Markanñza deĨer katñn…
Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluślarñndan biri olan Gñpta, 1984 yñlñndan bu yana
büyümeye tüm hñzñyla devam ediyor. Son yñllarda kuyum sektörüne yaptñĨñ inovasyonlar
ile sektörün önemli bir partneri olan Gñpta Ambalaj, Ankara ve Ĺstanbul üretimleri ile
toplamda 30.000 m2’nin üzerinde entegre tesisleri ile sadece Türkiye deĨil, tüm dünyaya
üretim gerçekleśtiriyor. 2014 yñlñnda hazñrlanan özel koleksiyon ile adñndan çok söz
ettirecek bir kuyum kataloĨu hazñrladñk. Aśkñn ve sevginin vazgeçilmez karśñlñĨñ olan
kuyum alanñnda yepyeni ürünler ile markanñzñ çok daha deĨerli kñlacaksñnñz.
Add value to your brand..
Gñpta, which is one of the leading industrial enterprises of Turkey, gradually continues
to grow since 1984. Gñpta Ambalaj, which becomes an important partner of sector with
innovations that made to industry of jewellery, makes production not only to Turkey
but also to the whole world with its integrated plants in more than 30.000 m2 with
productions in Istanbul and Ankara. We prepare a jewellery catalogue which shall make
an indelible impression with special collection in 2014. You will make your brand more
valuable with newest products in the îeld of jewellery that is irrevocable indicator of
love and compassion.
RENK
RE
R
ENK
K/C
COLOR
OLOR
OL
LOR
O
BASKI
BA
BASK
SKII TŽ
T
TŽPŽ
ŽPŽ
PŽ
PRINT
PR
RIN
INT
T TY
TYPE
YPE
E
DETAYLAR
D
DE
ETA
E
TAYL
TA
YLAR
AR / D
DETAILS
ET
TAI
AILS
LS
Sizlere toplamda 50’nin üzerinde tasarñm ile yepyeni bir katalog hazñrladñk.
Bu koleksiyonda ihtiyacñnñz olan herśeyi bulabileceksiniz. Farklñ ebatlardaki kutulardan,
kurdele ve pośet seçeneklerine kadar geniś bir yelpazede hazñrlanan ürünlere
aynñ zamanda online olarak da ulaśabilirsiniz.
INSERT SEÇENEKLERŽ / INSERT OPTIONS
5
We prepared a totally new catalogue accompanied with more than 50 designs.
You could înd whatever you want in this collection. You could also access online to
products that are prepared in a wide range from boxes in diǺerent sizes,
ribbon and bags options.
Yaklaśñk 30 yñllñk üretim tecrübesini arkasñna alan
Gñpta, üretimde mükemmelliyetçilik politikasñ
ile yola çñkmñśtñr. Her zaman en iyi el iśçiliklerini
bulabileceĨiniz ürünlerimiz, usta eller tarafñndan
hazñrlanñr ve son teknoloji makineler ile hayat bulur…
Gñpta, with nearly 30 years background and
experience in manufacturing, leads the way with the
policy of perfectionism in production. Our products,
where you could always înd the best craftsmenship;
are prepared by experienced and skilful hands and
enliven by state-of-the-art technology...
Koleksiyonumuzda yer alan ürünlerimizin dñśñnda
markanñza özel proje geliśtirmek için arge ve tasarñm
departmanlarñmñzdan faydalanabilir, markanñza özel çalñśmalar
gerçekleśtirebilirsiniz. Trendleri yakñndan takip eden tasarñm
ve arge ekibimiz bu anlamda sizinle en iyi malzeme ve
tasarñm modellemeleri hakkñnda paylaśñmlarda bulunabilir,
markanñzñ daha fark edilebilir hale getirebilir…
You could get beneît from our R&D and design
departments in order to create a tailor-made project other
than our products in our collection, and you could realize
projects that are special for your brand. Our design and R&D
team which follows trends closely, could share about the
best material and design modellings and make your brand
more distinguishing…
YENĹ
RENK / COLOR
BASKI TŽPŽ
PRINT TYPE
pembe / pink
varak baskõ / hot foiling
capitone
capitone
Kod
Code
Boyut
Size
90-884
110 x 50 x 170 mm
90-885
140 x 70 x 220 mm
90-886
200 x 65 x 255 mm
90-887 230 x 110 x 275 mm
DETAYLAR / DETAILS
Ĕthal ciltbezi kaplama, Mõknatõslõ kutu
Magnetic closure
INSERT SEÇENEKLERŽ / INSERT OPTIONS
krem / cream insert
Büyük Set
Big Set
Set
Set
Büyük Kolye
Big Pendant
Kelepçe
Bangle
Yüksek Kelepçe
High Bangle
(200x238x50 mm)
12 Pcs Box
(190x192x45 mm)
18 Pcs Box
(105x140x38 mm)
20 Pcs Box
(98x98x48 mm)
24 Pcs Box
(98x98x75 mm)
24 Pcs Box
135-912 135-913
135-901 135-903
135-801
135-802
135-401
135-402
135-401-Y 135-402-Y
Küpe
Earring
Kolye
Pendant
Bileklik
Bracelet
Alyans Seti
Wedding Set
Alyans
Wedding-Ring
Yüzük
Ring
(65x65x48 mm)
60 Pcs Box
(72x90x45 mm)
36 Pcs Box
(234x58x30 mm)
25 Pcs Box
(98x98x48 mm)
24 Pcs Box
(90x72x45 mm)
36 Pcs Box
(65x65x48 mm)
60 Pcs Box
135-601 135-602
135-301 135-302 135-303 135-305
135-501
135-203
135-201
135-202
135-101
135-102
13
YENĹ
RENK / COLOR
BASKI TŽPŽ
PRINT TYPE
siyah / black
varak baskõ / hot foiling
capital
CAPITAL
Kod
Code
Boyut
Size
90-888
110 x 50 x 170 mm
90-889
140 x 70 x 220 mm
90-890
200 x 65 x 255 mm
90-891 230 x 110 x 275 mm
DETAYLAR / DETAILS
Ĕthal ciltbezi kaplama, Mõknatõslõ kutu
Magnetic closure
INSERT SEÇENEKLERŽ / INSERT OPTIONS
siyah / black insert
Büyük Set
Big Set
Set
Set
Büyük Kolye
Big Pendant
Kelepçe
Bangle
Yüksek Kelepçe
High Bangle
(200x238x50 mm)
12 Pcs Box
(190x192x45 mm)
18 Pcs Box
(105x140x38 mm)
20 Pcs Box
(98x98x48 mm)
24 Pcs Box
(98x98x75 mm)
24 Pcs Box
136-912 135-913
136-901 135-903
136-801
135-802
136-401
136-402
136-401-Y 136-402-Y
Küpe
Earring
Kolye
Pendant
Bileklik
Bracelet
Alyans Seti
Wedding Set
Alyans
Wedding-Ring
Yüzük
Ring
(65x65x48 mm)
60 Pcs Box
(72x90x45 mm)
36 Pcs Box
(234x58x30 mm)
25 Pcs Box
(98x98x48 mm)
24 Pcs Box
(90x72x45 mm)
36 Pcs Box
(65x65x48 mm)
60 Pcs Box
136-601 136-602
136-301 136-302 136-303 136-305
136-501
136-203
136-201
136-202
136-101
136-102
15
YENĹ
RENK / COLOR
BASKI TŽPŽ
PRINT TYPE
beyaz / white
varak baskõ / hot foiling
marine
marÖne
Kod
Code
Boyut
Size
90-701
240 x 90 x 230 mm
90-702
310 x 90 x 260 mm
DETAYLAR / DETAILS
Fantazi kaǒõt, Çekmeceli kutu
Drawer-style opening, PU handle on the tray
INSERT SEÇENEKLERŽ / INSERT OPTIONS
siyah / black insert
Set
Set
Büyük Kolye
Big Pendant
Bileklik
Bracelet
Kelepçe
Bangle
(188x188x43 mm)
18 Pcs Box
(103x138x38 mm)
20 Pcs Box
Küpe
Earring
(230x55x28 mm)
25 Pcs Box
(95x95x47 mm)
24 Pcs Box
(63x63x46 mm)
60 Pcs Box
138-961
138-861
138-561
138-401 138-402
138-162
Kolye
Pendant
Alyans
Wedding-Ring
Yüzük
Ring
(90x72x40 mm)
36 Pcs Box
(72x90x40 mm)
36 Pcs Box
(63x63x46 mm)
60 Pcs Box
138-362
138-262
138-162
17
RENK / COLOR
BASKI TŽPŽ
PRINT TYPE
siyah / black
varak baskõ / hot foiling
marine
MARINE
DETAYLAR / DETAILS
Kod
Code
Boyut
Size
90-990
110 x 50 x 170 mm
90-991
140 x 70 x 220 mm
90-992
100 x 50 x 250 mm
90-993
200 x 65 x 255 mm
90-994 230 x 110 x 275 mm
Fantazi kaǒõt, Çekmeceli kutu
saten mat çanta
saten black bag
Drawer-style opening, PU handle on the tray
INSERT SEÇENEKLERŽ / INSERT OPTIONS
siyah / black insert
Set
Set
Büyük Kolye
Big Pendant
Bileklik
Bracelet
Kelepçe
Bangle
(188x188x43 mm)
18 Pcs Box
(103x138x38 mm)
20 Pcs Box
Küpe
Earring
(230x55x28 mm)
25 Pcs Box
(95x95x47 mm)
24 Pcs Box
(63x63x46 mm)
60 Pcs Box
78-961
78-861
78-561
78-401
78-402
78-461
78-162
Kolye
Pendant
Alyans
Wedding-Ring
Yüzük
Ring
(90x72x40 mm)
36 Pcs Box
(72x90x40 mm)
36 Pcs Box
(63x63x46 mm)
60 Pcs Box
78-362
78-262
78-162
19
YENĹ
RENK / COLOR
BASKI TŽPŽ
PRINT TYPE
turkuaz / turquoise
turuncu / orange
varak baskõ / hot foiling
maya
MAYA
Kod
Code
Boyut
Size
90-852
110 x 50 x 170 mm
90-853
140 x 70 x 220 mm
90-854
200 x 65 x 255 mm
90-855 230 x 110 x 275 mm
DETAYLAR / DETAILS
fabric füme
fabric smoked bag
Lüks kaǒõt kaplama, Mõknatõslõ kutu
Magnetic closure
INSERT SEÇENEKLERŽ / INSERT OPTIONS
füme / smoked insert
Büyük Set
Big Set
Set
Set
Büyük Kolye
Big Pendant
Kelepçe
Bangle
Yüksek Kelepçe
High Bangle
Küpe
Earring
(200x238x50 mm)
12 Pcs Box
(190x192x45 mm)
18 Pcs Box
(105x140x38 mm)
20 Pcs Box
(98x98x48 mm)
24 Pcs Box
(98x98x75 mm)
24 Pcs Box
(65x65x48 mm)
60 Pcs Box
139-912 139-913
140-912 140-913
139-901 139-903
140-901 140-903
139-802
140-802
139-401
140-401
139-401-Y
140-401-Y
139-601 139-602
140-601 140-602
Kolye
Pendant
Bileklik
Bracelet
Alyans Seti
Wedding Set
Alyans
Wedding-Ring
Yüzük
Ring
(72x90x45 mm)
36 Pcs Box
(234x58x30 mm)
25 Pcs Box
(98x98x48 mm)
24 Pcs Box
(90x72x45 mm)
36 Pcs Box
(65x65x48 mm)
60 Pcs Box
139-301 139-305
139-501
140-501
139-203
140-203
139-202
140-202
140-301 140-305
139-102
140-102
21
YENĹ
RENK / COLOR
BASKI TŽPŽ
PRINT TYPE
kahve / brown
varak baskõ / hot foiling
maya
MAYA
Kod
Code
Boyut
Size
90-856
110 x 50 x 170 mm
90-857
140 x 70 x 220 mm
90-858
200 x 65 x 255 mm
90-859 230 x 110 x 275 mm
DETAYLAR / DETAILS
Lüks kaǒõt kaplama, Mõknatõslõ kutu
Magnetic closure
INSERT SEÇENEKLERŽ / INSERT OPTIONS
kahve / brown insert
Büyük Set
Big Set
Set
Set
Büyük Kolye
Big Pendant
Kelepçe
Bangle
Yüksek Kelepçe
High Bangle
Küpe
Earring
(200x238x50 mm)
12 Pcs Box
(190x192x45 mm)
18 Pcs Box
(105x140x38 mm)
20 Pcs Box
(98x98x48 mm)
24 Pcs Box
(98x98x75 mm)
24 Pcs Box
(65x65x48 mm)
60 Pcs Box
141-912 141-913
141-901 141-903
141-802
141-401
141-401-Y
141-601 141-602
Kolye
Pendant
Bileklik
Bracelet
Alyans Seti
Wedding Set
Alyans
Wedding-Ring
Yüzük
Ring
(72x90x45 mm)
36 Pcs Box
(234x58x30 mm)
25 Pcs Box
(98x98x48 mm)
24 Pcs Box
(90x72x45 mm)
36 Pcs Box
(65x65x48 mm)
60 Pcs Box
141-301 141-305
141-501
141-203
141-202
141-102
23
RENK / COLOR
BASKI TŽPŽ
PRINT TYPE
gümüǬ / silver
varak baskõ / hot foiling
opal
OPAL
DETAYLAR / DETAILS
Kod
Code
Boyut
Size
90-946
110 x 50 x 170 mm
90-947
140 x 70 x 220 mm
90-948
100 x 50 x 250 mm
90-949
200 x 65 x 255 mm
90-950 230 x 110 x 275 mm
Cilt bezi kaplama, mõknatõslõ kutu
Magnetic closure
INSERT SEÇENEKLERŽ / INSERT OPTIONS
siyah / black insert
Büyük Set
Big Set
Set
Set
GerdanlÔk
Necklace
Büyük Kolye
Big Pendant
Kelepçe
Bangle
Yüksek Kelepçe
High Bangle
(200x238x50 mm)
12 Pcs Box
(190x192x45 mm)
18 Pcs Box
(160x163x40 mm)
12 Pcs Box
(105x140x38 mm)
20 Pcs Box
(98x98x48 mm)
24 Pcs Box
(98x98x75 mm)
24 Pcs Box
59-912
59-913
59-901
59-903
59-701
59-801
59-802
59-401
59-402
59-401-Y 59-402-Y
Küpe
Earring
Kolye
Pendant
Bileklik
Bracelet
Alyans Seti
Wedding Set
Alyans
Wedding-Ring
Yüzük
Ring
(65x65x48 mm)
60 Pcs Box
(72x90x45 mm)
36 Pcs Box
(234x58x30 mm)
25 Pcs Box
(98x98x48 mm)
24 Pcs Box
(90x72x45 mm)
36 Pcs Box
(65x65x48 mm)
60 Pcs Box
59-301 59-302 59-303 59-305
59-501
59-203
59-601
59-602
59-201
59-202
59-101
59-102
25
RENK / COLOR
BASKI TŽPŽ
PRINT TYPE
altõn / gold
varak baskõ / hot foiling
opal
OPAL
DETAYLAR / DETAILS
Kod
Code
Boyut
Size
90-941
110 x 50 x 170 mm
90-942
140 x 70 x 220 mm
90-943
100 x 50 x 250 mm
90-944
200 x 65 x 255 mm
90-945 230 x 110 x 275 mm
Mõknatõslõ, Ciltbezi kutu
Magnetic closure
INSERT SEÇENEKLERŽ / INSERT OPTIONS
siyah / black insert
Büyük Set
Big Set
Set
Set
GerdanlÔk
Necklace
Büyük Kolye
Big Pendant
Kelepçe
Bangle
Yüksek Kelepçe
High Bangle
(200x238x50 mm)
12 Pcs Box
(190x192x45 mm)
18 Pcs Box
(160x163x40 mm)
12 Pcs Box
(105x140x38 mm)
20 Pcs Box
(98x98x48 mm)
24 Pcs Box
(98x98x75 mm)
24 Pcs Box
58-912
58-913
58-901
58-903
58-701
58-801
58-802
58-401
58-402
58-401-Y 58-402-Y
Küpe
Earring
Kolye
Pendant
Bileklik
Bracelet
Alyans Seti
Wedding Set
Alyans
Wedding-Ring
Yüzük
Ring
(65x65x48 mm)
60 Pcs Box
(72x90x45 mm)
36 Pcs Box
(234x58x30 mm)
25 Pcs Box
(98x98x48 mm)
24 Pcs Box
(90x72x45 mm)
36 Pcs Box
(65x65x48 mm)
60 Pcs Box
58-301 58-302 58-303 58-305
58-501
58-203
58-601
58-602
58-201
58-202
58-101
58-102
27
RENK / COLOR
BASKI TŽPŽ
PRINT TYPE
Siyah / black
varak baskõ / hot foiling
beril
BERŽL
DETAYLAR / DETAILS
Kod
Code
Boyut
Size
90-928
110 x 50 x 170 mm
90-929
140 x 70 x 220 mm
90-930
100 x 50 x 250 mm
90-931
200 x 65 x 255 mm
90-932 230 x 110 x 275 mm
Ciltbezi kaplama, Mõknatõslõ kutu
Magnetic closure
INSERT SEÇENEKLERŽ / INSERT OPTIONS
siyah / black insert
Set
Set
GerdanlÔk
Necklace
Büyük Kolye
Big Pendant
Kelepçe
Bangle
Yüksek Kelepçe
High Bangle
Bileklik
Bracelet
(190x192x45 mm)
18 Pcs Box
(160x163x40 mm)
12 Pcs Box
(105x140x38 mm)
20 Pcs Box
(98x98x48 mm)
24 Pcs Box
(98x98x75 mm)
24 Pcs Box
(234x58x30 mm)
25 Pcs Box
50-401-Y 50-402-Y
50-501
50-901
50-903
50-701
50-801
50-802
50-401
50-402
Küpe
Earring
Kolye
Pendant
Alyans Seti
Wedding Set
Alyans
Wedding-Ring
Yüzük
Ring
(65x65x48 mm)
60 Pcs Box
(72x90x45 mm)
36 Pcs Box
(98x98x48 mm)
24 Pcs Box
(90x72x45 mm)
36 Pcs Box
(65x65x48 mm)
60 Pcs Box
50-601
50-602
50-301
50-302
50-303
50-305
50-203
50-201
50-202
50-101
50-102
29
RENK / COLOR
BASKI TŽPŽ
PRINT TYPE
Siyah / black
varak baskõ / hot foiling
mist
MIST
DETAYLAR / DETAILS
Kod
Code
Boyut
Size
90-990
110 x 50 x 170 mm
90-991
140 x 70 x 220 mm
90-992
100 x 50 x 250 mm
90-993
200 x 65 x 255 mm
90-994 230 x 110 x 275 mm
Ciltbezi ve Suni deri kaplama, Mõknatõslõ kutu
saten mat çanta / saten black bag
Magnetic closure
INSERT SEÇENEKLERŽ / INSERT OPTIONS
siyah / black insert
Set
Set
GerdanlÔk
Necklace
Büyük Kolye
Big Pendant
Kelepçe
Bangle
Yüksek Kelepçe
High Bangle
Bileklik
Bracelet
(190x190x44 mm)
18 Pcs Box
(160x160x37 mm)
12 Pcs Box
(103x139x37 mm)
20 Pcs Box
(97x97x47 mm)
24 Pcs Box
(97x97x71 mm)
24 Pcs Box
(233x57x29 mm)
42-401-Y 42-402-Y
42-501
42-901
42-903
42-701
42-801
42-802
42-401
42-402
25 Pcs Box
Küpe
Earring
Kolye
Pendant
Alyans Seti
Wedding Set
Alyans
Wedding-Ring
Yüzük
Ring
(63x63x47 mm)
60 Pcs Box
(71x91x43 mm)
36 Pcs Box
(97x97x47 mm)
24 Pcs Box
(90x73x43 mm)
36 Pcs Box
(63x63x47 mm)
60 Pcs Box
42-601
42-602
42-301
42-302
42-303
42-305
42-203
42-201
42-202
42-101
42-102
31
RENK / COLOR
BASKI TŽPŽ
PRINT TYPE
Taba / light brown
varak baskõ / hot foiling
sõcak baskõ / hot stamping
Ivy
IVY
DETAYLAR / DETAILS
Kod
Code
Boyut
Size
90-933
110 x 50 x 170 mm
90-934
140 x 70 x 220 mm
90-935
100 x 50 x 250 mm
90-936
200 x 65 x 255 mm
90-937 230 x 110 x 275 mm
Suni deri ve cilt bezi kaplama, mõknatõslõ kutu
PU leather cover, Magnetic closure
INSERT SEÇENEKLERŽ / INSERT OPTIONS
krem / cream insert
Büyük Set
Big Set
Set
Set
GerdanlÔk
Necklace
Büyük Kolye
Big Pendant
Kelepçe
Bangle
Yüksek Kelepçe
High Bangle
(200x238x50 mm)
12 Pcs Box
(190x192x45 mm)
18 Pcs Box
(160x163x40 mm)
12 Pcs Box
(105x140x38 mm)
20 Pcs Box
(98x98x48 mm)
24 Pcs Box
(98x98x75 mm)
24 Pcs Box
64-912
65-913
64-901
64-903
64-701
64-801
64-802
64-401
64-402
64-401-Y 64-402-Y
Küpe
Earring
Kolye
Pendant
Bileklik
Bracelet
Alyans Seti
Wedding Set
Alyans
Wedding-Ring
Yüzük
Ring
(65x65x48 mm)
60 Pcs Box
(72x90x45 mm)
36 Pcs Box
(234x58x30 mm)
25 Pcs Box
(98x98x48 mm)
24 Pcs Box
(90x72x45 mm)
36 Pcs Box
(65x65x48 mm)
60 Pcs Box
64-301 64-302 64-303 64-305
64-501
64-203
64-601
64-602
64-201
64-202
64-101
64-102
33
RENK / COLOR
BASKI TŽPŽ
PRINT TYPE
Siyah / black
varak baskõ / hot foiling
Ivy
IVY
DETAYLAR / DETAILS
Kod
Code
Boyut
Size
90-928
110 x 50 x 170 mm
90-929
140 x 70 x 220 mm
90-930
100 x 50 x 250 mm
90-931
200 x 65 x 255 mm
90-932 230 x 110 x 275 mm
Suni deri ve cilt bezi kaplama, mõknatõslõ kutu
PU leather cover, Magnetic closure
INSERT SEÇENEKLERŽ / INSERT OPTIONS
siyah / black insert
Büyük Set
Big Set
Set
Set
GerdanlÔk
Necklace
Büyük Kolye
Big Pendant
Kelepçe
Bangle
Yüksek Kelepçe
High Bangle
(200x238x50 mm)
12 Pcs Box
(190x192x45 mm)
18 Pcs Box
(160x163x40 mm)
12 Pcs Box
(105x140x38 mm)
20 Pcs Box
(98x98x48 mm)
24 Pcs Box
(98x98x75 mm)
24 Pcs Box
65-912
65-913
65-901
65-903
65-701
65-801
65-802
65-401
65-402
65-401-Y 65-402-Y
Küpe
Earring
Kolye
Pendant
Bileklik
Bracelet
Alyans Seti
Wedding Set
Alyans
Wedding-Ring
Yüzük
Ring
(65x65x48 mm)
60 Pcs Box
(72x90x45 mm)
36 Pcs Box
(234x58x30 mm)
25 Pcs Box
(98x98x48 mm)
24 Pcs Box
(90x72x45 mm)
36 Pcs Box
(65x65x48 mm)
60 Pcs Box
65-301 65-302 65-303 65-305
65-501
65-203
65-601
65-602
65-201
65-202
65-101
65-102
35
RENK / COLOR
BASKI TŽPŽ
PRINT TYPE
antrasit / anthracite
antik
varak baskõ / hot foiling
ANTŽK
Kod
Code
Boyut
Size
90-828
110 x 50 x 170 mm
90-829
140 x 70 x 220 mm
90-830
200 x 65 x 255 mm
90-831 230 x 110 x 275 mm
DETAYLAR / DETAILS
Mõknatõslõ kapak, Lüx kaǒõt kaplama, Kapak üstü taǬ döǬemeli
Special theme with decorative gems on the cover, Magnetic closure
INSERT SEÇENEKLERŽ / INSERT OPTIONS
siyah / black insert
Set
Set
Büyük Kolye
Big Pendant
Kelepçe
Bangle
Yüksek Kelepçe
High Bangle
Bileklik
Bracelet
(190x192x45 mm)
18 Pcs Box
(105x140x38 mm)
20 Pcs Box
(98x98x48 mm)
24 Pcs Box
(98x98x75 mm)
24 Pcs Box
(234x58x30 mm)
25 Pcs Box
104-401-Y 104-402-Y
104-501
104-901 104-903
104-801
104-802
104-401
104-402
Küpe
Earring
Kolye
Pendant
Alyans Seti
Wedding Set
Alyans
Wedding-Ring
Yüzük
Ring
(65x65x48 mm)
60 Pcs Box
(72x90x45 mm)
36 Pcs Box
(98x98x48 mm)
24 Pcs Box
(90x72x45 mm)
36 Pcs Box
(65x65x48 mm)
60 Pcs Box
104-601 104-602
104-301 104-302 104-303 104-305
104-203
104-201
104-202
104-101
104-102
37
RENK / COLOR
BASKI TŽPŽ
PRINT TYPE
bronz / bronze
antik
varak baskõ / hot foiling
ANTŽK
Kod
Code
Boyut
Size
90-824
110 x 50 x 170 mm
90-825
140 x 70 x 220 mm
90-826
200 x 65 x 255 mm
90-827 230 x 110 x 275 mm
DETAYLAR / DETAILS
Mõknatõslõ kapak, Lüx kaǒõt kaplama, Kapak üstü taǬ döǬemeli
Special theme with decorative gems on the cover, Magnetic closure
INSERT SEÇENEKLERŽ / INSERT OPTIONS
siyah / black insert
Set
Set
Büyük Kolye
Big Pendant
Kelepçe
Bangle
Yüksek Kelepçe
High Bangle
Bileklik
Bracelet
(190x192x45 mm)
18 Pcs Box
(105x140x38 mm)
20 Pcs Box
(98x98x48 mm)
24 Pcs Box
(98x98x75 mm)
24 Pcs Box
(234x58x30 mm)
25 Pcs Box
105-401-Y 105-402-Y
105-501
105-901 105-903
105-801
104-802
105-401
105-402
Küpe
Earring
Kolye
Pendant
Alyans Seti
Wedding Set
Alyans
Wedding-Ring
Yüzük
Ring
(65x65x48 mm)
60 Pcs Box
(72x90x45 mm)
36 Pcs Box
(98x98x48 mm)
24 Pcs Box
(90x72x45 mm)
36 Pcs Box
(65x65x48 mm)
60 Pcs Box
105-601 105-602
105-301 105-302 105-303 105-305
105-203
105-201
105-202
105-101
105-102
39
RENK / COLOR
BASKI TŽPŽ
PRINT TYPE
siyah / black
varak baskõ / hot foiling
lapis
LAPŽS
Kod
Code
Boyut
Size
90-868
110 x 50 x 170 mm
90-869
140 x 70 x 220 mm
90-870
200 x 65 x 255 mm
90-871 230 x 110 x 275 mm
DETAYLAR / DETAILS
Lüks kaǒõt kaplama, Mõknatõslõ kutu
Magnetic closure
INSERT SEÇENEKLERŽ / INSERT OPTIONS
siyah / black insert
Set
Set
Büyük Kolye
Big Pendant
Bileklik
Bracelet
Kelepçe
Bangle
(182x205x35 mm)
18 Pcs Box
(135x103x35 mm)
20 Pcs Box
Küpe
Earring
(232x55x27 mm)
(230x33x24 mm)
25 Pcs Box
(94x97x44 mm)
24 Pcs Box
(60x63x44 mm)
60 Pcs Box
81-971
81-861
81-561 81-573
Kolye
Pendant
Alyans
Wedding-Ring
Yüzük
Ring
(72x90x40 mm)
36 Pcs Box
(90x70x40 mm)
36 Pcs Box
(60x63x44 mm)
60 Pcs Box
81-362
81-262
81-162
81-401
81-402
81-162
41
YENĹ
RENK / COLOR
BASKI TŽPŽ
PRINT TYPE
turkuaz / turquoise
pembe / pink
varak baskõ / hot foiling
pyramid
PYRAMID
Kod
Code
Boyut
Size
90-703
240 x 90 x 230 mm
90-704
310 x 90 x 260 mm
DETAYLAR / DETAILS
Kadife kaplama, MehteǬeli kutu
High quality velvet paper covered on the box
INSERT SEÇENEKLERŽ / INSERT OPTIONS
siyah / black insert
Büyük Set
Big Set
Set
Set
Büyük Kolye
Big Pendant
Kelepçe
Bangle
Küpe
Earring
(190x235x55 mm)
12 Pcs Box
(180x210x45 mm)
18 Pcs Box
(100x140x45 mm)
16 Pcs Box
(90x100x60 mm)
24 Pcs Box
(70x70x50 mm)
36 Pcs Box
134-912 134-913
133-912 133-913
134-951 134-953
133-951 133-953
134-801
133-801
134-802
133-802
134-401
133-401
134-651 134-652
133-651 133-652
Bileklik
Bracelet
Kolye
Pendant
Alyans Seti
Wedding Set
Big Wedding-Ring
Alyans
Wedding-Ring
Yüksek Yüzük
High Ring
(230x58x35 mm)
20 Pcs Box
(70x95x40 mm)
36 Pcs Box
(90x100x60 mm)
24 Pcs Box
(70x95x40 mm)
36 Pcs Box
(75x50x40 mm)
36 Pcs Box
(70x70x50 mm)
36 Pcs Box
134-501
133-501
134-301 134-302 134-303 134-305
134-203
133-203
134-204
133-204
134-251 134-252
133-251 133-252
134-151 134-152
133-151 133-152
133-301 133-302 133-303 133-305
Büyük Alyans
134-402
133-402
43
YENĹ
RENK / COLOR
BASKI TŽPŽ
PRINT TYPE
bordo / claret red
varak baskõ / hot foiling
pyramid
PYRAMID
Kod
Code
Boyut
Size
90-892
110 x 50 x 170 mm
90-893
140 x 70 x 220 mm
90-894 230 x 110 x 275 mm
DETAYLAR / DETAILS
Kadife kaplama, MehteǬeli kutu
High quality velvet paper covered on the box
INSERT SEÇENEKLERŽ / INSERT OPTIONS
bordo / claret red insert
45
Büyük Set
Big Set
Set
Set
Büyük Kolye
Big Pendant
Kelepçe
Bangle
Küpe
Earring
(190x235x55 mm)
12 Pcs Box
(180x210x45 mm)
18 Pcs Box
(100x140x45 mm)
16 Pcs Box
(90x100x60 mm)
24 Pcs Box
(70x70x50 mm)
36 Pcs Box
142-912 142-913
142-951 142-953
142-401
142-651 142-652
142-801
142-802
Bileklik
Bracelet
Kolye
Pendant
Alyans Seti
Wedding Set
Big Wedding-Ring
Büyük Alyans
Alyans
Wedding-Ring
Yüksek Yüzük
High Ring
(230x58x35 mm)
20 Pcs Box
(70x95x40 mm)
36 Pcs Box
(90x100x60 mm)
24 Pcs Box
(70x95x40 mm)
36 Pcs Box
(75x50x40 mm)
36 Pcs Box
(70x70x50 mm)
36 Pcs Box
142-501
142-301 142-305
142-203
142-204
142-252
142-152
YENĹ
RENK / COLOR
BASKI TŽPŽ
PRINT TYPE
beyaz / white
varak baskõ / hot foiling
arya
ARYA
Kod
Code
Boyut
Size
90-701
240 x 90 x 230 mm
90-702
310 x 90 x 260 mm
DETAYLAR / DETAILS
Ciltbezi kaplama, Metal aksesuar, MenteǬeli kutu
With metal accessory
INSERT SEÇENEKLERŽ / INSERT OPTIONS
siyah / black insert
Büyük Set
Big Set
Set
Set
Büyük Kolye
Big Pendant
Kelepçe
Bangle
Küpe
Earring
(190x235x55 mm)
12 Pcs Box
(180x210x45 mm)
18 Pcs Box
(100x140x45 mm)
16 Pcs Box
(90x100x60 mm)
24 Pcs Box
(70x70x50 mm)
36 Pcs Box
137-912 137-913
137-951 137-953
137-801
137-802
137-401
Büyük Alyans
137-402
137-651 137-652
Bileklik
Bracelet
Kolye
Pendant
Alyans Seti
Wedding Set
Big Wedding-Ring
Alyans
Wedding-Ring
Yüksek Yüzük
High Ring
(230x58x35 mm)
20 Pcs Box
(70x95x40 mm)
36 Pcs Box
(90x100x60 mm)
24 Pcs Box
(70x95x40 mm)
36 Pcs Box
(75x50x40 mm)
36 Pcs Box
(70x70x50 mm)
36 Pcs Box
137-501
137-301 137-302 137-303 137-305
137-203
137-204
137-251 137-252
137-151 137-152
47
YENĹ
RENK / COLOR
BASKI TŽPŽ
PRINT TYPE
siyah / black
kabartma yaldõz baskõ
embossed foil printing
venus
VENÜS
Kod
Code
Boyut
Size
90-810
110 x 50 x 170 mm
90-811
140 x 70 x 220 mm
90-812 230 x 110 x 275 mm
DETAYLAR / DETAILS
Fantazi kaǒõt üzerine ßok taslama
Flocked design on the box, Ribbon tie closure
INSERT SEÇENEKLERŽ / INSERT OPTIONS
siyah / black insert
Büyük Set
Big Set
Set
Set
Büyük Kolye
Big Pendant
Kelepçe
Bangle
Küpe
Earring
(187x235x53 mm)
12 Pcs Box
(177x210x43 mm)
18 Pcs Box
(98x140x43 mm)
16 Pcs Box
(90x100x58 mm)
24 Pcs Box
(70x70x53 mm)
36 Pcs Box
143-912 143-913
143-951 143-953
143-801
143-802
143-401
Büyük Alyans
143-402
143-651 143-652
Bileklik
Bracelet
Kolye
Pendant
Alyans Seti
Wedding Set
Big Wedding-Ring
Alyans
Wedding-Ring
Yüksek Yüzük
High Ring
(230x58x31 mm)
20 Pcs Box
(68x93x43 mm)
36 Pcs Box
(90x100x58 mm)
24 Pcs Box
(68x93x43 mm)
36 Pcs Box
(75x50x43 mm)
36 Pcs Box
(70x70x53 mm)
36 Pcs Box
143-501
143-301 143-302 143-303 143-305
143-203
143-204
143-251
143-252
143-151 143-152
49
RENK / COLOR
BASKI TŽPŽ
PRINT TYPE
bordo / claret red
kabartma yaldõz baskõ
embossed foil printing
venus
VENÜS
Kod
Code
Boyut
Size
90-892
110 x 50 x 170 mm
90-893
140 x 70 x 220 mm
90-894 230 x 110 x 275 mm
DETAYLAR / DETAILS
Fantazi kaǒõt üzerine ßok taslama
Flocked design on the box, Ribbon tie closure
INSERT SEÇENEKLERŽ / INSERT OPTIONS
siyah / black insert
Büyük Set
Big Set
Set
Set
Büyük Kolye
Big Pendant
Kelepçe
Bangle
Küpe
Earring
(187x235x53 mm)
12 Pcs Box
(177x210x43 mm)
18 Pcs Box
(98x140x43 mm)
16 Pcs Box
(90x100x58 mm)
24 Pcs Box
(70x70x53 mm)
36 Pcs Box
146-912 146-913
146-951 146-953
146-801
146-802
146-401
Büyük Alyans
146-402
146-651 146-652
Bileklik
Bracelet
Kolye
Pendant
Alyans Seti
Wedding Set
Big Wedding-Ring
Alyans
Wedding-Ring
Yüksek Yüzük
High Ring
(230x58x31 mm)
20 Pcs Box
(68x93x43 mm)
36 Pcs Box
(90x100x58 mm)
24 Pcs Box
(68x93x43 mm)
36 Pcs Box
(75x50x43 mm)
36 Pcs Box
(70x70x53 mm)
36 Pcs Box
146-501
146-301 146-302 146-303 146-305
146-203
146-204
146-251
146-252
146-151 146-152
51
RENK / COLOR
BASKI TŽPŽ
PRINT TYPE
bronz / bronze
kabartma yaldõz baskõ
embossed foil printing
quantum
QUANTUM
quantum
Kod
Code
Boyut
Size
90-840
110 x 50 x 170 mm
90-841
140 x 70 x 220 mm
90-842
200 x 65 x 255 mm
90-843 230 x 110 x 275 mm
DETAYLAR / DETAILS
Fantazi kaǒõt kaplama, iç-dõǬ kutu takõm
Inludes packing box with ribbon tie closure
INSERT SEÇENEKLERŽ / INSERT OPTIONS
siyah / black insert
Büyük Set
Big Set
Set
Set
Büyük Kolye
Big Pendant
Kelepçe
Bangle
Küpe
Earring
Bileklik
Bracelet
(190x235x55 mm)
12 Pcs Box
(180x210x45 mm)
18 Pcs Box
(100x140x45 mm)
16 Pcs Box
(90x100x60 mm)
24 Pcs Box
(70x70x50 mm)
36 Pcs Box
(230x55x35 mm)
20 Pcs Box
107-912 107-913
107-951 107-953
107-651 107-652
107-501
107-801
107-802
107-401
Büyük Alyans
107-402
Kolye
Pendant
Alyans Seti
Wedding Set
Big Wedding-Ring
Alyans
Wedding-Ring
Yüksek Yüzük
High Ring
(70x90x40 mm)
36 Pcs Box
(90x100x60 mm)
24 Pcs Box
(70x90x40 mm)
36 Pcs Box
(75x50x40 mm)
36 Pcs Box
(70x70x4x50 mm)
36 Pcs Box
107-301 107-302 107-303 107-305
107-203
107-204
107-251 107-252
107-151 107-152
53
RENK / COLOR
BASKI TŽPŽ
PRINT TYPE
antrasit / anthracite
kabartma yaldõz baskõ
embossed foil printing
quantum
QUANTUM
quantum
Kod
Code
Boyut
Size
90-844
110 x 50 x 170 mm
90-845
140 x 70 x 220 mm
90-846
200 x 65 x 255 mm
90-847 230 x 110 x 275 mm
DETAYLAR / DETAILS
Fantazi kaǒõt kaplama, iç-dõǬ kutu takõm
Inludes packing box with ribbon tie closure
INSERT SEÇENEKLERŽ / INSERT OPTIONS
siyah / black insert
Büyük Set
Big Set
Set
Set
Büyük Kolye
Big Pendant
Kelepçe
Bangle
Küpe
Earring
Bileklik
Bracelet
(190x235x55 mm)
12 Pcs Box
(180x210x45 mm)
18 Pcs Box
(100x140x45 mm)
16 Pcs Box
(90x100x60 mm)
24 Pcs Box
(70x70x50 mm)
36 Pcs Box
(230x55x35 mm)
20 Pcs Box
106-912 106-913
106-951 106-953
106-651 106-652
106-501
106-801
106-802
106-401
Büyük Alyans
106-402
Kolye
Pendant
Alyans Seti
Wedding Set
Big Wedding-Ring
Alyans
Wedding-Ring
Yüksek Yüzük
High Ring
(70x90x40 mm)
36 Pcs Box
(90x100x60 mm)
24 Pcs Box
(70x90x40 mm)
36 Pcs Box
(75x50x40 mm)
36 Pcs Box
(70x70x4x50 mm)
36 Pcs Box
106-301 106-302 106-303 106-305
106-203
106-204
106-251 106-252
106-151 106-152
55
RENK / COLOR
BASKI TŽPŽ
PRINT TYPE
bronz / bronze
varak baskõ / hot foiling
aqua
AQUA
Kod
Code
Boyut
Size
90-840
110 x 50 x 170 mm
90-841
140 x 70 x 220 mm
90-842
200 x 65 x 255 mm
90-843 230 x 110 x 275 mm
DETAYLAR / DETAILS
Lüks kaǒõt kaplamalõ, MenteǬeli kutu
Glitter paper material
INSERT SEÇENEKLERŽ / INSERT OPTIONS
siyah / black insert
Büyük Set
Big Set
Set
Set
GerdanlÔk
Necklace
Büyük Kolye
Big Pendant
Kelepçe
Bangle
Küpe
Earring
(187x235x53 mm)
12 Pcs Box
(177x210x43 mm)
18 Pcs Box
(165x165x43 mm)
18 Pcs Box
(98x140x43 mm)
16 Pcs Box
(90x100x58 mm)
24 Pcs Box
(70x70x53 mm)
36 Pcs Box
114-912 114-913
114-951 114-953
114-751
114-801
Büyük Alyans
114-802
114-401
114-402
114-651 114-652
Bileklik
Bracelet
Kolye
Pendant
Alyans Seti
Wedding Set
Big Wedding-Ring
Alyans
Wedding-Ring
Yüksek Yüzük
High Ring
Yüzük
Ring
(230x58x31 mm)
20 Pcs Box
(68x93x43 mm)
36 Pcs Box
(90x100x58 mm)
24 Pcs Box
(68x93x43 mm)
36 Pcs Box
(75x50x43 mm)
36 Pcs Box
(70x70x53 mm)
36 Pcs Box
(70x70x53 mm)
36 Pcs Box
114-501
114-301 114-302 114-303 114-305
114-203
114-204
114-151 114-152
114-153 114-154
114-251
114-252
57
RENK / COLOR
BASKI TŽPŽ
PRINT TYPE
antrasit / anthracite
varak baskõ / hot foiling
aqua
AQUA
Kod
Code
Boyut
Size
90-844
110 x 50 x 170 mm
90-845
140 x 70 x 220 mm
90-846
200 x 65 x 255 mm
90-847 230 x 110 x 275 mm
DETAYLAR / DETAILS
Lüks kaǒõt kaplamalõ, MenteǬeli kutu
Glitter paper material
INSERT SEÇENEKLERŽ / INSERT OPTIONS
siyah / black insert
Büyük Set
Big Set
Set
Set
GerdanlÔk
Necklace
Büyük Kolye
Big Pendant
Kelepçe
Bangle
Küpe
Earring
(187x235x53 mm)
12 Pcs Box
(177x210x43 mm)
18 Pcs Box
(165x165x43 mm)
18 Pcs Box
(98x140x43 mm)
16 Pcs Box
(90x100x58 mm)
24 Pcs Box
(70x70x53 mm)
36 Pcs Box
113-912 113-913
113-951 113-953
113-751
113-801
Büyük Alyans
113-802
113-401
113-402
113-651 113-652
Bileklik
Bracelet
Kolye
Pendant
Alyans Seti
Wedding Set
Big Wedding-Ring
Alyans
Wedding-Ring
Yüksek Yüzük
High Ring
Yüzük
Ring
(230x58x31 mm)
20 Pcs Box
(68x93x43 mm)
36 Pcs Box
(90x100x58 mm)
24 Pcs Box
(68x93x43 mm)
36 Pcs Box
(75x50x43 mm)
36 Pcs Box
(70x70x53 mm)
36 Pcs Box
(70x70x53 mm)
36 Pcs Box
113-501
113-301 113-302 113-303 113-305
113-203
113-204
113-151 113-152
113-153 113-154
113-251
113-252
59
RENK / COLOR
BASKI TŽPŽ
PRINT TYPE
antrasit / anthracite
kabartma yaldõz baskõ
embossed foil printing
fornax
FORNAX
fornax
Kod
Code
Boyut
Size
90-844
110 x 50 x 170 mm
90-845
140 x 70 x 220 mm
90-846
200 x 65 x 255 mm
90-847 230 x 110 x 275 mm
DETAYLAR / DETAILS
Lüks kaǒõt kaplama, MenteǬeli kutu
Ribbon tied on the cover
INSERT SEÇENEKLERŽ / INSERT OPTIONS
siyah / black insert
Büyük Set
Big Set
Set
Set
GerdanlÔk
Necklace
Büyük Kolye
Big Pendant
Kelepçe
Bangle
Küpe
Earring
(187x235x50mm)
12 Pcs Box
(177x210x40 mm)
18 Pcs Box
(165x165x40 mm)
18 Pcs Box
(98x140x40mm)
16 Pcs Box
(90x100x55 mm)
24 Pcs Box
(70x70x50 mm)
36 Pcs Box
83-912
83-913
83-951
83-953
83-751
83-801
83-802
83-402
83-651
83-652
Bileklik
Bracelet
Kolye
Pendant
Alyans Seti
Wedding Set
Big Wedding-Ring
Alyans
Wedding-Ring
Yüksek Yüzük
High Ring
(230x58x30 mm)
20 Pcs Box
(68x93x40 mm)
36 Pcs Box
(90x100x55 mm)
24 Pcs Box
(68x93x40 mm)
36 Pcs Box
(75x50x40 mm)
36 Pcs Box
(70x70x50 mm)
36 Pcs Box
83-203
83-204
83-501
83-301
83-302
83-303
83-305
Büyük Alyans
83-401
83-251
83-252
83-151
83-152
61
RENK / COLOR
BASKI TŽPŽ
PRINT TYPE
gümüǬ / silver
varak baskõ / hot foiling
amber
AMBER
DETAYLAR / DETAILS
Kod
Code
Boyut
Size
90-990
110 x 50 x 170 mm
90-991
140 x 70 x 220 mm
90-992
100 x 50 x 250 mm
90-993
200 x 65 x 255 mm
90-994 230 x 110 x 275 mm
Deri ve Ciltbezi kaplama, MenteǬeli kutu
saten mat çanta / saten black bag
PU leather cap on the cover
INSERT SEÇENEKLERŽ / INSERT OPTIONS
siyah / black insert
Büyük Set
Big Set
Set
Set
GerdanlÔk
Necklace
Büyük Kolye
Big Pendant
Kelepçe
Bangle
Küpe
Earring
(187x235x53 mm)
12 Pcs Box
(177x210x43 mm)
18 Pcs Box
(165x165x43 mm)
18 Pcs Box
(98x140x43 mm)
16 Pcs Box
(90x100x58 mm)
24 Pcs Box
(70x70x53 mm)
36 Pcs Box
28-912
28-913
28-951
28-953
28-751
28-801
28-401
28-402
28-651
28-652
Bileklik
Bracelet
Kolye
Pendant
Alyans Seti
Wedding Set
Big Wedding-Ring
Alyans
Wedding-Ring
Yüksek Yüzük
High Ring
Yüzük
Ring
(230x58x31 mm)
20 Pcs Box
(68x93x43 mm)
36 Pcs Box
(90x100x58 mm)
24 Pcs Box
(68x93x43 mm)
36 Pcs Box
(75x50x43 mm)
36 Pcs Box
(70x70x53 mm)
36 Pcs Box
(70x70x53 mm)
36 Pcs Box
28-203
28-204
28-501
28-301
28-302
28-303
28-305
Büyük Alyans
28-802
28-251
28-252
28-151
28-152
28-153
28-154
63
RENK / COLOR
BASKI TŽPŽ
PRINT TYPE
kahve / brown
varak baskõ / hot foiling
sõcak baskõ / hot stamping
fabric
FABRŽC
Kod
Code
Boyut
Size
90-856
110 x 50 x 170 mm
90-857
140 x 70 x 220 mm
90-858
200 x 65 x 255 mm
90-859 230 x 110 x 275 mm
DETAYLAR / DETAILS
KumaǬ desenli ithal fantazi kaǒõt kaplama, MenteǬeli kutu
Natural appearance paper covered on the box
INSERT SEÇENEKLERŽ / INSERT OPTIONS
kahve / brown insert
Büyük Set
Big Set
Set
Set
Büyük Kolye
Big Pendant
Kelepçe
Bangle
Küpe
Earring
Bileklik
Bracelet
(187x235x50mm)
12 Pcs Box
(177x210x40 mm)
18 Pcs Box
(98x140x40mm)
16 Pcs Box
(90x100x55 mm)
24 Pcs Box
(70x70x50 mm)
36 Pcs Box
(230x58x30 mm)
20 Pcs Box
117-912 117-913
117-951 117-953
117-801
117-802
Büyük Alyans
117-401
117-402
117-651 117-652
117-501
Kolye
Pendant
Alyans Seti
Wedding Set
Big Wedding-Ring
Alyans
Wedding-Ring
Yüksek Yüzük
High Ring
Yüzük
Ring
(68x93x40 mm)
36 Pcs Box
(90x100x55 mm)
24 Pcs Box
(68x93x40 mm)
36 Pcs Box
(75x50x40 mm)
36 Pcs Box
(70x70x50 mm)
36 Pcs Box
(46x52x42 mm)
60 Pcs Box
117-301 117-302 117-303 117-305
117-203
117-204
117-252
117-152
117-154
65
RENK / COLOR
BASKI TŽPŽ
PRINT TYPE
füme / smoked
varak baskõ / hot foiling
sõcak baskõ / hot stamping
fabric
FABRŽC
Kod
Code
Boyut
Size
90-852
110 x 50 x 170 mm
90-853
140 x 70 x 220 mm
90-854
200 x 65 x 255 mm
90-855 230 x 110 x 275 mm
DETAYLAR / DETAILS
KumaǬ desenli ithal fantazi kaǒõt kaplama, MenteǬeli kutu
Natural appearance paper covered on the box
INSERT SEÇENEKLERŽ / INSERT OPTIONS
füme / smoked insert
Büyük Set
Big Set
Set
Set
Büyük Kolye
Big Pendant
Kelepçe
Bangle
Küpe
Earring
Bileklik
Bracelet
(187x235x50mm)
12 Pcs Box
(177x210x40 mm)
18 Pcs Box
(98x140x40mm)
16 Pcs Box
(90x100x55 mm)
24 Pcs Box
(70x70x50 mm)
36 Pcs Box
(230x58x30 mm)
20 Pcs Box
118-912 118-913
118-951 118-953
118-801
118-802
Büyük Alyans
118-401
118-402
118-651 118-652
118-501
Kolye
Pendant
Alyans Seti
Wedding Set
Big Wedding-Ring
Alyans
Wedding-Ring
Yüksek Yüzük
High Ring
Yüzük
Ring
(68x93x40 mm)
36 Pcs Box
(90x100x55 mm)
24 Pcs Box
(68x93x40 mm)
36 Pcs Box
(75x50x40 mm)
36 Pcs Box
(70x70x50 mm)
36 Pcs Box
(46x52x42 mm)
60 Pcs Box
118-301 118-302 118-303 118-305
118-203
118-204
118-252
118-152
118-154
67
RENK / COLOR
BASKI TŽPŽ
PRINT TYPE
siyah / black
varak baskõ / hot foiling
diamond
DIAMOND
Kod
Code
Boyut
Size
90-956
180 x 60 x 210 mm
90-957
250 x 70 x 300 mm
topaz çanta / topaz bag
DETAYLAR / DETAILS
Çizgili süet deri taslama, MenteǬeli kutu
Elegant fabric material, Shiny varnished part on the cover
INSERT SEÇENEKLERŽ / INSERT OPTIONS
siyah / black insert
Büyük Set
Big Set
Set
Set
GerdanlÔk
Necklace
Büyük Kolye
Big Pendant
Kelepçe
Bangle
Küpe
Earring
(190x235x55 mm)
12 Pcs Box
(180x210x45 mm)
18 Pcs Box
(165x165x45 mm)
18 Pcs Box
(100x140x45 mm)
16 Pcs Box
(90x100x60 mm)
24 Pcs Box
(70x70x50 mm)
36 Pcs Box
67-912
67-913
67-951
67-953
67-751
67-801
67-802
Büyük Alyans
67-401
67-402
67-651
67-652
Bileklik
Bracelet
Kolye
Pendant
Alyans Seti
Wedding Set
Big Wedding-Ring
Alyans
Wedding-Ring
Yüksek Yüzük
High Ring
(230x58x35 mm)
20 Pcs Box
(70x95x40 mm)
36 Pcs Box
(90x100x60 mm)
24 Pcs Box
(70x95x40 mm)
36 Pcs Box
(75x50x40 mm)
36 Pcs Box
(70x70x50 mm)
36 Pcs Box
67-501
67-301 67-302 67-303 67-305
67-203
67-204
67-251 67-252
67-151 67-152
69
RENK / COLOR
BASKI TŽPŽ
PRINT TYPE
kahve / brown
varak baskõ / hot foiling
carat
CARAT
DETAYLAR / DETAILS
Kod
Code
Boyut
Size
90-951
110 x 50 x 170 mm
90-952
140 x 70 x 220 mm
90-953
100 x 50 x 250 mm
90-954
200 x 65 x 255 mm
90-955 230 x 110 x 275 mm
Ĕthal laklõ kumaǬ kaplama, MenteǬeli kutu
Elegant fabric material
INSERT SEÇENEKLERŽ / INSERT OPTIONS
krem / cream insert
Büyük Set
Big Set
Set
Set
GerdanlÔk
Necklace
Büyük Kolye
Big Pendant
Kelepçe
Bangle
Küpe
Earring
(187x235x55 mm)
12 Pcs Box
(175x210x45 mm)
18 Pcs Box
(165x165x45 mm)
18 Pcs Box
(98x140x45 mm)
16 Pcs Box
(90x100x60 mm)
24 Pcs Box
(70x70x50 mm)
36 Pcs Box
25-912
25-913
25-951
25-953
25-751
25-801
Büyük Alyans
25-802
25-401
25-402
25-651
25-652
Bileklik
Bracelet
Kolye
Pendant
Alyans Seti
Wedding Set
Big Wedding-Ring
Alyans
Wedding-Ring
Yüksek Yüzük
High Ring
Yüzük
Ring
(230x58x33 mm)
20 Pcs Box
(70x95x40 mm)
36 Pcs Box
(90x100x60 mm)
24 Pcs Box
(70x95x40 mm)
36 Pcs Box
(75x50x40 mm)
36 Pcs Box
(70x70x50 mm)
36 Pcs Box
(46x52x42 mm)
60 Pcs Box
25-501
25-301 25-302 25-303 25-305
25-203
25-204
25-251 25-252
25-151 25-152
25-153 25-154
71
RENK / COLOR
BASKI TŽPŽ
PRINT TYPE
siyah / black
varak baskõ / hot foiling
carat
CARAT
DETAYLAR / DETAILS
Kod
Code
Boyut
Size
90-990
110 x 50 x 170 mm
90-991
140 x 70 x 220 mm
90-992
100 x 50 x 250 mm
90-993
200 x 65 x 255 mm
90-994 230 x 110 x 275 mm
Ĕthal kumaǬ kaplama, MenteǬeli kutu
saten mat çanta / saten black bag
Elegant fabric material
INSERT SEÇENEKLERŽ / INSERT OPTIONS
siyah / black insert
Büyük Set
Big Set
Set
Set
GerdanlÔk
Necklace
Büyük Kolye
Big Pendant
Kelepçe
Bangle
Küpe
Earring
(187x235x55 mm)
12 Pcs Box
(175x210x45 mm)
18 Pcs Box
(165x165x45 mm)
18 Pcs Box
(98x140x45 mm)
16 Pcs Box
(90x100x60 mm)
24 Pcs Box
(70x70x50 mm)
36 Pcs Box
26-912
26-913
26-951
26-953
26-751
26-801
Büyük Alyans
26-802
26-401
26-402
26-651
26-652
Bileklik
Bracelet
Kolye
Pendant
Alyans Seti
Wedding Set
Big Wedding-Ring
Alyans
Wedding-Ring
Yüksek Yüzük
High Ring
Yüzük
Ring
(230x58x33 mm)
20 Pcs Box
(70x95x40 mm)
36 Pcs Box
(90x100x60 mm)
24 Pcs Box
(70x95x40 mm)
36 Pcs Box
(75x50x40 mm)
36 Pcs Box
(70x70x50 mm)
36 Pcs Box
(46x52x42 mm)
60 Pcs Box
26-501
26-301 26-302 26-303 26-305
26-203
26-204
26-251 26-252
26-151 26-152 26-153 26-154
73
RENK / COLOR
BASKI TŽPŽ
PRINT TYPE
antrasit / anthracite
varak baskõ / hot foiling
diana
DIANA
Kod
Code
Boyut
Size
90-820
110 x 50 x 170 mm
90-821
140 x 70 x 220 mm
90-822
200 x 65 x 255 mm
90-823 230 x 110 x 275 mm
DETAYLAR / DETAILS
Lüks kaǒõt taslama, Kapak üzeri taǬ döǬeme, MenteǬeli kutu
Special theme with decorative gems on the cover
INSERT SEÇENEKLERŽ / INSERT OPTIONS
siyah / black insert
Büyük Set
Big Set
Set
Set
GerdanlÔk
Necklace
Büyük Kolye
Big Pendant
Kelepçe
Bangle
Küpe
Earring
(187x235x50mm)
12 Pcs Box
(177x210x40 mm)
18 Pcs Box
(165x165x40 mm)
18 Pcs Box
(98x140x40mm)
16 Pcs Box
(90x100x55 mm)
24 Pcs Box
(70x70x50 mm)
36 Pcs Box
108-912 108-913
108-951 108-953
108-751
108-801
108-802
Büyük Alyans
108-401
108-402
108-651 108-652
Bileklik
Bracelet
Kolye
Pendant
Alyans Seti
Wedding Set
Big Wedding-Ring
Alyans
Wedding-Ring
Yüksek Yüzük
High Ring
(230x58x30 mm)
20 Pcs Box
(68x93x40 mm)
36 Pcs Box
(90x100x55 mm)
24 Pcs Box
(68x93x40 mm)
36 Pcs Box
(75x50x40 mm)
36 Pcs Box
(70x70x50 mm)
36 Pcs Box
108-501
108-301 108-302 108-303 108-305
108-203
108-204
108-251 108-252
108-151 108-152
75
RENK / COLOR
BASKI TŽPŽ
PRINT TYPE
bordo / claret red
kabartma yaldõz baskõ
embossed foil printing
atlantis
ATLANTŽS
atlantis
Kod
Code
Boyut
Size
90-892
110 x 50 x 170 mm
90-893
140 x 70 x 220 mm
90-894 230 x 110 x 275 mm
DETAYLAR / DETAILS
Dokuma kumaǬ kaplama, Kurdele tasarõm
Elegant fabric material on the cover, Ribbon tie closure
INSERT SEÇENEKLERŽ / INSERT OPTIONS
siyah / black insert
Set
Set
Büyük Kolye
Big Pendant
Kelepçe
Bangle
Yüksek Kelepçe
High Bangle
Bileklik
Bracelet
(190x190x40 mm)
18 Pcs Box
(100x138x35 mm)
20 Pcs Box
(95x95x45 mm)
24 Pcs Box
(95x95x70 mm)
24 Pcs Box
(233x54x33 mm)
128-401-Y 128-402-Y
128-501
128-901 128-903
128-801
128-802
128-401
128-402
25 Pcs Box
Küpe
Earring
Kolye
Pendant
Alyans Seti
Wedding Set
Alyans
Wedding-Ring
Yüzük
Ring
(62x62x45 mm
60 Pcs Box
(70x90x40 mm)
36 Pcs Box
(95x95x45 mm)
24 Pcs Box
(90x70x40 mm)
36 Pcs Box
(62x62x45 mm)
36 Pcs Box
128-601 128-602
128-301 128-302 128-303 128-305
128-203
128-201
128-202
128-101
128-102
77
RENK / COLOR
BASKI TŽPŽ
PRINT TYPE
beyaz / white
kabartma yaldõz baskõ
embossed foil printing
atlantis
ATLANTŽS
atlantis
Kod
Code
Boyut
Size
90-701
240 x 90 x 230 mm
90-702
310 x 90 x 260 mm
DETAYLAR / DETAILS
Dokuma kumaǬ kaplama, kurdele tasarõm
Elegant fabric material on the cover, Ribbon tie closure
INSERT SEÇENEKLERŽ / INSERT OPTIONS
siyah / black insert
Set
Set
Büyük Kolye
Big Pendant
Kelepçe
Bangle
Yüksek Kelepçe
High Bangle
Bileklik
Bracelet
(190x190x40 mm)
18 Pcs Box
(100x138x35 mm)
20 Pcs Box
(95x95x45 mm)
24 Pcs Box
(95x95x70 mm)
24 Pcs Box
(233x54x33 mm)
130-401-Y 130-402-Y
130-501
130-901 130-903
130-801
130-802
130-401
130-402
25 Pcs Box
Küpe
Earring
Kolye
Pendant
Alyans Seti
Wedding Set
Alyans
Wedding-Ring
Yüzük
Ring
(62x62x45 mm
60 Pcs Box
(70x90x40 mm)
36 Pcs Box
(95x95x45 mm)
24 Pcs Box
(90x70x40 mm)
36 Pcs Box
(62x62x45 mm)
36 Pcs Box
130-601 130-602
130-301 130-302 130-303 130-305
130-203
130-201
130-202
130-101
130-102
79
RENK / COLOR
BASKI TŽPŽ
PRINT TYPE
beyaz / white
kabartma yaldõz baskõ
embossed foil printing
Jasper
JASPER
Jasper
Kod
Code
Boyut
Size
90-813
110 x 50 x 170 mm
90-814
140 x 70 x 220 mm
90-815 230 x 110 x 275 mm
DETAYLAR / DETAILS
Fantazi kaǒõt üzerine ßok taslama
Flocked design on the box, Ribbon tie closure
INSERT SEÇENEKLERŽ / INSERT OPTIONS
siyah / black insert
Set
Set
Büyük Kolye
Big Pendant
Kelepçe
Bangle
Yüksek Kelepçe
High Bangle
Bileklik
Bracelet
(186x210x45 mm)
18 Pcs Box
(106x142x40 mm)
20 Pcs Box
(98x98x43 mm)
24 Pcs Box
(99x99x70 mm)
24 Pcs Box
(236x58x45 mm)
25 Pcs Box
102-401-Y 102-402-Y
102-501
102-951 102-953
102-801
102-802
102-401
102-402
Küpe
Earring
Kolye
Pendant
Alyans Seti
Wedding Set
Alyans
Wedding-Ring
Yüzük
Ring
(66x66x45 mm)
60 Pcs Box
(74x94x45 mm)
36 Pcs Box
(98x98x43 mm)
24 Pcs Box
(94x74x45 mm)
36 Pcs Box
(66x66x45 mm)
60 Pcs Box
102-601 102-602
102-301 102-302 102-303 102-305
102-203
102-201
102-202
102-101
102-102
81
RENK / COLOR
BASKI TŽPŽ
PRINT TYPE
siyah / black
kabartma yaldõz baskõ
embossed foil printing
Jasper
JASPER
Jasper
Kod
Code
Boyut
Size
90-810
110 x 50 x 170 mm
90-811
140 x 70 x 220 mm
90-812 230 x 110 x 275 mm
DETAYLAR / DETAILS
Fantazi kaǒõt üzerine ßok taslama
Flocked design on the box, Ribbon tie closure
INSERT SEÇENEKLERŽ / INSERT OPTIONS
siyah / black insert
Set
Set
Büyük Kolye
Big Pendant
Kelepçe
Bangle
Yüksek Kelepçe
High Bangle
Bileklik
Bracelet
(186x210x45 mm)
18 Pcs Box
(106x142x40 mm)
20 Pcs Box
(98x98x43 mm)
24 Pcs Box
(99x99x70 mm)
24 Pcs Box
(236x58x45 mm)
25 Pcs Box
89-401-Y 89-402-Y
89-501
89-951
89-953
89-801
89-802
89-401
89-402
Küpe
Earring
Kolye
Pendant
Alyans Seti
Wedding Set
Alyans
Wedding-Ring
Yüzük
Ring
(66x66x45 mm)
60 Pcs Box
(74x94x45 mm)
36 Pcs Box
(98x98x43 mm)
24 Pcs Box
(94x74x45 mm)
36 Pcs Box
(66x66x45 mm)
60 Pcs Box
89-601
89-602
89-301
89-302
89-303
89-305
89-203
89-201
89-202
89-101
89-102
83
RENK / COLOR
BASKI TŽPŽ
PRINT TYPE
siyah / black
varak baskõ / hot foiling
babil
BABŽL
Kod
Code
Boyut
Size
90-848
110 x 50 x 170 mm
90-849
140 x 70 x 220 mm
90-850
200 x 65 x 255 mm
90-851 230 x 110 x 275 mm
DETAYLAR / DETAILS
Floklu lüks kaǒõt kaplamalõ, Mõknatõslõ kutu
Flocked design on the box, Ribbon tie closure
INSERT SEÇENEKLERŽ / INSERT OPTIONS
siyah / black insert
Set
Set
Büyük Kolye
Big Pendant
Kelepçe
Bangle
Yüksek Kelepçe
High Bangle
Bileklik
Bracelet
(193x193x45 mm)
18 Pcs Box
(105x140x37 mm)
20 Pcs Box
(98x98x48 mm)
24 Pcs Box
(98x98x75 mm)
24 Pcs Box
(234x55x30 mm)
25 Pcs Box
110-401-Y 110-402-Y
110-501
110-901 110-903
110-801
110-802
110-401
110-402
Küpe
Earring
Kolye
Pendant
Alyans Seti
Wedding Set
Alyans
Wedding-Ring
Yüzük
Ring
(65x65x50 mm)
60 Pcs Box
(72x90x45 mm)
36 Pcs Box
(98x98x48 mm)
24 Pcs Box
(90x72x45 mm)
36 Pcs Box
(65x65x50 mm)
60 Pcs Box
110-601 110-602
110-301 110-302 110-303 110-305
110-203
110-201
110-202
110-101
110-102
85
RENK / COLOR
BASKI TŽPŽ
PRINT TYPE
taba / light brown
varak baskõ / hot foiling
sõcak baskõ / hot stamping
onyx
ONYX
DETAYLAR / DETAILS
Kod
Code
Boyut
Size
90-933
110 x 50 x 170 mm
90-934
140 x 70 x 220 mm
90-935
100 x 50 x 250 mm
90-936
200 x 65 x 255 mm
90-937 230 x 110 x 275 mm
Özel açõlabilir kapak, Takõm poǬetinde özel baskõ alanõ ve suni deri
kaplama tasarõmõ
PU leather cover, Ribbon tie closure
INSERT SEÇENEKLERŽ / INSERT OPTIONS
krem / cream insert
Set
Set
GerdanlÔk
Necklace
Büyük Kolye
Big Pendant
Kelepçe
Bangle
Yüksek Kelepçe
High Bangle
Bileklik
Bracelet
(193x193x45 mm)
18 Pcs Box
(163x163x40 mm)
(105x140x37 mm)
20 Pcs Box
(98x98x48 mm)
24 Pcs Box
(98x98x75 mm)
24 Pcs Box
(234x55x30 mm)
45-401-Y 45-402-Y
45-501
45-901
45-903
12 Pcs Box
45-701
45-801
45-802
45-401
45-402
25 Pcs Box
Küpe
Earring
Kolye
Pendant
Alyans Seti
Wedding Set
Alyans
Wedding-Ring
Yüzük
Ring
(65x65x50 mm)
60 Pcs Box
(72x90x45 mm)
36 Pcs Box
(98x98x48 mm)
24 Pcs Box
(90x72x45 mm)
36 Pcs Box
(65x65x50 mm)
60 Pcs Box
45-601
45-602
45-301
45-302
45-303
45-305
45-203
45-201
45-202
45-101
45-102
87
RENK / COLOR
BASKI TŽPŽ
PRINT TYPE
siyah / black
varak baskõ / hot foiling
onyx
ONYX
DETAYLAR / DETAILS
Kod
Code
Boyut
Size
90-928
110 x 50 x 170 mm
90-929
140 x 70 x 220 mm
90-930
100 x 50 x 250 mm
90-931
200 x 65 x 255 mm
90-932 230 x 110 x 275 mm
Suni deri+Ciltbezi kaplama, Kurdeleli kutu
PU leather cover, Ribbon tie closure
INSERT SEÇENEKLERŽ / INSERT OPTIONS
siyah / black insert
Set
Set
GerdanlÔk
Necklace
Büyük Kolye
Big Pendant
Kelepçe
Bangle
Yüksek Kelepçe
High Bangle
Bileklik
Bracelet
(193x193x45 mm)
18 Pcs Box
(163x163x40 mm)
(105x140x37 mm)
20 Pcs Box
(98x98x48 mm)
24 Pcs Box
(98x98x75 mm)
24 Pcs Box
(234x55x30 mm)
44-401-Y 44-402-Y
44-501
44-901
44-903
12 Pcs Box
44-701
44-801
44-802
44-401
44-402
25 Pcs Box
Küpe
Earring
Kolye
Pendant
Alyans Seti
Wedding Set
Alyans
Wedding-Ring
Yüzük
Ring
(65x65x50 mm)
60 Pcs Box
(72x90x45 mm)
36 Pcs Box
(98x98x48 mm)
24 Pcs Box
(90x72x45 mm)
36 Pcs Box
(65x65x50 mm)
60 Pcs Box
44-601
44-602
44-301
44-302
44-303
44-305
44-203
44-201
44-202
44-101
44-102
89
YENĹ
RENK / COLOR
BASKI TŽPŽ
PRINT TYPE
bronz / bronze
yaldõz baskõ / hot foiling
mira
MIRA
Kod
Code
Boyut
Size
90-840
110 x 50 x 170 mm
90-841
140 x 70 x 220 mm
90-842
200 x 65 x 255 mm
90-843 230 x 110 x 275 mm
DETAYLAR / DETAILS
Lüks kaǒõt kaplama, geçme kapaklõ kutu
Luxury paper covered on the box
INSERT SEÇENEKLERŽ / INSERT OPTIONS
krem / cream insert
Set
Set
Büyük Kolye
Big Pendant
Kelepçe
Bangle
Yüksek Kelepçe
High Bangle
Bileklik
Bracelet
(186x210x45 mm)
18 Pcs Box
(106x142x40 mm)
20 Pcs Box
(98x98x43 mm)
24 Pcs Box
(99x99x70 mm)
24 Pcs Box
(236x58x45 mm)
25 Pcs Box
145-401-Y 145-402-Y
145-501
145-951 145-953
145-801
145-802
145-401
145-402
Küpe
Earring
Kolye
Pendant
Alyans Seti
Wedding Set
Alyans
Wedding-Ring
Yüzük
Ring
(66x66x45 mm)
60 Pcs Box
(74x94x45 mm)
36 Pcs Box
(98x98x43 mm)
24 Pcs Box
(94x74x45 mm)
36 Pcs Box
(66x66x45 mm)
60 Pcs Box
145-601 145-602
145-301 145-302 145-303 145-305
145-203
145-201
145-202
145-101
145-102
91
YENĹ
RENK / COLOR
BASKI TŽPŽ
PRINT TYPE
füme / smoked
yaldõz baskõ / hot foiling
mira
MIRA
Kod
Code
Boyut
Size
90-852
110 x 50 x 170 mm
90-853
140 x 70 x 220 mm
90-854
200 x 65 x 255 mm
90-855 230 x 110 x 275 mm
DETAYLAR / DETAILS
Lüks kaǒõt kaplama, geçme kapaklõ kutu
Natural appearance paper covered on the box
INSERT SEÇENEKLERŽ / INSERT OPTIONS
füme / smoked insert
Set
Set
Büyük Kolye
Big Pendant
Kelepçe
Bangle
Yüksek Kelepçe
High Bangle
Bileklik
Bracelet
(186x210x45 mm)
18 Pcs Box
(106x142x40 mm)
20 Pcs Box
(98x98x43 mm)
24 Pcs Box
(99x99x70 mm)
24 Pcs Box
(236x58x45 mm)
25 Pcs Box
144-401-Y 144-402-Y
144-501
144-951 144-953
144-801
144-802
144-401
144-402
Küpe
Earring
Kolye
Pendant
Alyans Seti
Wedding Set
Alyans
Wedding-Ring
Yüzük
Ring
(66x66x45 mm)
60 Pcs Box
(74x94x45 mm)
36 Pcs Box
(98x98x43 mm)
24 Pcs Box
(94x74x45 mm)
36 Pcs Box
(66x66x45 mm)
60 Pcs Box
144-601 144-602
144-301 144-302 144-303 144-305
144-203
144-201
144-202
144-101
144-102
93
RENK / COLOR
BASKI TŽPŽ
PRINT TYPE
bordo / claret red
varak baskõ
hot foiling
atlas
ATLAS
Kod
Code
Boyut
Size
90-836
110 x 50 x 170 mm
90-837
140 x 70 x 220 mm
90-838
200 x 65 x 255 mm
90-839 230 x 110 x 275 mm
DETAYLAR / DETAILS
Fantazi kaǒõt üzeri ßok kaplama
Flocked design on the cover
INSERT SEÇENEKLERŽ / INSERT OPTIONS
siyah / black insert
Set
Set
Büyük Kolye
Big Pendant
Kelepçe
Bangle
Yüksek Kelepçe
High Bangle
Bileklik
Bracelet
(190x190x40 mm)
18 Pcs Box
(100x138x35 mm)
20 Pcs Box
(95x95x45 mm)
24 Pcs Box
(95x95x70 mm)
24 Pcs Box
(233x54x33 mm)
111-401-Y 111-402-Y
111-501
111-901 111-903
111-801
111-802
111-401
111-402
25 Pcs Box
Küpe
Earring
Kolye
Pendant
Alyans Seti
Wedding Set
Alyans
Wedding-Ring
Yüzük
Ring
(62x62x45 mm
60 Pcs Box
(70x90x40 mm)
36 Pcs Box
(95x95x45 mm)
24 Pcs Box
(90x70x40 mm)
36 Pcs Box
(62x62x45 mm)
60 Pcs Box
111-601 111-602
111-301 111-302 111-303 111-305
111-203
111-201
111-202
111-101
111-102
95
RENK / COLOR
BASKI TŽPŽ
PRINT TYPE
bronz / bronze
varak baskõ
hot foiling
atlas
ATLAS
Kod
Code
Boyut
Size
90-832
110 x 50 x 170 mm
90-833
140 x 70 x 220 mm
90-834
200 x 65 x 255 mm
90-835 230 x 110 x 275 mm
DETAYLAR / DETAILS
Fantazi kaǒõt üzeri ßok kaplama
Flocked design on the cover
INSERT SEÇENEKLERŽ / INSERT OPTIONS
siyah / black insert
Set
Set
Büyük Kolye
Big Pendant
Kelepçe
Bangle
Yüksek Kelepçe
High Bangle
Bileklik
Bracelet
(190x190x40 mm)
18 Pcs Box
(100x138x35 mm)
20 Pcs Box
(95x95x45 mm)
24 Pcs Box
(95x95x70 mm)
24 Pcs Box
(233x54x33 mm)
112-401-Y 112-402-Y
112-501
112-901 112-903
112-801
112-802
112-401
112-402
25 Pcs Box
Küpe
Earring
Kolye
Pendant
Alyans Seti
Wedding Set
Alyans
Wedding-Ring
Yüzük
Ring
(62x62x45 mm
60 Pcs Box
(70x90x40 mm)
36 Pcs Box
(95x95x45 mm)
24 Pcs Box
(90x70x40 mm)
36 Pcs Box
(62x62x45 mm)
60 Pcs Box
112-601 112-602
112-301 112-302 112-303 112-305
112-203
112-201
112-202
112-101
112-102
97
RENK / COLOR
BASKI TŽPŽ
PRINT TYPE
siyah / black
varak baskõ / hot foiling
granad
GRANAD
DETAYLAR / DETAILS
Kod
Code
Boyut
Size
90-928
110 x 50 x 170 mm
90-929
140 x 70 x 220 mm
90-930
100 x 50 x 250 mm
90-931
200 x 65 x 255 mm
90-932 230 x 110 x 275 mm
Mõknatõslõ kapak, Cilt bezi kaplama
Magnetic closure
INSERT SEÇENEKLERŽ / INSERT OPTIONS
siyah / black insert
Set
Set
GerdanlÔk
Necklace
Büyük Kolye
Big Pendant
Kelepçe
Bangle
Yüksek Kelepçe
High Bangle
Bileklik
Bracelet
(190x190x49 mm)
18 Pcs Box
(160x160x41 mm)
12 Pcs Box
(103x139x40 mm)
20 Pcs Box
(98x98x50 mm)
24 Pcs Box
(98x98x75 mm)
24 Pcs Box
(234x54x32 mm)
47-401-Y 47-402-Y
47-501
47-901
47-903
47-701
47-801
47-802
47-401
47-402
25 Pcs Box
Küpe
Earring
Kolye
Pendant
Alyans Seti
Wedding Set
Alyans
Wedding-Ring
Yüzük
Ring
(63x63x50 mm)
60 Pcs Box
(74x92x45 mm)
36 Pcs Box
(98x98x50 mm)
24 Pcs Box
(92x74x45 mm)
36 Pcs Box
(63x63x50 mm)
60 Pcs Box
47-601
47-602
47-301
47-302
47-303
47-305
47-203
47-201
47-202
47-101
47-102
99
RENK / COLOR
BASKI TŽPŽ
PRINT TYPE
taba / light brown
varak baskõ / hot foiling
granad
GRANAD
DETAYLAR / DETAILS
Kod
Code
Boyut
Size
90-933
110 x 50 x 170 mm
90-934
140 x 70 x 220 mm
90-935
100 x 50 x 250 mm
90-936
200 x 65 x 255 mm
90-937 230 x 110 x 275 mm
Mõknatõslõ kapak, Cilt bezi kaplama
Magnetic closure
INSERT SEÇENEKLERŽ / INSERT OPTIONS
krem / cream insert
Set
Set
GerdanlÔk
Necklace
Büyük Kolye
Big Pendant
Kelepçe
Bangle
Yüksek Kelepçe
High Bangle
Bileklik
Bracelet
(190x190x49 mm)
18 Pcs Box
(160x160x41 mm)
12 Pcs Box
(103x139x40 mm)
20 Pcs Box
(98x98x50 mm)
24 Pcs Box
(98x98x75 mm)
24 Pcs Box
(234x54x32 mm)
48-401-Y 48-402-Y
48-501
48-901
48-903
48-701
48-801
48-802
48-401
48-402
25 Pcs Box
Küpe
Earring
Kolye
Pendant
Alyans Seti
Wedding Set
Alyans
Wedding-Ring
Yüzük
Ring
(63x63x50 mm)
60 Pcs Box
(74x92x45 mm)
36 Pcs Box
(98x98x50 mm)
24 Pcs Box
(92x74x45 mm)
36 Pcs Box
(63x63x50 mm)
60 Pcs Box
48-601
48-602
48-301
48-302
48-303
48-305
48-203
48-201
48-202
48-101
48-102
101
RENK / COLOR
BASKI TŽPŽ
PRINT TYPE
altõn / gold
gümüǬ / silver
varak baskõ / hot foiling
sedef
SEDEF
DETAYLAR / DETAILS
Lüks kaǒõt kaplama, Geçme kapaklõ kutu, Kapak üstü kurdele
Ribbon on the cover.
* Yüzük, alyans, küpe ürünlerinde baskõ kapak altõna yapõlõr. Diǒer ürünlerde baskõ kapak üstü saǒ alt köǬeye yapõlõr.
INSERT SEÇENEKLERŽ / INSERT OPTIONS
siyah / black insert
GümüǬ / Silver
Set
Set
Büyük Kolye
Big Pendant
Bileklik
Bracelet
(175x200x32 mm)
18 Pcs Box
(94x130x35 mm)
20 Pcs Box
(225x49x25 mm)
25 Pcs Box
79-971
79-861
79-561
Kelepçe
Bangle
(89x89x40 mm)
24 Pcs Box
79-401
79-402 79-461
Küpe
Earring
Kolye
Pendant
(46x46x35 mm) (60x80x30 mm)
36 Pcs Box
60 Pcs Box
79-171
79-371
Alyans
Wedding-Ring
Yüzük
Ring
(71x46x35 mm)
36 Pcs Box
(46x46x35 mm)
60 Pcs Box
79-271
79-171
Altõn / Gold
Bileklik
Bracelet
Set
Set
Büyük Kolye
Big Pendant
(175x200x32 mm)
18 Pcs Box
(94x130x35 mm)
20 Pcs Box
(225x49x25 mm)
25 Pcs Box
80-971
80-861
80-561
Kelepçe
Bangle
Küpe
Earring
Kolye
Pendant
Alyans
Wedding-Ring
Yüzük
Ring
(89x89x40 mm)
24 Pcs Box
(46x46x35 mm)
60 Pcs Box
(60x80x30 mm)
36 Pcs Box
(71x46x35 mm)
36 Pcs Box
(46x46x35 mm)
60 Pcs Box
80-171
80-371
80-271
80-171
80-401
80-402
103
RENK / COLOR
BASKI TŽPŽ
PRINT TYPE
pembe / pink
mavi / blue
varak baskõ / hot foiling
baby
BABY
Kod
Code
Boyut
Size
90-882
140 x 70 x 220 mm
90-883
140 x 70 x 220 mm
DETAYLAR / DETAILS
Ofset baskõlõ geçme kapaklõ kutu
OȔset printed coated paper laminated on the box
INSERT SEÇENEKLERŽ / INSERT OPTIONS
Bileklik
Bracelet
Kelepçe
Bangle
Kolye
Pendant
(155x30x20 mm)
25 Pcs Box
(89x89x40 mm)
24 Pcs Box
(60x80x30 mm)
36 Pcs Box
132-561
132-401
132-362
Bileklik
Bracelet
Kelepçe
Bangle
Kolye
Pendant
(60x80x30 mm)
25 Pcs Box
(60x80x30 mm)
24 Pcs Box
(60x80x30 mm)
36 Pcs Box
131-561
131-401
131-362
siyah / black insert
105
MÜCEVHER SET KUTUSU
JEWELLER BOX
RENK
COLOR
bordo / claret red
BASKI TŽPŽ
PRINT TYPE
Kod
Code
Boyut
Size
800-005
21 x 10 x 10 cm
Kod
Code
Boyut
Size
800-006
16 x 11 x 4 cm
varak baskõ / hot foiling
106
NŽˏAN SETŽ
WEDDING SET
Makas Þyata dahil deǒildir
RENK
COLOR
krem / cream
BASKI TŽPŽ
PRINT TYPE
varak baskõ / hot foiling
NŽˏAN TEPSŽLŽ ALYANS SETŽ
WEDDING SET BOX
Kod
Code
Boyut
Size
800-007
30 x 20 x 3,5 cm
Makas Þyata dahil deǒildir
RENK
COLOR
krem / cream
BASKI TŽPŽ
PRINT TYPE
varak baskõ / hot foiling
107
TRABZON SET KUTUSU
JEWELLERY BOX
RENK
COLOR
kahve / brown
BASKI TŽPŽ
PRINT TYPE
varak baskõ / hot foiling
Kod
Code
Boyut
Size
800-008
7,5 x 23,5 x 5 cm
deri cantalar
DERŽ ÇANTALAR
FLORA (GÜMÜˏ)
Kod
Code
AçÔklama
Description
800-009 Flora gümüó makyaj çanta
RENK
COLOR
Kod
Code
AçÔklama
Description
800-010
Flora gümüó çanta
Kod
Code
AçÔklama
Description
800-011
Flora altÔn makyaj çanta
Kod
Code
AçÔklama
Description
800-012
Flora altÔn çanta
gümüǬ / silver
108
Áora (altÖn)
RENK
COLOR
altõn / gold
deri cantalar
DERŽ ÇANTALAR
NORA (ALTIN)
RENK
COLOR
Kod
Code
AçÔklama
Description
800-013
Nora altÔn makyaj çantasÔ
Kod
Code
AçÔklama
Description
800-014
Nora altÔn çanta
altõn / gold
109
karton cantalar
KARTON ÇANTALAR
CAPITONE
capitone
Kod
Code
Boyut
Size
90-888
110 x 50 x 170 mm
90-889
140 x 70 x 220 mm
90-890
200 x 65 x 255 mm
90-891 230 x 110 x 275 mm
RENK
COLOR
siyah / black
BASKI TŽPŽ
PRINT TYPE
varak baskõ / hot foiling
112
CAPITONE
capitone
Kod
Code
Boyut
Size
90-884
110 x 50 x 170 mm
90-885
140 x 70 x 220 mm
90-886
200 x 65 x 255 mm
90-887 230 x 110 x 275 mm
RENK
COLOR
pembe / pink
BASKI TŽPŽ
PRINT TYPE
varak baskõ / hot foiling
karton cantalar
KARTON ÇANTALAR
MARINE
marine
RENK
COLOR
beyaz / white
BASKI TŽPŽ
PRINT TYPE
Kod
Code
Boyut
Size
90-701
240 x 90 x 230 mm
90-702
310 x 90 x 260 mm
varak baskõ / hot foiling
113
DORA
dora
RENK
COLOR
siyah / black
BASKI TŽPŽ
PRINT TYPE
varak baskõ / hot foiling
Kod
Code
Boyut
Size
90-703
240 x 90 x 230 mm
90-704
310 x 90 x 260 mm
karton cantalar
KARTON ÇANTALAR
opal
Kod
Code
Boyut
Size
90-946
110 x 50 x 170 mm
90-947
140 x 70 x 220 mm
90-948
100 x 50 x 250 mm
90-949
200 x 65 x 255 mm
90-950 230 x 110 x 275 mm
RENK
COLOR
gümüǬ / silver
BASKI TŽPŽ
PRINT TYPE
varak baskõ / hot foiling
114
opal
Kod
Code
Boyut
Size
90-941
110 x 50 x 170 mm
90-942
140 x 70 x 220 mm
90-943
100 x 50 x 250 mm
90-944
200 x 65 x 255 mm
90-945 230 x 110 x 275 mm
RENK
COLOR
altõn / gold
BASKI TŽPŽ
PRINT TYPE
varak baskõ / hot foiling
karton cantalar
KARTON ÇANTALAR
onyx
Kod
Code
Boyut
Size
90-928
110 x 50 x 170 mm
90-929
140 x 70 x 220 mm
90-930
100 x 50 x 250 mm
90-931
200 x 65 x 255 mm
90-932 230 x 110 x 275 mm
RENK
COLOR
siyah / black
BASKI TŽPŽ
PRINT TYPE
varak baskõ / hot foiling
115
onyx
Kod
Code
Boyut
Size
90-933
110 x 50 x 170 mm
90-934
140 x 70 x 220 mm
90-935
100 x 50 x 250 mm
90-936
200 x 65 x 255 mm
90-937 230 x 110 x 275 mm
RENK
COLOR
krem / cream
BASKI TŽPŽ
PRINT TYPE
varak baskõ / hot foiling
karton cantalar
KARTON ÇANTALAR
jasper
Kod
Code
Boyut
Size
90-813
110 x 50 x 170 mm
90-814
140 x 70 x 220 mm
90-815 230 x 110 x 275 mm
RENK
COLOR
beyaz / white
BASKI TŽPŽ
PRINT TYPE
varak baskõ / hot foiling
116
jasper
Kod
Code
Boyut
Size
90-810
110 x 50 x 170 mm
90-811
140 x 70 x 220 mm
90-812 230 x 110 x 275 mm
RENK
COLOR
siyah / black
BASKI TŽPŽ
PRINT TYPE
varak baskõ / hot foiling
karton cantalar
KARTON ÇANTALAR
JASPER
jasper
Kod
Code
Boyut
Size
90-892
110 x 50 x 170 mm
90-893
140 x 70 x 220 mm
90-894 230 x 110 x 275 mm
RENK
COLOR
bordo / claret red
BASKI TŽPŽ
PRINT TYPE
varak baskõ / hot foiling
117
carat
Kod
Code
Boyut
Size
90-951
110 x 50 x 170 mm
90-952
140 x 70 x 220 mm
90-953
100 x 50 x 250 mm
90-954
200 x 65 x 255 mm
90-955 230 x 110 x 275 mm
RENK
COLOR
kahve / brown
BASKI TŽPŽ
PRINT TYPE
varak baskõ / hot foiling
karton cantalar
KARTON ÇANTALAR
antik
Antik
Kod
Code
Boyut
Size
90-828
110 x 50 x 170 mm
90-829
140 x 70 x 220 mm
90-830
200 x 65 x 255 mm
90-831 230 x 110 x 275 mm
RENK
COLOR
antrasit / anthracite
BASKI TŽPŽ
PRINT TYPE
varak baskõ / hot foiling
118
antik
Antik
Kod
Code
Boyut
Size
90-824
110 x 50 x 170 mm
90-825
140 x 70 x 220 mm
90-826
200 x 65 x 255 mm
90-827 230 x 110 x 275 mm
RENK
COLOR
bronz / bronze
BASKI TŽPŽ
PRINT TYPE
varak baskõ / hot foiling
karton cantalar
KARTON ÇANTALAR
atlas
Atlas
Kod
Code
Boyut
Size
90-836
110 x 50 x 170 mm
90-837
140 x 70 x 220 mm
90-838
200 x 65 x 255 mm
90-839 230 x 110 x 275 mm
RENK
COLOR
siyah / black
BASKI TŽPŽ
PRINT TYPE
varak baskõ / hot foiling
119
atlas
Atlas
Kod
Code
Boyut
Size
90-832
110 x 50 x 170 mm
90-833
140 x 70 x 220 mm
90-834
200 x 65 x 255 mm
90-835 230 x 110 x 275 mm
RENK
COLOR
bronz / bronze
BASKI TŽPŽ
PRINT TYPE
varak baskõ / hot foiling
karton cantalar
KARTON ÇANTALAR
fabrÖc
Fabric
Kod
Code
Boyut
Size
90-852
110 x 50 x 170 mm
90-853
140 x 70 x 220 mm
90-854
200 x 65 x 255 mm
90-855 230 x 110 x 275 mm
RENK
COLOR
füme / smoked
BASKI TŽPŽ
PRINT TYPE
varak baskõ / hot foiling
120
fabrÖc
Fabric
Kod
Code
Boyut
Size
90-856
110 x 50 x 170 mm
90-857
140 x 70 x 220 mm
90-858
200 x 65 x 255 mm
90-859 230 x 110 x 275 mm
RENK
COLOR
kahve / brown
BASKI TŽPŽ
PRINT TYPE
varak baskõ / hot foiling
kurdele seçenekleri
ribbon color options
karton cantalar
KARTON ÇANTALAR
quantum
Quantum
Kod
Code
Boyut
Size
90-844
110 x 50 x 170 mm
90-845
140 x 70 x 220 mm
90-846
200 x 65 x 255 mm
90-847 230 x 110 x 275 mm
RENK
COLOR
antrasit / anthracite
BASKI TŽPŽ
PRINT TYPE
varak baskõ / hot foiling
121
quantum
Quantum
Kod
Code
Boyut
Size
90-840
110 x 50 x 170 mm
90-841
140 x 70 x 220 mm
90-842
200 x 65 x 255 mm
90-843 230 x 110 x 275 mm
RENK
COLOR
bronz / bronze
BASKI TŽPŽ
PRINT TYPE
varak baskõ / hot foiling
karton cantalar
KARTON ÇANTALAR
topaz
RENK
COLOR
siyah / black
BASKI TŽPŽ
PRINT TYPE
Kod
Code
Boyut
Size
90-956
180 x 60 x 210 mm
90-957
250 x 70 x 300 mm
Kod
Code
Boyut
Size
90-848
110 x 50 x 170 mm
90-849
140 x 70 x 220 mm
90-850
200 x 65 x 255 mm
varak baskõ / hot foiling
122
babil
Babil
90-851 230 x 110 x 275 mm
RENK
COLOR
siyah / black
BASKI TŽPŽ
PRINT TYPE
varak baskõ / hot foiling
karton cantalar
KARTON ÇANTALAR
dÖana
Diana
Kod
Code
Boyut
Size
90-820
110 x 50 x 170 mm
90-821
140 x 70 x 220 mm
90-822
200 x 65 x 255 mm
90-823 230 x 110 x 275 mm
RENK
COLOR
antrasit / anthracite
BASKI TŽPŽ
PRINT TYPE
varak baskõ / hot foiling
123
dÖana
Diana
Kod
Code
Boyut
Size
90-816
110 x 50 x 170 mm
90-817
140 x 70 x 220 mm
90-818
200 x 65 x 255 mm
90-819 230 x 110 x 275 mm
RENK
COLOR
bronz / bronze
BASKI TŽPŽ
PRINT TYPE
varak baskõ / hot foiling
karton cantalar
KARTON ÇANTALAR
lapis
lapis
Kod
Code
Boyut
Size
90-868
110 x 50 x 170 mm
90-869
140 x 70 x 220 mm
90-870
200 x 65 x 255 mm
90-871 230 x 110 x 275 mm
RENK
COLOR
siyah / black
BASKI TŽPŽ
PRINT TYPE
varak baskõ / hot foiling
124
saten
Kod
Code
Boyut
Size
90-990
110 x 50 x 170 mm
90-991
140 x 70 x 220 mm
90-992
100 x 50 x 250 mm
90-993
200 x 65 x 255 mm
90-994 230 x 110 x 275 mm
RENK
COLOR
siyah / black
BASKI TŽPŽ
PRINT TYPE
varak baskõ / hot foiling
tescilli urunler
TESCŽLLŽ ÜRÜNLERŽMŽZ
amber
2011 06992
diamond
2011 06992
onyx
2011 06992
mist
2011 06992
ivy
2011 06992
fornax
2012 03246
125
granad
2012 03246
jasper
2012 03246
atlantis
2013 02442
atlas
2013 02442
babil
2013 02442
arya
2013 02442
icindekiler
ŽÇŽNDEKŽLER
capitone
13
capitone
15
marine
17
marine
19
maya
21
Övy
33
Övy
35
antik
37
antik
39
lapis
41
quantum
53
quantum
55
aqua
57
aqua
59
fornax
61
carat
73
dÖana
75
atlantis
77
atlantis
79
jasper
81
mira
93
atlas
95
atlas
97
granad
99
granad
101
index
INDEX
maya
23
opal
25
opal
27
beril
29
mist
31
pyramid
43
pyramid
45
arya
47
venüs
49
venüs
51
amber
63
fabric
65
fabric
67
dÖamond
69
carat
71
jasper
83
babil
85
onyx
87
onyx
89
mira
91
sedef
103
baby
ar
l
a
t
n
a
ic
r
e
d
105
deri çantalar
108-109
on
t
r
ka
ar
l
a
t
can
karton çantalar
112-124
www.kosgeb.gov.tr
BasÖm Tarihi: 15.03.2013
Teknomat MatbaacÖlÖk
Download

katalog