DUYGUSAL ZEKÂ EGZERSİZLERİ
Son yıllarda yapılan araştırmalar, IQ’nun hayattaki başarıya katkısının %10’dan daha fazla
olmadığını göstermektedir. Buna karşın duygusal ve sosyal kapasitesi yüksek kişiler hayatın
her aşamasında daha başarılı olabilmektedir.
Duygusal zekâ (EQ), duygularla ve duygulara yönelik bilgiyle ilgili akıl yürütme yeteneğidir.
Daha açık bir ifadeyle duygusal zekası yüksek kişiler, başkalarına karşı daha duyarlı ve empati
kurmaya daha yatkın olduklarından duygulara yönelik sorunları çözmede de daha başarılıdır.
Duygusal zekâ pozitif ruh hali, olumlu davranış ve tutumla da yakından ilgilidir. Araştırmalar
“duygusal zekâsı yüksek kişilerin daha tatmin edici ilişkiler kurduğunu”, “bu kişilerin iş
yaşamında daha olumlu ilişkileri olduğunu” ve “duygusal açıdan dengeli ve mutlu olmaya
daha eğilimli olduklarını” göstermektedir.
Başarılı iletişim, insanın insanı doğru anlaması ve doğru tepki vermesiyle sağlanabilir. Bu
yetenek duygusal zekânın farkındalığı ve bu bağlamda kişilerin kendi yeteneklerini dikkatli
şekilde kullanmaları ölçüsünde hayat bulmaktadır. Duygu kontrolü konusunda esas belirleyici
unsur doğuştan gelen özellikler ve genetik yatkınlık olsa da, bazı beceriler geliştirilebiliyor.
Örneğin belirli programlarda kişinin kendi duygularını fark etmesi, bunları kendine ve
başkalarına zarar vermeyecek şekilde ifade etmeyi öğrenmesi, bir başkasının duygusunu
anlayabilmesi gibi konular üstüne çalışmalar yapılarak duygusal zekânın geliştirilmesi
sağlanabiliyor.
Bu çalıştayda yapacağımız egzersizlerin amacı da, duygusal zekânın geliştirilmesine yönelik
olacaktır. Söz konusu grup aktiviteleri “Kendini Tanıma, Duygu Yönetimi ve Kontrol, Empati,
Sosyal Uzmanlık” alt başlıklarına yönelik olarak planlanmıştır. Katılımcılar grup aktivitelerinde
bizzat görev alarak bahse konu alt başlıklara odaklanma fırsatı bulacaklardır.
Download

DUYGUSAL ZEKÂ EGZERSİZLERİ Son yıllarda yapılan araştırmalar