

İnsan hakları, ırk, din, dil ve cinsiyet
ayrımı gözetmeksizin tüm insanların
yararlanabileceği haklardır.
İnsan hakları, tüm insanların hak ve
saygınlık açısından eşit ve özgür
olarak doğduğu anlayışına dayanır.
 Bütün
insanlar özgür ve eşit
doğarlar.
 İnsan
köle doğmaz, köle yapılır.
 Kişisel

hürriyetler kutsaldır.
 İnsan
hakları başkalarının
haklarına saygılı olmak ve bu
hakları çiğnememe zorunluluğu
ile dengelenmektedir.
 Birleşmiş
Milletler İnsan Hakları
Komisyonu'nun Haziran 1948'de
hazırladığı ve birkaç değişiklik
yapıldıktan sonra 10 Aralık
1948'de, BM Genel
Kurulu'nun Paris'te yapılan
oturumunda kabul edilen 30
maddelik bildiridir.
 YAŞAMA
HAKKI
 DÜŞÜNCE
VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ
 BASIN,BİLİM,SANAT
 ADİL
YARGILANMA
ÖZGÜRLÜĞÜ
 KİŞİ
DOKUNULMAZLIĞI
 HABERLEŞME
 ÖZEL
HAKKI
YAŞAMIN GİZLİLİĞİ
 SEÇME-SEÇİLME
HAKKI
 HABERLEŞME
HAKKI
 EĞİTİM
HAKKI
 SAĞLIK
HAKKI
 MÜLK
EDİNME HAKKI
 İŞİNİ
SEÇME ÖZGÜRLÜĞÜ
 ÇALIŞMA
 DİN
ÖZGÜRLÜĞÜ
VE VİCDAN HÜRRİYETİ
Uluslararası bir teşkilat olan Avrupa
Konseyi'ne bağlı olarak 1959 yılında
kurulmuş uluslararası bir mahkemedir.
 47 Avrupa Konseyi üyesi, Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi'nin yargı yetkisini
tanımaktadır.
Mahkeme, Fransa'nın Strazburg
 şehrinde bulunmaktadır.



Bir kişinin AVRUPA İNSAN HAKLARI
MAHKEMESİ’NE başvurabilmesi için
öncelikle kendi ülkesinde hakkını
araması gerekmektedir.
Kişiler, kendi ülkelerinde haklarını
aradıktan sonra ve bu konuda olumsuz
nihai karar alındıktan sonra 6 ay içinde
yazılı olarak Strazburg'ta bulunan Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi'ne
başvurmalıdır.
 Mahkeme,
yapılan başvuruların
ön koşullarının yerine getirilip
getirilmediğini inceler, bir
eksiklik görmezse başvurunun
esastan incelenmesine karar
verir.
Çocuk hakları, kanunen veya ahlaki
olarak dünya üzerindeki tüm
çocukların doğuştan sahip olduğu
haklardır.
 Bunlar eğitim, sağlık, yaşama,
barınma; fiziksel, psikolojik
sömürüye karşı korunma gibi
haklardır.

 Çocukların
erişkinlerden farklı
fiziksel, davranış ve psikolojik
özellikleri olduğu için çocukların
bakımı bir toplum sorunu olarak
görülmelidir.

Günümüzde çocuk hakları ile ilgili
olan uluslararası belge 20
Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş
Milletler tarafından kabul edilen ve
Türkiye’de dahil 193 ülke tarafından
onaylanmış olan Birleşmiş Milletler
Çocuk Haklarına Dair Sözleşmedir.
Sözleşmeyle çocuk
haklarının korunması amaçlanmıştır.
 Çocuk Hakları Sözleşmesi uyarınca on
sekiz yaşına kadar her insan çocuk
sayılır.
 Çocuk, düşüncesini özgürce açıklama
hakkına sahiptir.


Çocuklar eğitim hakkına sahiptir.
 Çocuklar
sahiptir.
sağlıklı yaşama hakkına
 Ancak
savaş milyonlarca çocuk
için gündelik hayatın bir
parçasıdır. Çoğu; şiddet, korku ve
zorluk dolu
ortamda travma içinde
yaşamaktadır.
 Ancak
savaş milyonlarca çocuk
için gündelik hayatın bir
parçasıdır. Çoğu; şiddet, korku ve
zorluk dolu
ortamda travma içinde
yaşamaktadır.
 Kuzey
Afrika ülkelerinde, açlık,
salgın hastalıklar ve susuzluk
nedeniyle ölenlerin başında
çocuklar gelmektedir.



Çocuklar çalıştırılamaz
fakat Uluslararası Çalışma Örgütü'nün
verilerine göre dünya genelinde 200
milyondan fazla çocuk işçi bulunuyor. Bu
ülkelerin başında Hindistan bulunuyor.
Çocuk işçiler için en tehlikeli sektörler
arasında tarım, inşaat ve madencilik
yer alıyor.





-Çocuklar askerlik yapamaz
fakat bazı ülkelerde çocuk askerler
bulunmaktadır.Örneğin;Fildişi Sahili ,
Demokratik Kongo
Cumhuriyeti, Somali, Sudan, Çad, Filipin
ler,Kolombiya, Nepal, Sri Lanka ,
Uganda, Afganistan, Angola, Liberya,
Mozambik, Ruanda gibi.
 Ailelerin
çocukları arasında kızerkek ayrımı yapması, kız
çocukların okutulmaması çocuk
hakları ihlallerine verilebilecek
örneklerdendir.
DÜNYADAKİ
BÜTÜN İNSANLAR
EŞİTTİR.
Download

insan hakları