CERRAHİ ONKOLOJİ
Dr. Akın Önder
•
18 yüzyılda Le Dran ve 19 Yüzyılın sonunda
William Stewart Halsted tarafından kanser
lokal ve bölgesel bir hastalık olarak biliniyordu.
•
Yüzyılımızın ortalarından itibaren Fisher
tarafından ortaya atılan teoriye göre sistemik
bir hastalık olarak kabul edildi.
Kanser,Cancer,CA,Tümör,(tm)
Kanser 4 faz boyunca gelişir
1. İndüksiyon fazı
2. İnsitu faz (lokal faz)
3. İnvazyon fazı
4. Disseminasyon fazı
• Kanserin mutasyona uğramış tek bir
hücreyle başladığına inanılır.
• Tümör hücreleri ikiye katlanarak büyürler.
• 18 gün ile 120 gün arasında iki katına
çıkabilirler.
• Tümör 1 milyon hücre gibi bir büyüklüğe eriştiği
zaman (1mm büyüklük) ortalama 20 bölünme
gerekir.
• 30 yıldır bu gerçek biliniyor.
• Erken kanser, ortalama 5 yıldan beri vücutta
kanser hücrelerinin olmasıdır.
• Erken dönemde kanserler cerrahiyle tedavi edilir
mi?
• Tümör hücrelerinin çok az bir kısmı endotele
yapışma, komşu stromayı invazyon kapasitesi
vardır.
• 1cm büyüklük için erken kanser diyoruz.
• 30 bölünmeyi tamamlamıştır.
• 35 veya 45 bölünmede hasta kanserden
kaybedilir.
Onkolojik cerrahinin amacı tümörü eradike
etme, yani radikal bir ameliyatı (R0 –
rezeksiyon) gerçekleştirmedir. Yani uzak
metastazı bulunmayan primer tümörün,
bölgesel lenf nodları ile çıkartılması esastır.
Mikroskopik ve makroskopik tümörün
olmamasıdır.
• Cerrahi onkolojide temel ilkeler
1. Multidisipliner faaliyetlerin
yürütülebileceği merkezlerin olması
2. Bu merkezlerde teknik olanakların
bulunması
3. İlgili kliniklerin olması gerekir.
4. Cerrahi kliniklerde yoğun bakım,TPN ve
stoma bakımı yapılabilir olmalıdır.
5. Tümör konseylerinin olması lazım
6. Cerrahın eğitimi sağlanmalıdır.
7. Arşiv sistemin iyi olması gerekir.
Debulking
• Tümör hacmini azaltmak manasında kullanılır
• Geri kalan tümör dokusu kemoterapiye ve
radyoterapiye daha duyarlı hale getirmek
amacıyla uygulanır.
• Tümörün yarısı çıkarılırsa ??????
• Tümörün %90 çıkarılırsa 4 ****.2ay -8ay
• Tümörün %99 çıkarılırsa 7 *****
ONKOLOJİK TABİRLER
• Neoplazi
• Rezeksiyon
• Diseksiyon
• Adjuvan Tedavi
• Neoadjuvan Tedavi
• Genetik Tedavi
• İnoperabl
• İrrezektabl
• Multidisipliner yaklaşım
• Grade
• TNM
• Evreleme
1 cm büyüklüğe ulaşan tümör yaklaşık
kaç bölünme geçirmiştir ?
a) 30
b) 20
c) 25 d)35
e)45
Download

CERRAHİ ONKOLOJİ