Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından YÖK Ulusal Tez Merkezine;
Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında öğrencilerin tezleri (YÖK) Ulusal Tez Sistemine yüklenir.
Tez Öğrencilerinin işlemlerinin Enstitünün zamanında ve sorunsuz bir şekilde işlem yapabilmesi için
aşağıdaki uygulamaları yaparak en geç belirtilen ayların 25’inde Enstitüye Tezlerini teslim etmeleri
gerekmektedir.
ÖĞRENCİNİN YAPMASI GEREKENLER
1- Ulusal Tez Merkezinden İzin alınması
2- Tezlerin Ciltlenmesi,
3- Cd ‘lerin Hazırlanması.
1-Ulusal Tez Merkezinden İzin alınması;
Ulusal Tez Merkezinden izin alınması için öğrencinin ;
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/sistemGiris.jsp web sayfasına giriş yaparak sağ üst
köşedeki ‘’Üye Ol’’ işlemlerinin ardından,aşağıda örnekte sunulan ’’TEZ VERİ GİRİŞİ VE
YAYINLAMA İZİN FORMU’’nu doldurulup imzalanması sonrasında Tez Ciltleri ,Cdler ve İzin formu
ile beraber enstitüye teslim edilmesi gerekmektedir.
 Tez Veri Giriş Formunun Doldurulması;
a) Forma Giriş,
1
b) Bilgilerin Doldurulması;
2
b) Kaydedildikten sonra alınan Referans Numarasının Teyidi;
2-Tezlerin Ciltlenmesi;
Tezlerin Ciltlenmesi: Tez Jürisinden başarılı olan öğrencilerimizin kendilerine emanet
olarak verilmiş olan tez örneğine bağlı kalarak (Renk,Yazı Karakteri) tezlerinin beş adet
olarak ciltlenip, tezin içerisinde bulunan ‘’KABUL ve ONAY’’ sayfasındaki imzaların
tamamın imzalanmış ve Cd’ye aktarılmış olması gerekmektedir*
3
3-Cd’lerin Hazırlanması;
a) Beş adet CD aşağıda gösterildiği şekilde dış yüzeyinin hazırlanmış olması gerekmektedir.
b) Cd’nin içerisindeki Tez dokümantasyonu ‘’PDF’’ formatında olup dosya ismine sadece Ulusal
tez merkezinden çıktısını almış olduğunuz tez veri giriş ve yayımlama izin formunda belirtilen
REFERANS NUMARASI yazılacaktır.( Tezin İsmi, Öğrenci ismi,T.C. Kimlik numarası kesinlikle
yazılmayacaktır.) Pdf formatında ve REFERANS NUMARASI dışında yazılan Cdleri YÖK Kabul
ETMEMEKTEDİR.
Tezin içerisindeki sayfalarda bulunan ‘’Kabul ve Onay ‘’ sayfası Cdye aktarılırken imzalanmış olarak
Cd’ye çekilmesi gerekmektedir. (Bundan dolayı ciltleme sırasında fazladan bir örneğin Cdye
çekilmesi için sizin için kolaylık olacaktır.)Belirtilen ayların en geç 25’inde Enstitüye Ciltler,Cdler ile
beraber Tez Veri Girişi ve Yayınlama İzin Formu ile birlikte Enstitüye Teslim edilmesi
gerekmektedir.Belirtilen Tarihler Dışında işlem yapılamayacağından dolayı bir sonraki üç aylık
dönemde Ulusal Tez Merkezine Tezlerin Yüklenmesinden dolayı oluşabilecek sorumluluk
öğrenciye aittir.
c)Pdf formatındaki Cd’nin içeriği aşağıda sunulmuştur.
4
*Cd içerisindeki KABUL ONAY sayfasında bulunan imzaların Cd’ye aktarılmış olması
gerekmektedir.
Cd kontrolü sırasında Kabul Onay sayfasında imza bulunmaması durumunda Cd’ler kabul
edilmeyecektir.
Yüksek Lisans Ofisi
5
Download

Tez Öğrencilerinin Juri Onayından sonra Yapması Gereken İşlemler