ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİK DÖNEM PROJESİ 1. L101‐L119 SORULARINI KULLANARAK FAKTÖR ANALİZİ YAPINIZ. FAKTÖRLERİNİZİ İSİMLENDİRİN. FAKTÖR SCORE DATA SETİNİZE KATIN. 2. L101‐L119 SORULARINI KULLANARAK CLUSTER ANALİZİ YAPIN. SİZE UYGUN GELEN KÜME SAYISINI BELİRLEYİN VE KÜME ÜYELİKLERİNİ DATA SETİNE KATIN. 3. KÜMELER ARASINDA FAKTÖR SCORELARI AÇISINDAN FARKLILIK OLUP OLMADIĞINI MANOVA İLE TEST EDİNİZ. SONUÇLARI YORUMLAYINIZ. 4. DISCRIMINANT ANALİZİ İLE İLK İKİ KÜMENİZİN NASIL FARKLILAŞTIĞINI FAKTÖR SCORELARINI KULLANARAK ARAŞTIRINIZ. 5. LOGISTIC REGRESYON ANALİZİ İLE İLK İKİ KÜMENİZİN NASIL FARKLILAŞTIĞINI FAKTÖR SCORELARINI KULLANARAK ARAŞTIRINIZ. ANALİZLERİ YAPARKEN VARSAYIMLARIN TUTUP TUTMADIĞINI KONTROL EDİNİZ. SONUÇLARI MUTLAKA YORUMLAYINIZ. PROF. DR. BURÇ ÜLENGİN 
Download

ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİK DÖNEM PROJESİ