Ekonomi önemseniyor kalite göz ardı ediliyor
Dünyanın önde gelen eğitim ekonomistlerinden Stanford Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eric Hanushek,
eğitimin ekonomi üzerindeki etkisinin bilindiğini ancak kalitenin göz ardı edildiğini belirterek, Türkiye’nin eğitim
konusunda bir dizi çalışması olduğunu ancak kaliteyi de aklında tutması gerektiğini söyledi. Türkiye’nin eğitim
süresinin uzatılması konusunda bir dizi kaygısı olduğunu belirten Hanushek, “Bir okula gittiniz istediğiniz kadar
oturdunuz ama bir şey öğrenmediniz. Kaç sene olursa olsun. Bu size ekonomik büyüme sağlamayacaktır. Kalite
kontrolü acaba yeterli olarak göz önünde tutuluyor mu? “ dedi.
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi'nin düzenlediği “Eğitimde Yeni Arayışlar ve Türkiye” başlıklı çalıştayda, eğitim
politikalarında yeni arayışlar ve Türkiye'nin geleceği açısından eğitimci kalitesinin önemi, Türkiye'de cinsiyet ve
eğitim eşitsizliği sorunu, zorunlu eğitimin uzamasının evlilik ve doğuma olan etkisi, eğitimin sosyal getirileri gibi
konular tartışıldı.
Türkiye’nin eğitimdeki durumunun birçok ülkeden iyi durumda olduğunu belirten Stanford Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Eric Hanushek, “Türkiye Pisa’da Polonya, Japonya gibi ülkelerden daha büyük başarı göstermeye
başlamış. Çok daha kötü durumda olan ülkeler bulunuyor. Dünya’nın gıptayla bakılan ülkesi Finlandiya
Matematik’te düşüşe geçmiş. ABD’de düz bir ilerleme var, statik kalmış” dedi.
Dershanelere Charter Modeli
Çalıştayda dershaneler de tartışıldı. Amerika’da özel işletmecilerce açılan ve devlet tarafından desteklenen Charter
Okulu modeli’nin Türkiye’de dersanelerin kapatılmasının ardından uygulanabileceğini belirtildi.
Öğrencilere ücretsiz eğitim veren Charter Okulları’nın sivil inisiyatifler olarak başladığını ve Türkiye’de de
uygulanabileceğini belirten İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Levent, “Charter
Okulları’nda bir grup insanın bir arada davranması ona kamusal özellik veriyor. Dershanelerle Charter Okulları
arasındaki en büyük farklardan biri, kamusal alan ve kamusal hizmet yapan özel sektörler olarak ikiye ayrılmaları.
Eğitim, özel kesim tarafından verilse de kamusal bir hizmet olduğu için devletin katkıda bulunması gerekir.” Dedi.
“Charter Okulları Daha Başarılı”
Charter Okulları dahilinde Amerika’daki eğitim modelini anlatan Margaret Raymond, toplamda 43 eyalette 6 bin
Charter Okulu olduğunu ve bu okulların tercih edilmelerinin altında pek çok nedenin yattığını söyledi. Charter
Okulları’nda geleneksel devlet okullarından daha yüksek performanslı bir başarı olduğunu belirten Raymond,
“Öğrencilerin yüzde 10’u özel okullara gidiyor ve eğitim bütçesinin çok kısıtlı bir kısmı kullanılıyor. ABD’de okuyan
öğrencilerin yüzde 2’si buna ulaşabiliyor. Charter Okulları’nın daha iyi bir alternatif olması için altta yatan pek çok
unsur var. Bu okullar merkezi müfredata tabi olmalarının yanısıra yenilikçilik bağlamında pek çok fırsata da sahip.
Ayrıca doğrudan devlet okullarıyla değil, bölge okullarıyla yarış içindeler. Ancak aileler okul seçerken farklı
kaygılarla yaklaşıyorlar. Ailelerin tercih noktasında akademik başarı 9. veya 10. kriter. Ülkenin belirli kısımlarında
geleneksel kesimden gelen öğrenciler geride kalmıyor. Eşit bir dağılım var. Charter Okulları’nda geleneksel devlet
okullarından daha yüksek performanslı bir başarı var” diye konuştu.
Mahmutbey Dilmenler Caddesi, No: 26, 34217 Bağcılar- İSTANBUL
Tel: 0 (212) 604 01 00 Faks: 0 (212) 445 81 71
Download

Ekonomi önemseniyor kalite göz ardı ediliyor Dünyanın önde gelen