PLUSSMART KABLOSUZ ODA TERMOSTATI BAĞLANTI ŞEMASI
PLUSSMART
MODEM
Kombi Oda Termostatı
Köprüsünden gelen
gelen
220 Volt Besleme
L: FAZ N: NÖTR
l
Aşağıdaki örnek bağlantıda görülen ve kombi üzerinde bulunan “oda termostatı köprüsü” ndeki kısa devre edilmiş
bulunan kablonun iki ucu sökülerek, yerine bağlanan min. 2x0,75 mm2 kesitli kablo (resimdeki beyaz renkli kablolar);
Kombi üzerinde bulunan Oda
Termostatı Köprüsü (Örnek)
PLUSSMART MODEM de bulunan COM ve NO uçlarına bağlanacaktır. Yine modem üzerinde bulunan ve resimde
görülen L (Faz; Kontrol kalemiyle bakıldığında kontrol kalemi lambası YANAR) ve N (Nötr; Kontrol kalemiyle
bakıldığında kontrol kalemi lambası YANMAZ) klemenslerine de Kombi üzerinden veya herhangi bir yerden 220
Volt besleme girildiğinde bağlantı işlemi tamamlanmış olacaktır.
Download

PLUSSMART KABLOSUZ ODA TERMOSTATI