Şarjınıza
sağlar...
Powerbank�nedir,�ne�işe�yarar?
USB� ile� şarj� olabilen� cihazları� mobil� olarak� şarj� etmeye� yarar.�
Toplantıda,�yolda,�araçta,�piknikte,�mobil�olabileceğiniz�her�ortamda Powerra�mobil�şarj�cihazı�ile�yarı�yolda�kalmazsınız...
Toplantıda,�yolda,�araçta,�piknikte
yarı�yolda�kalmazsınız...
Enerji�her�zaman�yanınızda
Günlük� hayatlarımızda� şarj� sorunuyla� karşılaşıp� taşınabilir�
bataryaya� ihtiyacımız� olan� durumlar� her� geçen� gün� artıyor.�
Potansiyel� güç� deposu� şarj� aletleri� sunan� Powerbank'la-�
rımız,�enerjiyi�her�zaman�yanınızda�taşımanızı�sağlar.
Powerbank'larımız;�güç,�kalite�ve�benzersiz�tasarımı�bir�arada�
sunar.�
%100�dolu�batarya�ile,�
7�defa�-�iPhone�4�ve�5,
7�defa�-�Blackberry,
4�defa�-�Samsung�Galaxy�SII,�SIII�ve�SIV,
5�defa�-�HTC�(1x,�1s)�şarj�edilebilir.
Bunların�yanı�sıra�iPad,�iPod,�tablet�bilgisayarlar,�mp3�çalarlar,�
ve�USB’den�güç�alarak�şarj�olan�tüm�elektronik�cihazların�
şarj�edilmesinde�veya�çalıştırılmasında�kullanılabilir.�
Mobil�güç...
Yalın� çizgileri� ile� sade� ve� şık� tasarıma� sahip� Powerra’nın� mobil�
şarj� özelliğinin� yanı� sıra� fener� fonksiyonu� da� mevcut.� Gece�
aydınlatmak� için� powerbankınızın� LED� ışığını� çift� tıklayarak�
kullanabilirsiniz.�Powerra�cihazı�aşağıdaki�özelliklere�sahip:�
1.�LCD�Gösterge�
2.�Şarj�soketi�
3.�2.1A�çıkışlı�USB�soket�
4.�1.0A�çıkışlı�USB�soket�
5.�Açma-kapama�düğmesi.�Aynı�zamanda�ışığın�da
����açma-kapama�düğmesi.�
6.�LED�Işık
Kompakt� görünüme� sahip� Powerra’nın� teknik� özellikleri� ise�
aşağıdaki�gibidir:
ÖZELLİK
AÇIKLAMA
Boyutlar�(UxGxY):
108mm�x�72mm�x�22mm
Kapasite
10.000mA,�37Wh
Çıkış
5V,�1A�veya�2.1A
Giriş
DC�5V,�1A
Şarj�Koruma�Zamanı
5000h,�yaklaşık�210�gün
108mm
Standartlara�Uygunluk: ICE�60950�-�1:2005
Sertifikalar
CE,�FCE,�ROHS�sertifikaları
Net�Ağırlık:
241g.
22mm
72mm
Powerra,�pazardaki�hemen�tüm�dijital�cihazların�şarj�gereksinimlerini�karşılar.�
İçindeki� devrede� mikro� kontrol� ünitesi,� cihazınız� şarj� olurken,� başka� bir�
cihazı�şarj�ederken,�gösterge�panelindeki�bilgileri�akıllıca�yönetir.
Powerbank’ın�asıl�değerini�içindeki
Li-lon�pil�oluşturur.�
Üretimin�her�aşamasında�test�edilen�Powerra’lar,�yüksek�kaliteli�Li-Ion�pil�ve�
elektronik� devre� kullanmaktadır.� Powerra’nın� pili� test� edildiğinde� üzerinde�
yazan�10.000�mA�değeri�aynen�görülür.
Ar-Ge�ve�Kalite�Kontrol�yapan�üretici�güç...
Ürünlerimizi�sürekli�son�teknoloji�ile�günceller,�bunun�için�sürekli�Ar-Ge�
yaparız.�Üretici�olmamızın�getirdiği�en�büyük�avantaj�ise,�kaliteyi�uygun�fiyata�
sunabiliyoruz.�
Uzun�ömürlü�kaliteli�mobil�şarj�cihazı
ile�enerji�hep�yanınızda…
Download

Şarjınıza sağlar