TROBOX Dijital Headend
TROBOX DİJİTAL HEADEND KOLAY KULLANIM KILAVUZU Distributed by 1
TROBOX Dijital Headend
İçindekiler İÇİNDEKİLER ..................................................................................................................................... 2 UYARILAR ....................................................................................................................................... 3 1. TANITIM ................................................................................................................................. 4 2. ÖZELLİKLER .............................................................................................................................. 4 3. TROBOX SİSTEM ELEMANLARI ................................................................................................ 4 4. KURULUM ADIMLARI .................................................................................................................. 8 5. TROBOX MODÜLATÖR ÇIKIŞ FREKANS TABLOSU ................................................................................. 18 TROBOX Dijital Headend
Uyarılar Lütfen cihazınızı çalıştırmadan önce aşağıdaki güvenlik uyarılarını gözden geçirin. Elektrik Çarpmasından Korunma Önlemleri Nemden Kaçının Cihaza güç vermeden önce elektrik hattınızın Bu cihazı yüksek nemli bir ortamda topraklamasını ve konektörleri iyice gözden kullanmayın. geçirin. Bütün güç konektörlerinin topraklı türden olduğundan emin olun. Cihaz uzun bir süre kullanılmayacak ise, İstiflemeyin elektrik şebekesinden bağlantısını kesin. Fazla sayıda cihazı aralıksız biçimde yerleştirmeyin. Havalandırma sağlayın. Aşağıdaki hallerde cihazın fişini elektrik Çıplak Elle Dokunmayın prizinden ayırın: 1. Elektrik kablosunda veya fişinde hasar Uzun süredir çalışan cihaza çıplak elle dokunmayın; çok sıcak olabilir. varsa, 2. Cihaz ıslandıysa veya kasanın içi nemlendiyse, !
Genel Uyarılar 3. Yağmur veya suya maruz kaldıysa, 1. Kullanmaya başlamadan önce mutlaka 4. Cihaz düşürüldüyse ve hasarlandıysa, Kullanım Kılavuzunu baştan sona okuyun. 5. Cihazda bir biçimsizlik veya normal dışı bir 2. Bu cihazı sabit olmayan bir destek durum farkederseniz. üzerine yerleştirmeyin. 3. Cihazın üzerine, havalandırma deliklerini Cihazın İçini Açmayın kapatacak biçimde bir cisim koymayın. 4. Cihazın üzerine, yanına veya yakınına Üretici tarafından yetkilendirilmedikçe: radyoaktif bir cisim koymayın. Arızalı cihazı kendiniz onarmaya çalışmayın. 5. Cihaz çalıştığı sürece, çalışma ortamının Ayrıca, yetkiniz olsa dahi onarım için üretici tarafından onaylanmamış yedek parça kullanmayın. havanlandırılmasını sağlayın. 6. Onarımın ardından, cihazı yeniden çalıştırmadan önce servis yetkilisinden, yeniden çalıştırmanın güvenli olduğuna dair onay alın. 3
TROBOX Dijital Headend
1. TANITIM TroBox Dijital Headend; çeşitli uydu ve frekanslardan alınan yayınları VHF, S‐Bant ve UHF (S03 ‐ E69) kanallarında QAM veya COFDM dijital TV yayın standartına dönüştürerek tek bir koaksiyel kablo üzerinden dağıtımının yapılmasını sağlayan merkezi yayın sistemleridir. 2. ÖZELLIKLER  Yüksek kararlılık ve kalitede dijital TV yayını,  QAM ve COFDM modülasyon seçeneği,  SD ve HD kanal desteği,  Bilgisayar üzerinde programlama,  CI modül ile Digitürk ve D‐Smart çözümleri,  CI modül üzerinden CAM ile BISS çözme,  Mux fonksiyonu ile yüksek yayın kapasitesi,  Digital Signage fonksiyonu ile merkezden harici ses/ görüntü yayını olanağı,  LCN fonksiyonu ile merkezden kanal sıralaması yapma. 3. TROBOX SİSTEM ELEMANLARI 1.
2.
3.
4.
5.
6.
BoxPro BoxSat 2 BoxMod C4 BoxMod T4 BoxCam BoxFace : Güç kaynağı ve mikroişlemcili ana kasa : DVB‐S/S2 Uydu Alıcı Modülü (2 SAT girişi‐twin) : DVB‐TC Modulator (4 QAM kanal çıkışı‐quad) : DVB‐CTModulator (4 COFDM kanal çıkışı‐quad) : CI modül (şifreli yayınlar için) : TroBox sistemleri bilgisayar üzerinden kontrol programı 4
TROBOX Dijital Headend
3.1 BOXPRO BoxPro; 11 slotluk boş kasa, 125 W’lık SMPS güç kaynağı ve bilgisayar ile TroBox dijital sistemi birbirine bağlayan bir USB portundan oluşur. Kabin/Duvar Montaj Yuvaları PC Bağlantı USB Portu Modül Yuvaları Güç Kablosu Girişi 3.2 BOXSAT 2 BoxSat 2; uydu yayınlarını alıp modülatör birimlerine aktarmaya yarar. BoxSat 2, tek modülde içerdiği bağımsız iki alıcı birimi ile kullanım esnekliği sağlar. LED Göstergesi Dijital Sync İçin USB Girişi Loop B Çıkışı SAT B Girişi Loop A Çıkışı SAT A Girişi 5
Not: BoxSat 2 alıcı modüllerinin “out” portları, LNB’den gelen kabloyu diğer alıcı girişleri ile paylaşmak için kullanılabilir (loop). TROBOX Dijital Headend
3.3 BOXMOD C4 (QAM) BoxMod C4; TroBox dijital headend sistemleri içinde kullanılmak üzere BoxSat 2 uydu alıcı birimlerinden gelen sinyalleri QAM formatında dijital TV standartına çeviren modülatör modülüdür. LED Göstergesi Loop Girişi Not: BoxMod C4 modülatör modüllerinin “Loop” girişleri ile sistemdeki modülatörler birbirine bağlanıp, son modülatörden tek kablo ile dağıtım yapılabilir. Modülatör Çıkışı 3.4 BOXMOD T4 (COFDM) BoxMod T4; TroBox dijital headend sistemleri içinde kullanılmak üzere BoxSat 2 uydu alıcı birimlerinden gelen sinyalleri COFDM formatında dijital TV standartına çeviren modülatör modülüdür. LED Göstergesi Loop Girişi Modülatör Çıkışı 6
Not: BoxMod T4 modülatör modüllerinin “Loop” girişleri ile sistemdeki modülatörler birbirine bağlanıp, son modülatörden tek kablo ile dağıtım yapılabilir. TROBOX Dijital Headend
3.5 BOXCAM TroBox dijital headend sistemleri içinde kullanılmak üzere şifreli yayınlarda, şifre çözücü kartların giriş yapılabildiği kart yuvasıdır. Not: Bir BoxCam modül ile çözülebilecek kanal sayısı, sistemde kullanılacak CAM’in özelliğine, çözülecek kanalların SD ve HD olmasına göre değişiklik gösteririr. 7
TROBOX Dijital Headend
4. KURULUM ADIMLARI 4.1 Mekanik Kurulum 4.1.1 TroBox sisteminin merkezi olan BoxPro ana kasa, güç kaynağı ve 11 adet boş modül yuvasından oluşur. Sistemle birlikte kullanılacak modülleri, ilk modül güç kaynağı bölmesinin yanına gelecek şekilde soldan sağa tek tek kasa içersine yerleştirin. Modüllerin kasa üzerindeki diziliminde dikkat edilmesi gerekenler;  Sisteme modül ilave ederken veya çıkarırken mutlaka güç bağlantısını sonlandırınız.  Modülleri yerleştirmeye, güç kaynağının yanındaki boş slottan başlayın.  İlk yerleştirilecek modül BoxSat 2 alıcı modülü olmalıdır. Sistemde remux özelliği olduğu için iki veya daha fazla alıcı modül (BoxSat 2) peş peşe dizilebilip, seçilen kanallar birleşik olarak modülatörlere aktarılabilir. Burada yan yana dizilecek alıcı sayısı, sistem konfigürasyonuna bağlıdır.  BoxSat 2 alıcı modüllerinin yanına eğer kullanılacaksa önce BoxCam CI modülü daha sonra BoxMod modülatör modülleri koyulmalıdır. Sistemde merkezden çözülmesi gereken şifreli yayın yoksa BoxCam modülüne gerek yoktur.  İki modülatör modülünü yan yana koymak yerine sırasıyla BoxSat 2‐ BoxMod‐ Box Sat 2‐ BoxMod şeklinde bir dizilim yapmanız programlama kolaylığı sağlayacaktır. Bu şekilde her bir modülatör, kendinden önce yerleştirilmiş BoxSat 2 alıcı modülleriyle bağlantılı olur. Birden fazla BoxSat2 modülünün yanyana gelmesinde herhangi bir sakınca yoktur. 4.1.2 BoxSat 2 modülleri üzerinde SAT A ve SAT B olmak üzere iki (twin) ayrı alıcı birimi bulunur. Sistemde kullanılacak bütün modülleri sırayla BoxPro kasaya yerleştirdikten sonra BoxSat2 modüllerdeki SAT A ve SAT B alıcı birimlerinin “In” konnektörlerine Quattro LNB veya SAT B LNB Girişi Multiswitchlerden gelen uygun koaksiyel kablolarını tek tek takınız. BoxSat 2 alıcı modülleri üzerinde yer alan “out” çıkış SAT A LNB Girişi konnektörü ile de giriş yapılan koaksiyel kablo üzerindeki polarizasyon, bir diğer alıcı ile paylaştırılabilir. 4.1.3 Alıcı modüllerin tamamına uygun koaksiyel kabloları girdikten sonra, sistem üzerinde takılı olan modülatörler arasında bağlantı kurun. Bunun için, ilk sıraya takılan modülatörün “RF Out” portundan, bir diğer modülatörün “Loop In” portuna kablo ile bağlantı yaparak her bir modülatör modülünü birbirine bağlayınız. Sistemde kullanılan en son modülatörün “RF Out” portundan çıkılan kabloyla da artık merkezi dağıtımı yapabilirsiniz. Her bir modülatör çıkışını splitter (bölücü) yardımı ile de birleştirebilirsiniz. BoxSat‐2 alıcı modüllerin veri aktarımı BoxPro ana kasa üzerinden direk yapıldığı için alıcı modüllerde böyle bir işleme (Loop) gerek yoktur. 4.1.4 Modüllerin yerleşimi tamamlandıktan sonra mekanik kurulumun son aşamasında, 3U yüksekliğinde olan BoxPro ana kasayı, 19” rack tipi uygun ve güvenli bir kabin içine montaj yuvalarından sabitleyerek yerleştirin. Fişli güç kablosunu uygun gerilimde bir prize ve BoxPro ana kasanın güç kablosu girişine bağlayarak sistemi çalışır hale getiriniz. Bu noktada artık açık konumda olan BoxPro kasa üzerindeki modüllere ait tüm LED göstergeleri yanıp sönmeye başlayacaktır. Kasa üzerinde bulunan USB‐PC connection bağlantı noktasına, cihaz ile bilgisayar arası iletişimi sağlayacak bağlantı kablosunu takın. Bu kablonun diğer ucunu da bilgisayarın USB girişine bağlayarak, yazılımsal kurulum aşamasına geçin. 8
TROBOX Dijital Headend
Not: TroBox sistemlerle beraber 4 polarizasyon için ayrı ayrı çıkış veren Quadro LNB veya her bir uydu için 4 girişi olan multiswitch kullanmanız gerekmektedir. Multiswitch’in çıkış sayısı, sisteme girilecek polarizasyon sayısı kadar olmalıdır. Ayrıca BoxSat 2 modüllerinin “out” çıkışı ile, giriş yapılan LNB diğer modüllere paylaştırılabilir (loop). Not: TroBox dijital sistemi açmak, kapamak yada yeniden başlatmak için BoxPro ana kasanının elektrik bağlantısını sonlandırmanız yeterlidir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, sisteme modül ilave etmek veya sistemden modül çıkarmak istenildiğinde BoxPro ana kasanın mutlaka elektrik bağlantısının sonlandırılması gerekmektedir. Güç Kablosu Girişi BoxPro Ana Kasa Modül Montaj Yuvaları Yuvaları Modül Yuvaları Montaj Yuvaları
Montaj Yuvaları 19” Rack Tipi Boş Kabin Örneği 9
TROBOX Dijital Headend
4.2 Yazılımsal Kurulum 4.2.1 BoxPro ana kasanın üzerinde yer alan USB‐PC bağlantı girişine, sistemle birlikte verilen data aktarım kablosunu takın. Bu kablonun diğer ucunu bilgisayarınızın USB girişine takın ve bu şekilde sistem ile bilgisayarı birbirine bağlayın. Sistemle beraber verilen ürün yazılım CD’sini ilgili komutları takip ederek bilgisayarınıza kolayca yükleyin. Yükleme işleminden sonra yazılım çalıştırıldığında bu yazılım otomatik olarak TroBox sistem modüllerine sırayla yüklenecektir. Modül Seçenek Paneli BoxFace Yazılımı Genel Ara Yüzü 4.2.2 Yüklenen BoxFace yazılımını bilgisayarda çalıştırdıktan sonra, modül seçenek panelinde, kasaya soldan sağa doğru yerleştirilmiş modüllerin sırasıyla yukarıdan aşağıya dizildiğini göreceksiniz. Yani kasaya ilk olarak yerleştirilen (en soldaki) modül, modül panelinde en üstte gözükecektir. Yazılımsal değişiklik yapmak istediğiniz modülü tıkladığınızda, sağ tarafta o modüle ait bilgilerin olduğu ekranı görebilirsiniz. 4.2.3 İlk olarak solda modül seçenek panelinden en üst sırada yer alan BoxSat 2 yi tıklayarak seçin. 10
TROBOX Dijital Headend
Uydu Sembol Oranı
Multiswitch Uydu Uydu Seçeneği Frekansı SAT A Uydu Girişi Polarizasyon
SAT B Uydu Girişi
Veri Aktarım Hızı
Digital Signage Paneli BoxSat 2 Modülü üzerinde BoxFace YazılımıAra Yüzü 1. Uydu Frekansı: Verilmek istenen kanalın içinde ait olduğu frekansı belirleme fonksiyonu (örnek: 11054 Mhz). 2. Sembol Oranı: İlgili frekansa ait sembol oranını belirleme fonksiyonu (örnek: 11054 Mhz için 30000). 3. Polarizasyon: Verilmek istenen uydu transponderine ait polarizasyonu belirleme fonkisyonu. (Horizontal‐Yatay veya Vertical‐Dikey) 4. Multiswitch Uydu Seçeneği: Multiswitch üzerindeki uydu antenini seçme fonksiyonu. 5. Veri Aktarım Hızı: Modüller arası veri aktarım hızını ayarlar. Detaylı bilgi için sayfa 14’e bakınız. 6. Digital Signage Paneli: USB ile sistem üzerinden harici yayın verme fonksiyonu. Detaylı bilgi için sayfa 17’ye bakınız. 4.2.3 Yayın almak istediğiniz traspondera ait Frekans ve Sembol Oranı değerlerini girin. Bunun için yazılımdaki Frequency hanesine, klavye ile verilmek istenen yayının uydu frekansını, Symbol Rate bölümüne bu frekansa karşılık gelen sembol oranını yazın ve uygun polarizasyonu belirtin (Vertical: V, Horizontal: H). Her bir BoxSat 2 modülde, 2 adet SAT girişi vardır. BoxSat 2 alıcı modülünün üzerindeki etikette SAT a ve SAT B girişleri belirtilmiştir. Yazılımdaki A ve B olarak gösterilen kısımlara ayrı ayrı frekans ve sembol oranı değerlerini girin. 11
TROBOX Dijital Headend
4.2.4 Doğru frekans ve sembol oranı verileri girildiğinde yazılım üzerindeki receiver aktiflik göstergesi kırmızdan önce turuncuya, son olarakta yeşile döner. Aynı zamanda sinyal kalitesi ve sinyal seviyesi panellerindeki göstergelerde yeşil olur. 4.2.5 Frekans ve sembol oranı değerleri girildikten sonra, ilgili frekansta yer alan tüm kanallar BoxFace yazılımı üzerinde listelenecektir. Televizyon kanalları gösterim logosu Radyo Kanalları gösterim logosu 4.2.6 Yazılım üzerinde listelenen bu kanallardan istenilenleri mouse ile çift tıklayarak (kırmızı yuvarlak ile gösterilen sekmeleri) seçin. Seçilen kanallar kırmızdan yeşile döner ve BoxSat 2 ile ilgili ayarlar tamamlanmış olur. Kanal seçili ve bir sonraki modüle aktarılabilir. Kanal seçili değil ve sonraki modüle aktarılamaz. 12
TROBOX Dijital Headend
Receiver Aktiflik Göstergesi Sinyal Seviyesi
Sinyal Kalitesi
SID Sütunu BoxSat 2 Modülü üzerinde BoxFace YazılımıAra Yüzü Not:Bu kanalları televizyona aktarabilmek için ana kasaya en az 1 adet BoxMod C4 veya BoxMod T4 modülatör takılmış olmalıdır. BoxMod T4
BoxMod C4
Not: Frekansı girilen polarizasyonda yer alan kanallar, herhangi bir kapasite kısıtlamasına uğramaksızın seçilip modulatöre aktarıma hazır hale getirilebilir. Burada kapasiteyi belirleyen alıcı değil, modulatör olacaktır. Yani girilen frekans üzerindeki kanalların tamamını işaretlenerek modülatöre aktarabilir. Modülatör kapasitesi ise, yayın verilmek istenilen kanalların kalitesi ile alakalı olarak kapladığı alana ve diğer modülatör parametrelerine göre değişiklik gösterir. 13
TROBOX Dijital Headend
Not: TroBox dijital sistemlerin Remuz özelliği olduğu için BoxSat 2 alıcı modülünün yanına bir başka alıcı modül yerleştirilebilir. Yan yana birden fazla alıcı modül kullanıldığında, seçilen kanalların modülatörlere aktarımı şu şekilde olur; İlk alıcı modülünde SAT A ve SAT B için girilen frekanslara karşılık gelen kanallardan istenilenler çift tıklayarak seçilir ve bu kanallar yazılımda S.I.D. sütununun altında “A” ve “B” olarak listelenir. Modül seçenek panelinden ikinci alıcı modüle geçildiğinde seçtiğiniz bu kanalların “C” başlığı altında listelendiğini göreceksiniz. İkinci alıcı modüle girilen frekanslardaki kanalları ve ilk receiverda gelen “C” kanallarını bir diğer alıcıya veya modülatöre aktarmak isterseniz yeniden çift tıklayarak seçiniz. Yani her bir alıcı modül üzerinde, kendinden önceki alıcı modüllerden seçilmiş kanalların toplamı “C” başlığı altında görebilir. Not: Sistemde şifreli kanalların dağıtımı merkezden çözülecekse, BoxPro anakasaya BoxCam CI modülü ilave edilmelidir. Bu modül üzerinde şifreli yayınları çözmek için kullanılan CAM kart giriş yeri bulunmaktadır. CAM modülleri birbirinden farklı kod çözücü yapıya (Irdeto, BISS, vb) sahiptir ve çözebileceği kanal sayısı kartın ve kodun kendi yapısı ile ilgilidir. BoxCam CI modülü, kasaya modülatör modüllerinden önce koyulmalıdır. Not: BoxSat 2 alıcı modülden sonra bir başka alıcı veya modülatör modülü kullanılacaksa, yazılımda ki rate değerini maksimum değer olan 166 MB/s olacak şekilde seçin. Şayet BoxSat 2 den sonra, bir BoxCam CI modülü takılacaksa, bu değer kullanılacak CAM modülünün özelliğine göre ayarlanmalıdır. 4.2.5 Bu işlemden sonra QAM veya COFDM modülatörler üzerindeki teknik parametrelerin ayarlanmasına geçilir. Bunun için ilk etapta BoxFace yazılımın sol kısmında bulunan modül seçme panelinden programlanacak ilk modülatör modülü seçiniz. 4.2.6 Daha sonra dağıtımın yapılacağı çıkış kanallarının frekansı seçilmelidir (118‐862 MHz). Dökümanın sonunda çıkış kanalları için hazırlanan tabloyu bulabilirsiniz. Modülatör çıkış kanalı frekansını yazılım üzerinde yer alan Freq. (kHz) bölümünden girmek için 1 nolu bölüme ilk frekansı yazmanız yeterlidir. Diğer 3 frekansı 7/8’er MHz lik boşluklar olacak şekilde yazılım otomatik olarak atamaktadır. Her bir modülatör modülü için ayrı ve farklı çıkış kanal frekansı girmeniz gerektiğini unutmayınız. 14
TROBOX Dijital Headend
Not: Kablo TV frekans bandında Alt S+ VHF ve Üst S in bir kısım, yani 118‐300 MHz arası (S2‐S20) 7 Mhzlik bant genişliğine sahip olduğu için, eğer bu frekans aralığında yayın verilmek istenirse modülatördeki Bandwidth sekmesinden 7 Mhz seçilmelidir. S21’den UHF nin sonuna kadar kanallar 8 Mhz olduğundan, bu sekme 8 Mhz olarak seçimelidir. 4.2.6 Çıkış kanal frekanslarını seçtikten sonra artık sistemde verilmek istenen servisleri (TV kanallarını) atayabilirsiniz. Alıcı modüllerden seçilen kanalların BoxMod modülatörler üzerinde listelendiğini göreceksiniz. Modulation sütununun altındaki kırmızı renkli sekmeleri çift tıklayıp yeşile dönüştürerek, istenilen uydu kanalları istenilen modülatör çıkış kanalından verilebilir. BoxMod modülatörler tek modülde 4 bağımsız modülatör birimi içerdiğinden, 4 ayrı çıkış frekansı üzerinden çok sayıda kanal verir. Sırasıyla, 1, 2 ,3 ve 4. modülatör çıkışlarından verilmek istenilen kanalları çift tıklayarak seçiniz. Kanal seçili Kanal seçili değil Not: Uydu ve frekanslarda yer alan TV kanallarının büyüklükleri/kaliteleri birbirinden farklıdır. Dolayısıyla modülatörün doyma kapasitesini belirleyen şey seçlilen kanalların kapladığı alandır. Bu alan BoxFace yazılım üzerinde B.W 1, B.W 2, B.W 3, B.W 4 olarak gösterilmiştir. İlgili modüle kanal ekledikçe bu alanın büyüdüğünü görebilirsiniz. Programlama anında yayınların içeriğinden dolayı kapladığı alanlar daha sonra (canlı yayın vs esnasında) artabileceğinden, bu alanda %15 lik bir boşluk bırakmanız, sağlıklı yayın almanız açısından önemlidir. Not: BoxMod modülatörlerde yer alan LCN kanal sıralama fonksiyonu ile, sistemde verilmek istenilen tüm kanallar istenildiği gibi sıralanıp tematik içerikler bir arada tutulabilir. Bunun için modülatör panelindeyken LCN sütunununa, her bir kanal için istenilen sıra numarasını klavye ile yazarak belirleyebilirsiniz. LCN Örnek Sıralama 15
LCN Sütunu
TROBOX Dijital Headend
1. Modülatör Çıkışı 2. Modülatör Çıkışı 1. modülatör kanalının çıkış TV Frekansı
Çıkış Seviyesi Atenatörü
BoxMod Modülatör Menüsü 3. Modülatör 4. Modülatör Çıkışı Çıkışı 4.2.7 TroBox sistemlerde kullanılan digital modülatörler COFDM ve QAM olarak 2 farklı çıkış veren farklı modelden oluşur. BoxMod modülatörlerin programlanması esnasında BoxFace yazılımı üzerinde karşınıza çıkabilecek seçenekler; Constellation: QAM 256, QAM 128, QAM 64 ve QAM 16. Bu parametre modülasyon tipini belirler ve en yüksek kapasiteye QAM modülatörde QAM256, COFDM modülatörde QAM 64 modülasyonu ile ulaşılır. FEC: Forward Eror Correction, yani ileri yönde hata düzeltme oranı dağıtım hattının durumuna göre değiştirilebilir. 7/8 FEC oranında max kapasite, minimum düzeltme yapılırken, 1/2 FEC oranında kapasite minimuma düşerken hata düzeltme oranı maksimum olur. Bu değeri ilk etapta 7/8 alıp, projeye ve dağıtılan sinaylin kalitesine göre değiştirebilirsiniz. Guard Interval: Kablolu dağıtım sistemlerinde bu parametre işlevsiz olduğundan, BoxMod T4 yazılım menüsündeki bu sekmeyi 1/32 olarak bırakınız. 4.2.8 Modülatör menüsünde ilgili ayarlar yapıldıktan ve kanallar seçildikten sonra artık en sistemde yer alan en son modülatör üzerinde bulunan RF Out çıkışında koaksiyel kablo ile çıkış yaparak dağıtıma başlayabilirsiniz. 16
TROBOX Dijital Headend
Not: Digital Signage fonkisyonu ile, TS (transport stream) video formatına dönüştürülmüş her türlü ses / görüntü (MPG4, DVDRIP, AVI, BRRIP, MKV) ve Power Point sunusunu BoxSat 2’nin USB girişinden vererek, TroBox sistem üzerinden TV lere yayın yapabilirsiniz. Bunun için sadece; yayını yapılacak videoyu içeren USB belleği BoxSat 2 nin USB girişine takınız. Videonun oynatılacağı saati seçip modülatör üzerinden yayınını yapınız. 17
TROBOX Dijital Headend
TROBOX MODÜLATÖR ÇIKIŞ FREKANSI (KHz)
** S 03
** S 04
** S 05
** S 06
** S 07
** S 08
** S 09
** S 10
** E 05
** E 06
** E 07
** E 08
** E 09
** E 10
** E 11
** E 12
** S 11
** S 12
** S 13
** S 14
** S 15
** S 16
** S 17
** S 18
** S 19
** S 20
S 21
S 22
S 23
S 24
S 25
S 26
S 27
S 28
S 29
S 30
S 31
S 32
S 33
S 34
S 35
S 36
S 37
S 38
S 39
S 40
S 41
121500
128500
135500
142500
149500
156500
163500
170500
177500
184500
191500
198500
205500
212500
219500
226500
233500
240500
247500
254500
261500
268500
275500
282500
289500
296500
306000
314000
322000
330000
338000
346000
354000
362000
370000
378000
386000
394000
402000
410000
418000
426000
434000
442000
450000
458000
466000
7 MHz
7 MHz
7 MHz
7 MHz
7 MHz
7 MHz
7 MHz
7 MHz
7 MHz
7 MHz
7 MHz
7 MHz
7 MHz
7 MHz
7 MHz
7 MHz
7 MHz
7 MHz
7 MHz
7 MHz
7 MHz
7 MHz
7 MHz
7 MHz
7 MHz
7 MHz
8 MHz
8 MHz
8 MHz
8 MHz
8 MHz
8 MHz
8 MHz
8 MHz
8 MHz
8 MHz
8 MHz
8 MHz
8 MHz
8 MHz
8 MHz
8 MHz
8 MHz
8 MHz
8 MHz
8 MHz
8 MHz
UHF 21
UHF 22
UHF 23
UHF 24
UHF 25
UHF 26
UHF 27
UHF 28
UHF 29
UHF 30
UHF 31
UHF 32
UHF 33
UHF 34
UHF 35
UHF 36
UHF 37
UHF 38
UHF 39
UHF 40
UHF 41
UHF 42
UHF 43
UHF 44
UHF 45
UHF 46
UHF 47
UHF 48
UHF 49
UHF 50
UHF 51
UHF 52
UHF 53
UHF 54
UHF 55
UHF 56
UHF 57
UHF 58
UHF 59
UHF 60
UHF 61
UHF 62
UHF 63
UHF 64
UHF 65
UHF 66
UHF 67
UHF 68
UHF 69
** Bazı Televizyon'lar desteklemiyor
474000
482000
490000
498000
506000
514000
522000
530000
538000
546000
554000
562000
570000
578000
586000
594000
602000
610000
618000
626000
634000
642000
650000
658000
666000
674000
682000
690000
698000
706000
714000
722000
730000
738000
746000
754000
762000
770000
778000
786000
794000
802000
810000
818000
826000
834000
842000
850000
858000
8 MHz
8 MHz
8 MHz
8 MHz
8 MHz
8 MHz
8 MHz
8 MHz
8 MHz
8 MHz
8 MHz
8 MHz
8 MHz
8 MHz
8 MHz
8 MHz
8 MHz
8 MHz
8 MHz
8 MHz
8 MHz
8 MHz
8 MHz
8 MHz
8 MHz
8 MHz
8 MHz
8 MHz
8 MHz
8 MHz
8 MHz
8 MHz
8 MHz
8 MHz
8 MHz
8 MHz
8 MHz
8 MHz
8 MHz
8 MHz
8 MHz
8 MHz
8 MHz
8 MHz
8 MHz
8 MHz
8 MHz
8 MHz
8 MHz
18
TROBOX Dijital Headend
Garanti Şartları 1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. 2. Ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi altındadır. 3. Ürünü tamir süresi en fazla 30 gündür. Bu süre ürüne ilişkin arızanın üretici veya dağıtıcı firmaya bildirilmesinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e‐posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Ürünün garanti süresi içinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Ürünün arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatçı‐üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. 4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse de montaj hatalarından kaynaklanan sebeplerle arızalanmasından dolayı işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka bir tanım altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır. 5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen ürünün; a)
Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı‐üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması, b)
Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, c)
Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı‐üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında 6. Malın Kullanım Kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. 7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve/veya Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir. Aşağıda belirtilen hallerde meydana gelecek hasarlar garanti kapsamı dışındadır: 1. Ürünün kullanım kılavuzunda açıklandığı şekilde kullanılmaması, 2. Cihazın taşınması sırasında düşürülmesi, vurulması veya ezilmesi, 3. Cihazın üzerinde ve/veya kullanım kılavuzunda belirtilen şebeke geriliminden farklı gerilim altında çalıştırılması, 4. Çalışma gerilimindeki yüksek seviye dalgalanmaları, 5. Cihazın hatalı elektrik tesisatına (topraklamasız, yalıtımsız vb.) bağlanması, 6. Yıldırım düşmesi. Yangın, su basması veya doğal afet şartları sonucu cihazın hasar görmesi. 19
TROBOX Dijital Headend
GARANTi BELGESi Bu belgenin kullanılmasında; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun’a dayanılarak yürürlüge konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına dair yönetmelik uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlıgı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlügü tarafından izin verilmiştir. iMALATÇI VEYA iTHALATÇI FiRMANIN; Ünvanı : Trodio Elektronik Pazarlama Ltd. Şti. Adresi : Esenkent Mahallesi Ebubekir Caddesi No:31/2 Ümraniye‐İstanbul Telefon numarası : 0216 313 33 35 Faks numarası : 0216 313 33 69 Ürünün Markası : Trobox Azami Tamir Süresi : 1 AY Garanti Süresi : 2 YIL Distributed by 20
Download

Kullanım Kılavuzu