ISSN: 1303-0493
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ
Abant İzzet Baysal University
JOURNAL OF FACULTY OF EDUCATION
ARALIK / DECEMBER- 2014
Yıl / Year: 14 Cilt / Volume: 14 Sayı / No.: 2
ISSN: 1303-0493
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Sahibi (Fakülte Adına):
Prof.Dr. Mehmet BAHAR
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Editör:
Doç.Dr. Şenay Sezgin NARTGÜN
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Editör Yardımcısı:
Yrd.Doç.Dr. Sevilay KİLMEN
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dil Editörleri:
Yrd.Doç.Dr. Salih Kürşad DOLUNAY (Türkçe)
Abant İzzet Baysal Ünv. Eğt. Fak.
Web Editörü:
Yrd.Doç.Dr. Nuh YAVUZALP
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yayın Kurulu:
Prof.Dr. Uğur ALPAGUT
Prof.Dr. Murat ALTUN
Prof.Dr. Yasemin AYDOĞAN
Prof.Dr. Cemal AVCI
Prof.Dr. Soner DURMUŞ
Prof.Dr. Nesrin KALYONCU
Prof.Dr. Metin ORBAY
Prof.Dr. Murat ÖZBAY
Prof.Dr. Mehmet TAŞPINAR
Doç.Dr. Türkan ARGON
Doç.Dr. Zeki ARSAL
Doç.Dr. Bayram BIÇAK
Doç.Dr. Sefa BULUT
Doç.Dr. Mehmet CANBULAT
Doç.Dr. Eyüp COŞKUN
Doç.Dr. Nihal DOĞAN
Doç.Dr. Tolga ERDOĞAN
Doç.Dr. Halit KARATAY
Doç.Dr. Kemalettin KUZUCU
Doç.Dr. Salih Paşa MEMİŞOĞLU
Doç.Dr. Şenay Sezgin NARTGÜN
Doç.Dr. Zekeriya NARTGÜN
Doç.Dr. Kezban ORBAY
Doç.Dr. Mukadder Boydak ÖZAN
Doç.Dr. Raşit ÖZEN
Doç.Dr. Faruk ÖZTÜRK
Doç.Dr. Erkan TEKİNARSLAN
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fak.
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi
I
Doç.Dr. Osman TİTREK
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Doç.Dr. Kaya YILDIZ
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yrd.Doç.Dr. Recai AKKAYA
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yrd.Doç.Dr. Taner ALTUN
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fak.
Yrd.Doç.Dr. Zuhal Dinç ALTUN
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fak.
Yrd.Doç.Dr. Fatih AYDIN
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yrd.Doç.Dr. Bahri AYDIN
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yrd.Doç.Dr. Mustafa AYYILDIZ
Gümüşhane Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yrd.Doç.Dr. Fatma K. FADLELMULA
Mehmet Akif Ersoy Ünv. Eğitim Fakültesi
Yrd.Doç.Dr. Burcu GÜNAY
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yrd.Doç.Dr. Sevilay KİLMEN
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yrd.Doç.Dr. Meriç Kanbur TUNCEL Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yrd.Doç.Dr. Esra TURHAN
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yrd.Doç.Dr. Serap YASA
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yrd.Doç.Dr. Ahmet YIKMIŞ
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yrd.Doç.Dr. Dündar YENER
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Grafik&Kapak Tasarım:
Yrd.Doç.Dr. Serap YASA
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Redaktör
Arş. Gör. İbrahim UYSAL
Arş. Gör. Merve ŞAHİN
Arş. Gör. Elif YAZICI
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi
İletişim &Sekreterya:
Bil. İşl. Gülay GÜLAY
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi
II
Yazışma Adresi:
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı 14280 BOLU
Telefon
Faks
E-Posta
Baskı:
: 0374 254 1000 (pbx) / 1606
: 0374 253 4641
: [email protected]
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Basımevi
Tel
: 0374 254 1000 (pbx) / 1408
III
EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ HAKEM KURULU (Cilt 14, Sayı 2)
Prof.Dr. Sefer ADA
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi
Prof.Dr. İbrahim BİLGİN
Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Doç.Dr. Bayram BIÇAK
Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Doç.Dr. Kamile DEMİR
Mehmet Akif Ersoy Ünv. Eğitim Fakültesi
Doç.Dr. Serap EMİR
İstanbul Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Doç.Dr. Ali ERİM
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Doç.Dr. Hülya GÜVENÇ
Yeditepe Üniversitesi
Doç.Dr. Mehmet Akif HELVACI
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç.Dr. Gürcü Erdamar KOÇ
Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi
Doç.Dr. Salih Paşa MEMİŞOĞLU
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Doç.Dr. Kürşad YILMAZ
Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yrd.Doç.Dr. Sedat AKAYOĞLU
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yrd.Doç.Dr. Işıl AKTAĞ
Abant İzzet Baysal Üniversitesi BESYO
Yrd.Doç.Dr. Adnan ALTUN
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yrd.Doç.Dr. Ayten Eren ARTAN
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yrd.Doç.Dr. Bahri AYDIN
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yrd.Doç.Dr. Hasan AVCIOĞLU
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yrd.Doç.Dr. Ebubekir ÇAKMAK
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yrd.Doç.Dr. Müberra Atalay ÇELEBİ
Abant İzzet Baysal Üniversitesi BESYO
Yrd.Doç.Dr. Emine ERATAY
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yrd.Doç.Dr. Asiye Toker GÖKÇE
Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yrd.Doç.Dr. Süleyman GÖKSOY
Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yrd.Doç.Dr. Gökhan ILGAZ
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yrd.Doç.Dr. Abdurrahman İLĞAN
Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yrd.Doç.Dr. Özlem KARAKIŞ
Abant İzzet Baysal Ünv. Dil Eğt. ve Arş. Mer. Md.
Yrd.Doç.Dr. İlker KÖSTERELİOĞLU
Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yrd.Doç.Dr. Seval Eminoğlu KÜÇÜKTEPE Marmara Ünv. Atatürk Eğitim Fakültesi
Yrd.Doç.Dr. İbrahim Alper KÖSE
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yrd.Doç.Dr. Hatice MEMİŞOĞLU
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yrd.Doç.Dr. Ebru OĞUZ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yrd.Doç.Dr. Güven ÖZDEM
Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yrd.Doç.Dr. Aybüke PABUÇCU
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yrd.Doç.Dr. Mahmut SAĞIR
Kahramanmaraş Sütçü İmam Ünv. Eğitim Fakültesi
Yrd.Doç.Dr. Ayhan URAL
Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yrd.Doç.Dr. Ahmet YIKMIŞ
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yrd.Doç.Dr. Füsun YILDIZBAŞ
Fatih Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yrd.Doç.Dr. Sadık YÖNDEM
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Arş. Gör. Dr. Feride ERCAN
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi
*Hakem kurulundaki hakemler, makaleye ilişkin kararlarından bağımsız olarak, tüm sürece katkı
verdikleri için listelenmiştir.
Not: Bilim Kurulu, unvan ve soyadı alfabetik sıralamasına göre yapılmıştır. Adı geçen üyeler bu
sayının hakemleridir.
IV
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi hakemli bir dergi olup, yılda iki kez
çıkar. Dergi TÜBİTAK – ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı, ASOS Index ve Directory of
Open Access Journals (DOAJ) üyesidir.
V
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ (Cilt 14, Sayı 2)
İÇİNDEKİLER
1- Hasan Basri MEMDUHOĞLU, Serkan ÇİFTÇİ, Halil İbrahim ÖZOK ...................................1
İşbirlikli Öğrenmenin Yabancı Dil Öğretimindeki Önemine İlişkin Öğretmen Görüşleri
Teachers’ Views Towards the Significance of Cooperative Learning in Foreign Language
Teaching
2- Elif Mercan UZUN, Kazım ALAT .........................................................................................15
İlkokul Birinci Sınıf Öğretmenlerinin 4+4+4 Eğitim Sistemi ve Bu Sistem Sonrasında
İlkokula Başlayan Öğrencilerin Hazır Bulunuşlukları Hakkındaki Görüşleri
First Grade Teachers’ Opinions About The Implementation of 4+4+4 Education System
and School Readiness of Students
3- Serdar ALEMDAĞ, Erman ÖNCÜ, Ferdi SAKALLIOĞLU .................................................45
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutum ve Öz-Yeterlikleri
PE Service Classroom Teachers' Attitude and Self-Efficacy Towards Physical Education
Course
4- Hamza KELEŞ, Deniz TONGA..............................................................................................61
Öğrencilerin Vatandaşlık Bilincini Etkileyen Faktörlere İlişkin Öğretmen Görüşleri
Teacher Views About Factors Affecting Students’ Citizenship Consciousness
5- Bahar BOZARSLAN, E. Sema BATU ...................................................................................86
Özel Anaokullarında Çalışan Eğiticilerin Okulöncesi Dönemde Kaynaştırma İle İlgili
Görüş ve Önerileri
Examining the Opinions of Teachers Working In Private Preschools About Inclusion
6- Soner ULUOCAK .................................................................................................................109
Klasik Gitarın İlköğretim Müzik Eğitiminde Öğretmen Çalgısı Olarak Kullanımı
Usage of The Classical Guitar as Teacher’s Instrument in Primary School Education
7- Hasene Esra YILDIRIR, Canan NAKİBOĞLU ....................................................................124
Kimya Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Derslerinde Kullandıkları Argümantasyon
Süreçlerinin İncelenmesi
Examination of Chemistry Teachers and Pre-Service Teachers’ Argumentation Processes
Used in Their Courses
8- Yüksel GÜNDÜZ, Süleyman Davut GÖKER ......................................................................155
Dünya Ölçeğinde Eğitim Denetmenlerinin İş Tanımlarındaki Çelişkiler ve Rol
Çatışmaları
Discrepancies in Job Descriptions of Educational Supervisors and Role Conflicts Across
The World
VI
9- Umut KERMEN, Tuba SARI ...............................................................................................175
Üniversite Öğrencilerinde İhtiyaç Doyumu ve Öznel İyi Oluş Arasındaki İlişkinin
İncelenmesi
Need Satisfaction and Subjective Well-Being among University Students
10- Ayşe ELİTOK KESİCİ .........................................................................................................186
Drama Dersine İlişkin Öğretmen Görüşleri
Teachers' Views About Drama Course
11- Seher BAYAT, Hülya KILIÇASLAN, Şener ŞENTÜRK ....................................................204
Fen ve Teknoloji Dersinde Eğitsel Oyunların Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Akademik
Başarısına Etkisinin İncelenmesi
Analysing the Effects of Educational Games in Science and Technology Course on
Seventh Grade Students’ Academic Achievements
12- Neşe GÜLER, Yüksel EROĞLU, Sırrı AKBABA ...............................................................217
Reliability of Criterion-Dependent Measurement Tools According To Generalizability
Theory: Application in The Case of Eating Skills
Genellenebilirlik Kuramına Göre Ölçüt Bağımlı Ölçme Araçlarında Güvenirlik: Yemek
Yeme Becerileri Örneğinde Bir Uygulama
13- Ahmet AYIK, Engin YÜCEL, Mücella SAVAŞ ..................................................................233
Öğretmenlerin Örgütsel Adalet Algılarının Yordayıcısı Olarak Okul Yöneticilerinin Etik
Liderlik Davranışları
Ethical Leadership Behaviors of School Administrators as Predictors of Perception of
Teachers' Organizational Justice
14- Süleyman GÖKSOY .............................................................................................................253
Okul Yönetiminde Karara Katılım
Participation in Decision Making In School Management
15- Mürvet AYDIN, Neslihan TOLA, Hakkı ÇOKNAZ ............................................................269
6. Sınıfta Beden Eğitimi Dersinde Uygulanan Kubaşık Öğrenme Modelinin Öğrencilerin
Empatik Eğilimlerine Etkisi
Effects of Cooperative Learning Method Used in 6th Grade PE Lesson on Student’s
Emphatic Tendencies
16- Seval EMİNOĞLU KÜÇÜKTEPE, Ercan GÜRÜLTÜ ........................................................282
Öğretmenlerin "Yapılandırmacı Öğretmen" Kavramına İlişkin Algılarına Yönelik Metafor
Çalışması Örneği
Sample of Metaphor Study Aimed at Perception of Teacher’s Related to Notion of
‘‘Constructivist Teacher’’
17- Zeki ARSAL .........................................................................................................................306
Relationships between Test Anxiety and Test-Taking Strategies
Test Kaygısı ve Test Yanıtlama Stratejileri Arasındaki İlişki
VII
18- Asiye CAN, Aslı TAYLI ......................................................................................................321
Ortaokul Öğrencilerinin Kariyer Gelişimlerinin İncelenmesi
An Examination of the Career Developments of Primary School Students in the Second
Stage
VIII
Download

Abant İzzet Baysal Üniversitesi EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ Abant