A B B Y Y.c
Y
PD
F T ra n sf o
bu
to
re
he
k
lic
C
om
w
RAMİ ATATÜRK
ANADOLU
LİSESİ
Eği mde Özgün Kurum
Kuruluş
Lİ SE EĞİ Tİ Mİ
Birincil İş Adresi
Adres Satırı 2
Adres Satırı 3
Adres Satırı 4
FARKLIYIZ…..
Akademik Başarısı Yüksek
Sosyal Aktiviteleri Yoğun
Saygı Temelli Disiplin ve Düzene Sahip
Bir Kurumuz..
Telefon: 0 (212 417 24 98
Fax: 0(212) 563 71 17
E-posta: [email protected]
Web: www.ramiataturk.meb.k12.tr
2014
rm
y
ABB
to
re
lic
k
he
LİSE EĞİTİMİ
C
w.
w
w
w
Y
3.0
3.0
bu
y
rm
er
Y
F T ra n sf o
ABB
PD
er
Y
w.
A B B Y Y.c
om
w.
A B B Y Y.c
om
Y
PD
F T ra n sf o
Eği mde Özgün Kurum
Biz Kimiz…
Rami Atatürk Anadolu Lisesi 1957 yılından
itibaren bölgede güçlü kurum kültürü, sağlam eğitim kadrosu ve her zaman yüksek
başarıyı hedef alarak hizmet vermeye devam
etmektedir. 21 Derslik, 2 Fizik ve KimyaBiyoloji Laboratuvarı , 1 Resim Atölyesi, 1
Bilgi İletişim Sınıfı, 1 Kütüphanesi, 1 Kapalı
Spor Salonu ve 1 Konferans Solunu olmak üzere tam donanıma sahip bir kurumuz.
Sınıflarımızın hepsinde İnteraktif Akıllı Tahta bulunmakta olup öğrenci ve öğretmenlerimize Tablet PC verilmektedir. Okulumuzda her branştan 46 öğretmen görev yapmakta
olup tüm öğretmenlerimiz alanında yetkin başarıya sahiptir.
Akademik Başarısı Yüksek Bir Kurumuz...
Güçlü eğitim kadrosu, etkin ve tam fiziki kadrosu ve temeli sağlam kurum kültürü ile
okulumuz kendine güvenen, saygın ve faydalı bir nesil yetiştirme öncelikli amacıyla
Yüksek Öğretime öğrenci yetiştirmektedir. Bu amaç doğrultusunda Üniversite Sınavını
kazanma oranı %100 dür. Asıl hedefimiz üniversite sınavını kazanmak değil öğrencilerimizin istediği bölümü istediği üniversitede kazanması olup gayretimiz bu yöndedir.(Yıl
yıl Üniversite Başarısı için bkz. www.ra miataturk.k12.tr)
Sosyal ve Kültürel Aktiviteleri Yoğun Bir Kurumuz…
Öğrencilerimizin sadece derslerde değil sağlıklı ve mutlu bireyler olmasını sağlamak
için okulumuzda yoğun bir aktivite programı uygulanmakta olup gençlerinizin yeteneklerine de destek veren bir kurumuz.
Okulumuzda mevcut kapalı spor salonu ve bahçesinde voleybol, basketbol, masa tenisi
badminton ve futsal gibi sporlara destek verilmekte ve kurslar açılmaktadır.
Okulumuzda birçok yöreyi içeren halk oyunları kursları düzenlenmekte olup her yıl bu
alanda yurtdışı festival ve yarışmalara katılmakta ve kültürümüzü ülke dışında da yaymaktayız.
Okulumuzda Resim Kursu, Raal Tiyatro Grubu Çalışması, Şiir ve İngilizce Drama Çalışması, Raalist Dergi Çalışması, Bilim Proje Çalışmaları ve Erasmus + Avrupa Birliği
Çalışmaları yürütülmektedir.
bu
w.
Spor Çalışmalarımız..
Okulumuz sporda bölgemizde en
fazla kupa ve ödül alan
kurumdur.
Comenıus ve Erasmus
Projeleri
Okulumuz Avrupa Birliği ve Gençlik
Avrupa ülkeleri ile toplam 148
öğrenci hareketliliği ve 88
öğretmen ziyareti gerçekleştirildi
Kolay Ulaşım
Okulumuz Eyüp, Fa h, Bayrampaşa,
Gaziosmanpaşa ilçelerinin kesiş ği
noktada olup, Topkapı-Sultangazi
Metrosu , Arnavutköy ve Beyoğlu İETT
(55Taksim-55 Şişli-Gazisosmpaşa)
otobüsleri ve Aksaray-Gaziosmanpaşaşa
–Küçükköy-Pazariçi-Yıldıztabya
mibüsleri , Eminönü-Vezneciler-Fa hKüçükköy-Yıldıztabya-YunusEmre (99A –
37Y-38 İETT) otobüsleri ile tek vasıta ile
ulaşıbilinir.
re
to
w
Okulumuz kapalı spor salonunda
her türlü takım sporu yapılmakta
ve kurslar düzenlenmektedir.
Okulumuz Beyaz Bayrak hijyen ve
sağlık ödülü almıştır. WC lerde
kaliteli tuvalet kağıdı, havlu peçete
ve diğer ürünler kullanılmaktadır.
Okulumuz gece görüşlü olmak üzere
toplam 32 kamera ile çevresi ile
birlikte kayıt altına alınmaktadır.
he
C
LİSE EĞİTİMİ
Temiz ve Güvenli Okul
k
lic
Sayfa 5
RAMİ ATATÜRK ANADOLU LİSESİ
rm
y
ABB
to
re
he
k
lic
C
Sayfa 2
w
w
w
Y
3.0
3.0
bu
y
rm
er
Y
F T ra n sf o
ABB
PD
er
Y
Okuyan Okul
Okulumuzda 1 okul kütüphanesi ve
1 koridor açık koridor kütüphanesi
ile kitap okumaya öncelik veren bir
kurumdur.
Ayrıca okul kantinimiz öğrencilerin
sağlıklı beslenmelerini
Okul Servisleri
Okulumzun ayrıca Bayrampaşa,
Küçükköy, Yeşilpınar, Sultangazi,
Eyüp, Fatih , Gaziosmanpaşa
semtlerine servisleri bulunmakdır.
Okulumuz Tam gün (Tekli Eğitim)
08:30-15:30 arasında eğitim
vermektedir.
Okulda öğrenci kıyafeti zorunludur.
A B B Y Y.c
om
w.
A B B Y Y.c
om
Y
F T ra n sf o
LİSE EĞİTİMİ
İyi Bir Akademik Eği m
YGS-LYS Üniversite başarımız her geçen yıl
artarak devam etmektedir.(Bkz.
www.ramiataturk.meb.k12.tr)
Tam Öğretmen kadrosu ve
laboratuvarları ile bilimsel
İnterak f Eği m Veriyoruz.
Fa h Projesi ile tüm sınıflarımızda akıllı tahta
ve öğrencilerimize tablet PC’den eği m.
Soyal Bir Okuluz…
Okulumuzda Resim Kursu ve Tiyatro egzersizi
yapılmaktadır.
Okulumuzda yurtiçi ve yurtdışı geziler
düzenlenmektedir.
Yetenekleri Destekliyoruz.
Okulumuzda bir çok yörenin halk oyunları
kurdu yapılmaktadır. Ekibimiz her yıl yurtdışı
festivallere katılmaktadır.
Okul Raal Dergi ve Şiir Ekibimiz
çalışma yapmaktadır.
bu
to
re
he
k
lic
Sayfa 3
RAMİ ATATÜRK ANADOLU LİSESİ
rm
y
ABB
PD
C
to
re
he
k
lic
C
Sayfa 4
w
w
w
w
Y
3.0
3.0
bu
y
rm
er
Y
F T ra n sf o
ABB
PD
er
Y
Saygı Temelli Disiplin ve Düzene Sahip Bir Kurumuz…
Okulumuz tecrübeli öğretmenler ive dinamik genç eğitim kadrosunu içinde
barındırmakta olup saygı temelli eğitim ve öğretimi temel düstur edinmiştir. Bu
anlamda takip ettiği disiplinle okul ve toplumsal kuralların uygulanmasına azami
hassasiyet gösterdiği için diğer tüm liselerden farklı bir vizyona sahiptir.
w.
A B B Y Y.c
om
Download

Okulumuzu Tercih Edecek Öğrenci ve Velilere Tanıtım ve Bilgi Broşürü