Uygulama Geliştiriciler İçin
e-VT Web Servis Entegrasyon Süreci
[email protected]
TÜİK
Uygulama
Geliştirici
•
Uygulama Geliştirici, [email protected] e-posta adresinden başvuruda bulunur
Uygulama
Geliştirici
•
e-VT Test Sistemi
Kullanıcı Bilgileri
e-VT Test sisteminde Uygulama Geliştirici için kullanıcı bilgileri oluşturulurak
kendisine bildirilir
Uygulama
Geliştirici
Uygulama
Kılavuzu
•
TÜİK
TÜİK
e-VT
Teknik Kılavuz
Uygulamada yer alan değişkenler ile Teknik Kılavuzda istenilen değişkenler
eşleştirilir
Uygulama
Geliştirici
TÜİK
Uygulama
•
e-VT Test
Sistemi
Uygulama Geliştirici, TÜİK danışmanlığında e-VT Test Sistemi ile entegre
olacak program modülünü geliştirir
Uygulama
Geliştirici
TÜİK
Uygulama
•
e-VT Test
Sistemi
Uygulama ile e-VT Test Sistemi arasında entegrasyon testi yapılır. Tespit
edilen eksiklikler giderilir
Uygulama
Geliştirici
Uygulama
•
TÜİK
e-VT Sistemi
Test Sistemi ile başarılı bir şekilde entegre olan Uygulamalar gerçek
kullanıcıların çalıştığı canlı e-VT Sistemine entegre edilir
Download

Uygulama Geliştiriciler İçin e-VT Web Servis Entegrasyon Süreci