MAKİNE VE AKSAMLARI
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.OAİB.22.ARG1.2014/1219-16448
Makine Sektöründe Sanayici-Üniversite İşbirliği Hk.
Ankara, 12/08/2014
SİRKÜLER (M/2014)
Makine sektörü, malumları olduğu üzere, stratejik bir sektördür. Diğer taraftan,
üretim, ihracat ve yeni projelere adım atma aşamasında sektörde pek çok sorun ile
karşılaşılabilmektedir. Bu sorunların çözümü, proje geliştirilmesi ve yeni projelere
başlanabilmesi konusunda profesyonel bir desteğe ihtiyaç duyulabilmektedir. Bu kapsamda,
ülkemizde üniversite-sanayii işbirliği istenen ve olması gereken düzeyde değildir. Bu nedenle
de; sektör temsilcilerinin üniversiteler ile ortak çalışma yürütmesinin faydalı olacağı sürekli
gündeme gelen konuların başında gelmektedir.
Bu çerçevede, makine sektöründe faaliyet gösteren üye firmalarımızın üniversitelerle
işbirliği yapmak istemeleri halinde aşağıdaki formu doldurarak Birliğimize 29 Ağustos 2014
tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir. Gelen formlar daha sonra Birliğimizce
değerlendirilerek Birliğimizce işbirliği öngörülen üniversitelerle temasların başlatılması
düşünülmektedir.
Bilgileri ve gereği rica olunur.
Özkan AYDIN
Genel Sekreter
Firma Adı
Firmanın Üretim Konusu
Firma Yetkilisi, Unvanı
Adres
Tel
Faks
İşbirliği Öngörülen Üniversite (ler)
/ Bölüm
İşbirliği Öngörülen Konu
Doldurulan formun Aybüke Tuğçe Karabörk’e iletilmesi gerekmektedir.
([email protected] e-posta adresine veya 0312 447 01 80 nolu faksa)
Ayrıntılı bilgi için: Aybüke Tuğçe Karabörk - Uzman Yardımcısı
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120
06520 BALGAT ANKARA
Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80
e-posta : [email protected] / www.oaib.gov.tr
5070 sayılı kanun gereğince Özkan
Aydın (12.08.2014 14:14:40)
tarafından güvenli elektronik imza ile
imzalanmıştır.
ID:2208946002014812111429
Bu Kod İle http://evrak.oaib.org.tr/
adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:2208946002014812111429. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
Download

MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ Sayı: TİM.OAİB