Reformu Girişimi (ERG) tarafındn yürütülmekte olan “12. Eğitimde İyi
Örnekler Konferansı”, 11Nisan 2015 tarihinde Sabancı Üniversitesi Tuzla
yerleşkesinde düzenlenecek olup son başvuru tarihi
İçerik:
5 Ocak 2015’tir.
Detaylı açıklamalar ve başvurular www.egitimdeiyiornekler.org adresinden
yapılmaktadır. Başvuru yapmak isteyen okul ve kurumlara gerekli duyurunun
yapımasını gerekmektedir.
T.C.
YAYLADAĞI KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 65894265/774/5969680
Konu:Eğitimde İyi Örnekler Konferansı.
03/12/2014
...............................MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi :İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 02/12/2014 tarih ve bila sayılı yazısı.
İlgi yazı gereği,Eğitim Reformu Girişimi (ERG) tarafından yürütülmekte olan
"12.Eğitimde İyi Örnekler Konferansı"11 Nisan 2015 tarihinde Sabancı Üniversitesi Tuzla
yerleşkesinde düzenlenecek olup son başvuru tarihi 5 Ocak 2015'tir.
Gerekli açıklamalar ve başvurular www.egitimdeiyiornekler.org
yapılmaktadır.Okullarınızda gerekli duyurunun yapılması hususunda;
adresinden
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Mehmet BABA
Müdür a.
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü
EKİ:
1-Yazı Örneği (1 sayfa)
DAĞITIM:
Tüm Okullara
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Ad SOYAD Ünvan
Tel: (0 312) XXX XX XX
Faks: (0 312) XXX XX XX
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindenf371-85b6-3669-91bb-4f38 kodu ile teyit edilebilir.
Download

(ERG) tarafındn yürütülmekte olan “12.