GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ’NE
HOŞGELDİNİZ
“
Sevgili Öğrencilerimiz;
Fakültemiz, kendi alanında en son
gelişmeleri takip eden, araştıran, inceleyen ve sorunlara çözüm üreten
gençler ve içinde yaşadığı toplumu
daha iyi değerlendiren bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Gümüşhane Üniversitesi İletişim
Fakültesi, 2009-2010 eğitim-öğretim yılında Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Bölümü’nde birinci ve ikinci öğretim
olmak üzere eğitim hayatına başlamıştır. Alanında uzman akademik
kadrosuyla düşünen, sorgulayan,
yorumlayan nitelikli bireyler yetiştirmenin yanında, İletişim Fakültesi
bünyesinde kurulan GİFHABER ve GİFAJANS gibi uygulama birimlerinde
öğrencilere sektörleriyle ilgili olarak
pratik yapma imkanı da sağlanmaktadır.
İletişim Fakültesi bünyesinde açılan Gazetecilik ile Radyo Televizyon
ve Sinema bölümleri de akademik
kadrosu, teknolojik ve uygulama altyapısını şimdiden tamamlayarak öğrenci almayı planlamaktadır.
“
2008 yılında kurulan Gümüşhane
Üniversitesi’nin “dünyaya açılan penceresi” sloganıyla kısa sürede büyük
gelişim sağlayan Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi, yenilikçi,
üretken ve paylaşımcı ruhuyla geldiği
nokta itibariyle Türkiye genelindeki
iletişim fakülteleri arasında söz sahibi olduğunu göstermektedir. İletişim
Fakültesi; özgür eğitim ortamı, uzman
akademik kadrosu, farklı uygulama
birimleri ve öğrenci odaklı eğitim anlayışıyla bilgi ve becerisini mesleki ve
kişisel gelişiminde kullanabilen iletişimciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Gümüşhane Üniversitesi
İletişim Fakültesi Dekanlığı
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
İLETİŞİM
FAKÜLTESİ
Gümüşhane Üniversitesi bünyesinde
kurulan ilk fakülte olma özelliğine sahip
olan İletişim Fakültesi, kısa bir geçmişine rağmen uygulama birimleriyle Türkiye’deki birçok iletişim fakültesiyle yarışmaktadır. İletişim bilimi alanında gerekli
teorik bilgilerle ve uygulama imkanlarıyla
iletişim teknolojilerine hakim, özgüvenli
ve olgun nitelikli bireyler yetiştirmektedir.
Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi, kendi alanında en son gelişmeleri takip
eden, araştıran, inceleyen ve sorunlara
çözüm üreten gençler ve içinde yaşadığı
toplumu daha iyi değerlendiren bireyler
yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Eğitim Süreci
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM
BÖLÜMÜ
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü içerisinde Reklamcılık ve Tanıtım, Halkla İlişkiler, Kişilerarası İletişim ve Araştırma Yöntemleri olmak üzere dört anabilim dalı
bulunmaktadır.
Bu alandan mezun olan öğrencilerimiz, reklam ve halkla ilişkiler ajanslarında, siyasi ve kurumsal danışmanlık şirketlerinde, medya planlama ve satın alma
şirketlerinde, sivil toplum örgütlerinde,
ajanslarda ve sektördeki tüm şirketlerde
halkla ilişkiler uzmanı, kurumsal iletişim
uzmanı, medya ilişkileri uzmanı ve marka
yöneticisi olarak çalışabilirler.
Halkla İlişkiler Bölümü her biri 14 hafta
olan 8 yarıyıldan oluşan 4 yıllık bir bölümdür. Bölümümüz TS-1 puan türünden öğrenci almaktadır.
Puan Türü / TS-1
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
GAZETECİLİK
BÖLÜMÜ
Eğitim Süreci
Gazetecilik bölümünün içerisinde
Genel Gazetecilik, Basın Ekonomisi ve
İşletmeciliği, Bilişim ve Enformasyon Teknolojileri olmak üzere üç anabilim dalı
bulunmaktadır.
Bu bölümden mezun olan öğrencilerimiz haber ajanslarında, ulusal/yerel
gazeteler ve dergilerde, kamu/özel radyo
ve televizyon kuruluşlarında, muhabirlik,
editörlük, haber fotoğrafçılığı, TV haber
programcılığı gibi çok farklı iş olanaklarına sahip olabilmektedirler.
Gazetecilik bölümü 8 yarıyıldan oluşan
4 yıllık bir bölümdür. Bölümümüze en yakın sürede TS-1 puan türünden öğrenci
alınması planlanmaktadır.
Puan Türü / TS-1
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Eğitim Süreci
Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü
içerisinde, İletişim Bilimleri, Radyo Televizyon, Sinema ve Fotoğraf, Grafik ve
Video olmak üzere dört anabilim dalı bulunmaktadır.
RADYO TELEVİZYON VE
SİNEMA BÖLÜMÜ
Bu alandan mezun olan öğrencilerimiz gerek kamera önünde gerekse
kamera arkasında pek çok görevde yer
alırken gelişen sektöre hayat vermekte,
bu geniş çalışma alanının içinde kameraman, senaryo –metin yazarı, muhabir,
kurgucu, sunucu, yapımcı, yönetmen,
genel yayın yönetmeni gibi çeşitli pozisyonlarda çalışabilmektedirler.
Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü
8 yarıyıldan oluşan 4 yıllık bir bölümdür.
Bölümümüze en yakın sürede TS-1 puan
türünden öğrenci alınması planlanmaktadır.
Puan Türü / TS-1
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
MEDYA MERKEZİ
UYGULAMA BİRİMLERİ
İletişim fakültesi bünyesinde yer alan
Medya Merkezi’nde öğrenciler çeşitli deneyimlerini uygulama imkanı bulmaktadır. Medya merkezi kapsamında Gifhaber
başta olmak üzere, reklamcılık sektörüne yaratıcı fikirler üreten Gifajans, genç
yönetmenlerin yetişmesini sağlayacak
Sinema Atölyesi, çeşitli televizyon programı ve internet üzerinden yayın yapan
Kampüs FM gibi birimleriyle, öğrencilerimiz uygulama yapabilecekleri alanlara
sahip olmaktadırlar.
Ayrıca fakültenin E-GİFDER isimli bir
akademik dergisi bulunmaktadır. Fakülte bünyesinde bulunan Gifotoğrafçılık
Kulübü, Gümüşperde Sinema Kulübü ve
Çaylak Reklamcılık Kulübüyle öğrencilerimiz kendi alanlarıyla ilgili sosyal aktiviteler gerçekleştirmektedir.
http://haber.gumushane.edu.tr/
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Gifhaber, öğrencilerimizin haber
toplama, yapma ve yayına hazırlama
konularında uygulama yapmalarını ve
alanlarında deneyim kazanmalarını sağlamaktadır. Haber merkezinde her bir
öğrencimiz gazeteciliğin farklı alanlarında uzmanlaşmakta, üretirken öğrenmekte, öğrenirken sektörün koşullarını
daha net görebilmektedirler. Öğrencilerimiz haber toplamadan baskıya kadar
gazeteciliğin her aşamasını Gifhaber
merkezinde çalışma deneyimiyle birlikte
öğrenmektedirler. Haber merkezimizde hazırlanan haberlerle öğrencilerimiz
üniversite ile kent arasında hem bir etkileşim sağlıyorlar hem de bu çalışmalarla
çeşitli yarışmalara katılma imkanı kazanmaktadırlar.
GİFHABER
http://www.facebook.com
/pages/G%C4%B0FHA...
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
GİFAJANS
http://twitter.com/Gifajans29
Genç yeteneklerin üye olduğu Gifajansta öğrenciler; araştırma, yaratıcı
fikirlerin oluşturulması ve değerlendirme süreçlerinin uygulamalarını gerçekleştirmektedirler. Bireysel çalışmaların
yanında takım çalışmalarıyla, reklam ve
halkla ilişkiler projelerinin üretiminde
sinerji oluşturma deneyimi kazanmaktadırlar. Ajansta öğrenciler, metin yazarı,
medya planlama, reklam ve halkla ilişkiler kampanyalarının tüm görsel tasarım
uygulamaları konusunda deneyim sahibi olmaktadırlar. Ayrıca çeşitli şirket ve
sivil toplum kuruluşlarıyla proje üreterek
böylece sektörde doğrudan çalışmalarını
deneyimlemiş olmaktadırlar. Böylelikle
ürettikçe deneyimlenen öğrenciler doğru mesajı doğru kanala ulaştırarak yeni
başarılara imza atmaktadırlar.
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Sinema atölyesi öğrencilerimiz; kısa
metrajlı film, senaryo ve belgesel çalışmaları hazırlamaktadır. Aynı zamanda
çektikleri filmin kurgu aşamasında görev alarak deneyim sahibi olmaktadırlar.
Kamera, ışık ve pek çok donanımla kendi
ürettikleri senaryoları film yapma imkanı
bulmaktadırlar. Bu donanımlarla filmlerini montajlama gibi sinemanın her
alanı üzerine deneyim kazanmaktadırlar. Atölyede öğrencilerimiz çeşitli yarışmalarda ve festivallerde ödül kazanmış
filmleri izleyerek bunun üzerine tartışma
ortamı sağlamaktadırlar.
SİNEMA
ATÖLYESİ
Öğrencilerimiz atölyede; kamera, ışık,
kurgu seti, senaryo ve film yapımı hakkında teorik bilgilerini çektikleri filmlerle
uygulamaya dönüştürerek birçok ulusal
ve uluslararası kısa film festivali ve yarışmalara hazırlanmaktadırlar.
https://www.facebook.com/pages/
Başarı ve Ödüller
“Aydın Doğan Vakfı’nın her yıl düzenlediği Genç İletişimciler Yarışması”nda 2012-2013 eğitim öğretim yılında alınan 2
ödülün ardından İletişim Fakültesi bu yıl “25. Genç İletişimciler
Yarışması”nda bir ödül daha almıştır.
“Geleceğin İletişimcileri Yarışıyor-Senin Gözünden Güvenilir
Gıda” temalı yarışmada da İletişim Fakültesi ödül almanın gururunu yaşamaktadır.
Download

Tanıtım Broşürümüzü indirmek için tıklayınız.