DUYU ORGANLARIMIZ
1. Televizyonda film izleyen Ayşe hangi duyu
organını kullanmaz?
A) kulak
B) burun
C) göz
10.Burak, sınıfa girer girmez en iyi arkadaşı
Ata’nın saçlarını kestirdiğini fark etti. Burak
bunu hangi duyu organı sayesinde anlamıştır?
A) kulak
B) göz
C) deri
2. Duyu organlarımızdan hangisi vücudumuzun sadece
baş bölgesinde bulunmaz?
A)dil
B) kulak
C) deri
11.Duvara çivi çakan birinin aşağıdakilerden
hangisini kullanmasına gerek yoktur?
A) el
B) göz
C) burun
3. Aşağıdakilerden hangisi duyu organlarımızdan biri
değildir?
A)göz
B) Kalp
C)Deri
12. Suyun altında yüzen Hasan hangi duyu
organını kullanamaz?
A) göz
B) burun
C) kulak
4. Aşağıdaki duyu organlarımızdan hangisi
konuşmamıza yardımcı olur?
A) ağız
B) göz
C) dil
13.Varlıkların sert, yumuşak, soğuk, sıcak gibi
nitelendirilebilen özelliklerini hangi duyu
organımızla hissederiz?
A) göz
B) kulak
C) deri
5. Aşağıdakilerden hangisi derinin görevlerinden biri
değildir?
A) dokunma hissini sağlama
B) terleme ile zararlı maddeleri vücuttan uzaklaştırma
C) besinlerin acı- tatlı oluşunu anlama
14.Arkadaşının doğum günü için Mercan’ın
evine giden İlayda, evin kapısında henüz evin
içine girmeden “ Sanırım, doğum günün için
çiçek gelmiş.”demiştir. İlayda bunu hangi duyu
organı sayesinde anlamıştır?
A) Dil
B) Göz
C) Burun
6. Aşağıdakilerden hangisi kulağın görevidir?
15. Kör bir insan okumayı nasıl başarır?
A)duyma
A) koklayarak
B) görme
C) dokunma
7. Ural bisikletle giderken yan sokaktan kaykayla
gelen İlke’ye çarpmıştır. Bu çarpmanın nedeni hangi
duyu organına bağlı değildir?
A) dil
B) göz
C) kulak
B) işiterek
C) dokunarak
16. Zeynep evde oturuyordu. Bir çıtırtı
duydu. Dönüp baktığında küçük Minnoş
defterini sürüklüyordu. Eline aldığı yumuşak
topu ona fırlattı.
Bu paragrafta hangi duyu organından söz
edilmemiştir?
8. “Tuğçe sokakta bağlama çalan adamı bir süre
dinledikten sonra cebinden para çıkarıp adamın
önündeki kaba koymuştur.”
Anlatılan olayda Tuğçe, aşağıdaki hangi duyu
organını kullanmamıştır?
A) burun
B) kulak
C) derri
17. Resul: Ağlamamalıyız.
Verda: Gözlerimizi aşırı ışıktan korumalıyız.
Hilal : TV’yi uzun süre yakından
izlememeliyiz.Gözlerimizin sağlığı ile ilgili kim
yanlış bilgi vermiştir?
A) göz
A) Resul
B) kulak
C) burun
9. Anneannesinin battaniyesini çok beğenen Havva,
“ Çok yumuşak ve güzel desenleri var.” demiştir.
Havva bu yorumu yaparken hangi duyu organını
kullanmıştır?
A) göz-deri
B) deri-burun
C) göz- kulak
B) Verda
C) Hilal
18. “Akciğerlere dolan havanın ısınmasını
sağlar.Tıkanması sonucu nefes almamız zorlaşır
ve ağzımız açık uyumak zorunda kalırız.”
Sözü edilen duyu organımız hangisidir?
A)kulak
B) burun
C) dil
Download

BEŞ DUYUMUZ