Sivil Savunma Uzmanlığı
A – “Her Mahalleye Bir Afet Konteynırı” projesi:
2013 yıl sonu itibariyle toplam afet konteyneri konulan mahalleler:
1. Altınşehir Mahallesi
2. Balat Mahallesi
3. Barış Mahallesi
4. Cumhuriyet Mahallesi
5. Çamlıca Mahallesi
6. Esentepe Mahallesi
7. Görükle Kurtuluş Mahallesi
8. Görükle Sakarya Mahallesi
9. İhsaniye Mahallesi
10. Konak Mahallesi
11. Kültür Mahallesi
12. 100. Yıl Mahallesi
(Muhtarlık ve Cami yanı)
(Taksi durağı yanı)
(Acıbedem Hastanesi oto parkı taksi durağı yanı)
(Gazi Zabıta Karakolu yanı)
(Taksi durağı yanı)
(Muhtarlık yanı, pazaryeri içi)
(Muhtarlık ve Deprem istasyonu yanı)
(Taksi durağı yanı)
(Kutlucan Sağlık Ocağı yanı)
(Emniyet hizmet binası yanı)
(Taksi durağı yanı)
(Nâzım Hikmet Kültürevi yanı)
Yardım malzemeleri ile donanımlı afet konteyneri konulmuştur. Bu konteynerler için,
üçer adet kapı anahtarları yapılarak, Mahalle Muhtarında, ilgili yerin sorumlusunda (Örneğin:
Taksi Durağı) ve Sivil Savunma Uzmanlığımızda olacak şekilde planlanmıştır. Aylık dönemler
ile Konteyner ve içinde ki malzemeler personelimiz tarafından kontrol ve bakımı yapılarak,
sisteme kayıtlı bulunan form ile kayıt altına alınacaktır.
2014 yılı içinde en az altı adet daha donanımıyla birlikte konteyner alınması ve
belirleyeceğimiz mahallelere konulması planlanmıştır.
B - Nilüfer ilçemizde tesis edilen Deprem İstasyonları:
2007 yılında İlçe Afet Merkezimizin bahçesinde ilk istasyonumuzun kurulmasıyla
başlayan bu projemizde; Bugün itibariyle, deprem istasyonlarımızın sayısı, Nilüfer genelinde 20
noktaya ulaşmıştır. 20 noktanın 13 tanesi 20 metrekarelik betonarme yapıya sahiptir. Bu
istasyonlarda çeşitli disiplinlere ait çeşitli ölçüm cihazları bulunmaktadır. 7 (yedi) noktaya ise 4.5
metrekarelik alana sahip konteyner konulmuştur. Bu istasyonlarımızın on tanesinde, ortalama
100 - 150 metre derinliğe sahip mikro sismik gözlem kuyusu yapılmıştır. Mikro sismik gözlem
kuyularında çeşitli parametrelerde ölçümler yapılması düşünülmüştür. Ayrıca; 2014 yılı içinde
Nilüfer belediyesi olarak ilçemizden geçen fay hattını ve aktivitesini takip edebilmek için söz
konusu bu istasyonlarımızın 12 tanesine yatayda 5 mm hassasiyete sahip dünyanın en gelişmiş
pozisyon belirleme algılayıcıları konulacaktır. Bu sayede Nilüfer ilçe sınırları içinden geçen fay
hattı jeodezik olarak 24 saat 365 gün sürekli izlenebilmesi sağlanacaktır.
Ürünlü de yapılan 133 metre derinliğe sahip sondaj da saniyede 3 litre su elde
edilmiştir. Buradan çıkan suyun deprem öncesi muhtemel sıcaklık değişimi, PH, iletkenlik vb.
parametreleri sürekli gözlem altına alınacaktır. Kurulumunu yapan arkadaşımızın ve
hocalarımızın beyanları doğrultusunda Nilüfer ilçemizde kurulan bu ölçüm ağı, bugün itibariyle
Türkiye de bir ilktir.
2007 – 2013 Yılları içinde tesis edilen Deprem istasyonları:
1.
Fethiye İstasyonu betonarme bina ve 94 metrelik sondaj
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Çalı İstasyonu betonarme bina ve16 metrelik sondaj
Atlas İstasyonu betonarme bina
Kuruçeşme İstasyonu betonarme bina
Kayapa İstasyonu betonarme bina ve 54 metrelik sondaj
Göçmen Konutları İstasyonu betonarme bina
Hasanağa İstasyonu betonarme bina
Unçukuru İstasyonu betonarme bina
Akçalar İstasyonu betonarme bina
2014 yılı içinde yeni tesis edilen ve tesis edilme çalışmaları devam eden Deprem
istasyonları:
1.
2.
3.
4.
a) Betonarme bina olanlar:
Özlüce betonarme bina ve 54 metrelik sondaj
Balat betonarme bina ve 54 metrelik sondaj
Kentorman betonarme bina
Fadıllı betonarme bina
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
b) Konteyner yapı olanlar:
Karaman 4.5 metrekare konteyner 164 metre gözlem sondajı
Aladdinbey 4.5 metrekare konteyner 133 metre gözlem sondajı
Ürünlü 4.5 metrekare konteyner 133 metre gözlem sondajı
Beşevler 4.5 metrekare konteyner 112 metre gözlem sondajı
Kayapa 2 4.5 metrekare konteyner 100 metre gözlem sondajı
Fadıllı Tepe 4.5 metrekare konteyner
Gölyazı 4.5 metrekare konteyner
Veysi AS
Sivil Savunma Uzmanı
Download

Sivil Savunma Uzmanlığı