BİLGİSAYAR 2 DERSİ SUNUM ÖDEVLERİ İÇİN HAZIRLANAN SORULAR
7. BÖLÜM – EĞİTİMDE İNTERNET KULLANIMI
1.
’org.tr’hangi alt alan adına sahiptir?
A) Vakıf, dernek
B) Avukat, hukuk büroları
C) T.C kimlik
D) Yüksek öğretim kurumu
2.
www.anadolu.edu.tr sırasıyla tanımlayınız?
A)İnternet sitesi, kurum adı, ülke kodu, vakıf
B)İnternet sitesi, kurum adı ,üniversite, ülke kodu
C)internet sitesi, T.C. Kimlik, ülke kodu
D)Kurum adı ,internet sitesi, ülke kodu ,üniversite
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Kullanıcı adı ve web site adlarından oluşan kullanıcı adı @
internet site adresi biçiminde yazılmış yazılara ne denir?
A)Network
B)Dosya aktarım düzenleyicisi
C)Web arama
D)E-posta adresi
Dünya üzerindeki bulunan kurumsal veya özel ağların
birbirleriyle doğru bir şekilde haberleşmelerini sağlayan
protokole ne denir?
A)İnternet ağların ağ tanımı
B)Network
C)Yerel alan ağları
D)Web sitesi
9.
Aşağıdakilerden
değildir?
a)Norton
b)MCfee
c)F-prot
d)Trojan
e)IBM
hangisi
antivirüs
programlarından
10. Hard diskin okuma,yazma işlevlerini yerine getirmesini
engelleyen virüs hangisidir?
a)program virüsleri
b)makro virüsler
c)Boot sektör virüsleri
d)wormlar
e)trojonlar
11. Microsoft Office dosyalarına bulaşan virüs hangisidir?
a)program virüsleri
b)makro virüsler
c)wormlar
d)Boot sektör virüsleri
e)trojanlar
12. Hangi virüs çalıştırabilir programlar genellikle .com ve .exe
uzantılı program dosyalarına bulaşır?
a)makro virüsler
b)trojanlar
Aşağıdakilerden hangisi internet üzerinde karşılaşılabilecek
c)wormlar
ağlardan değildir?
d)program virüsleri
A)Yerel Alan Ağları
e)Boot sektör virüsleri
B)Kent Alan Ağları
C)Geniş Alan Ağları
13. Kendini herbir dosyaya kopyalamak yerine tüm sisteme ve
D)Kitlesel Alan Ağları
diğer bilgisayarlara bulaşan ve kendi kendine bulaşan virüs
hangisidir?
Hughes’ in ‘’… büyük bir doküman evrenine evrensel olarak
a)Boot sektör virüsler
ulaşmak için bilgi değişimini sağlayan bir geniş alan,
b)makro virüsler
hipermedya’’ olarak tanımladığı internet unsuru nedir?
c)program virüsleri
A)MSN Search
d)wormlar
B)GOOGLE
e)trojanlar
C)World Wide Web
D)Open Directory Project
14. Aşağıdakilerden hangisi eğitimde internet kullanımının
yararlarından değildir?
Web siteleri üzerinden kişilere ücretsiz e-posta hesabı veren
A) Çok fazla kaynağa ulaşma imkanı sağlar.
sitelerden değildir?
B) İletişimi sağlaması yönüyle öğrenmenin
A) Microsoft
sosyalleşmesini destekler.
B) Yahoo
C) Öğrencilerin öğrenme alışkanlıklarını ve deneyimlerini
C) Mynet
zenginleştirir,
D) Gmail
D) Öğrencilere deneyimlerini karşılıklı paylaşma ortamı
yaratır,
Hangisi sohbet programı değildir?
E) Pasif izlemeye neden olur.
A)skype
B)Yahoo Messenger
C)ICQ
D)Office
15. Aradığınız bilgiye ait verdiğiniz anahtar kelimelerden 2 ya da 22. “.gov.tr” alt alan adı aşağıdakilerden hangisi tarafından
daha fazla kelimenin doküman içinde bulunmasını sağlar.
alınabilir?
Yukarıda verilen tanım aşağıdakilerden hangisine karşılık
A)vakıf,dernek,kar amaçlı kurulmuş kuruşlar,sivil toplum
gelir?
örgüt ve kuruluşları vb.
A)AND
B)OR
B)yalnızca ticari faaliyet gösteren kişi ve kuruluşlar
C)NEAR
D)NOT
C)internete ilişkin erişim hizmeti veren kuruluşlar
E)BAŞLAT
D)kişisel ve kurumsal başvurunun yapıldığı kuruluşlar
E)T.C. kamu kurum ve kuruluşları
16. Beğendiğiniz bir adresi ………….. seçeneği ile kaydedip daha
sonra tekrar ulaşabilirsiniz.
23. Başlangıçta sadece düz yazı iletimini sağlayan e-posta
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere, aşağıdakilerden
teknolojisi,hangi yıldan itibaren video,resim,belge gibi
hangisi getirilmelidir?
dosya eklerini de kişilere ulaştırabilir duruma gelmiştir?
A)Başlat
B)Biçimlendir
C)Menü
A)2012
D) Düzenle
E) Sık kullanılanlar
B)1956
C)1995
17. Aşağıdaki yazılımlardan hangisi bilgisayardan elektronik
D)1919
posta yönetmek için kullanılmaz?
E)1881
A)Outlook Express
B)MS Outlook
C)Visual Studio
D)Netspace Communicator
E)Eudora
18. Aşağıdaki firmalardan hangisi web siteleri üzerinden
kişilere ücretsiz e-posta vermektedir?
A)Microsoft
B)PowerPoint
C)Excel
D)Veri Sunumu
E)Ses Kartı
19. İnternet sitelerini ve bunların kullanım oranlarını araştıran
Alexa şirketinin verilerine göre en popüler arama motoru
aşağıdakilerden hangisidir?
A)www.yahoo.com
B)search.msn.com
C)www.google.com
D)www.ask.com
E)www.about.com
20. Aşağıda verilen dosya türlerinin hangisinin kısaltmaları
yanlış gösterilmelidir?
A)doc:microsoft world dökümanları
B)xls:microsoft exel dökümanları
C)ppt:microsoft powerpoint dökümanları
D)rft:zengin metin dosyaları
E)pdf:windows anytime upgrade
21. Bir üniversitenin merkez kampüsü ile dış kampüsü arasında
kurulan ağ sistemleri hangi ağ sistemine örnektir?
A)Kent alan ağları
B)yerel alan ağları
C)geniş alan ağları
D)çapraz alan ağları
E)yöresel alan ağları
Download

bilgisayar 2 dersi sunum ödevleri için hazırlanan sorular 7. bölüm