MNHRP Temmuz- 2014 TUB Çalışma Raporu
1. Büyükçay Mikrohavzası’nda Sarıkamış Köy Tüzel Kişiliği ’ne ait ceviz türleriyle yapılan gelir
getirici tür ağaçlandırma sahası sulama havuzu ve damla sulama sistemi
gerçekleştirilmiştir. 96 tonluk havuz tesis edilmiştir. Damla sulama yapılmaya başlanmıştır.
Sulama suyu konusunda Sarıkamış KTK ile protokol imzalanmıştır. Su temini Sarıkamış
Köyü tarımsal sulama cazibe suyundan sağlanmaktadır.
Foto: Elazığ Büyükçay MH Sarıkamış KTK gelir getirici tür ceviz ağaçlandırma sahasında
yapılan havuz tesisi ve damla sulama tesisinden görüntüler
2. Büyükçay, Karakütük ve Lediz Mikrohavzalarında örtü altı yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve
yaygınlaştırılması amacıyla 12 adet fiziki ve mali şartları uygun olan istekliye sera tesis
edilmiştir. Örtü altı yetiştiriciliği konusunda Elazığ Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü
Teknik elemanları tarafından eğitim verilmiştir. Bingöl Gıda Tarım Hayvancılık İl
Müdürlüğü teknik elemanları tarafından Lediz Mikrohavzası Sürekli Köyü’nde 5 adet sera
faydalanıcısı ile Muş İli Proje İl Ekibi ve örtü altı yetiştiriciliği yapacak 2 adet faydalanıcının
katılımıyla seracılık eğitimi düzenlenmiştir. Eğitimde toprak hazırlama, tür seçimi, örtü altı
yetiştirme teknikleri, sebze ekimi, bakımı, gübreleme, havalandırma ve ürün pazarlama
gibi konularda eğitim verilmiştir.
Foto: Elazığ ve Bingöl İllerinde yapılana seracılık eğitimlerinden görüntüler
3. Planlaması yapılmaya başlanan Elazığ’da 2, Bingöl’de 3, Muş’ta 2 adet olmak üzere 7 adet
mikrohavzada MHPE ile TUB, İl İşletme Müdürlükleri PİE, İON ve İşletme Müdürleri ile
sorumlu işletme şefleri ve köylerde temas gruplarının katılımıyla mikrohavza planlarının
teslimi öncesinde 2. ve 3. bileşene dair planlanan faaliyetler ve bu faaliyetlerin araziye
uygunluğu, dikimi öngörülen türler, yapılacak işler, belirlenen faydalanıcılar, plan yatırım
giderleri özetleri, arazi incelemeleri ve büro değerlendirmeleri ile hem kontrol edilmiş
hem de planların teslimi öncesinde netlik kazanmıştır.
Foto: Elazığ Baltaşı ve Bozçanak ile Karasalkım ve Keklikdere köyleri mikrohavzalarında
planlama faaliyetleri arazi incelemelerinden görüntüler
Foto: Planlaması devam eden Bingöl Ilıcalar MH bir görünüm
4.
Bingöl ve Elazığ İllerinde MNHRP kapsamında ihale edilen makinalı toprak işleme
faaliyetleri devam etmektedir. Elazığ Büyükçay ve Kuşhane Mikrohavzalarında toplam
1000 Ha sahada, 510 km teras yapımı ve 25 km servis yolu yapımı işi %80 oranında
tamamlanmıştır. İhalesi 323.000,00TL’ye %58 kırımla yapılmıştır. Kooperatifler ihaleye
katılmış olsa da ihale edilen kırım oranlarına çıkamamışlardır. Bingöl Lediz
Mikrohavzasında teras yapımı ve dikenli tel ihata ile erozyon kontrol sınai tesisleri yapım
işi birlikte ihale edilmiş olup, 316.000,00 TL’ye %63 kırım ile sonuçlanmıştır. Teras yapımı
işi tamamlanmış olup, oyuntu ıslahı sınai tesislerine başlanmıştır.
Foto: Bingöl Lediz MH teraslama çalışmalarından bir görünüm
5. Büyükçay ve Kuşhane MH planları Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından onaylanarak
MUB’a gönderilmiştir.
6. DAP’a teklif edilen sulama projelerinden Elazığ'da 6 adet sulama projesi (2.198.920,00TL),
Elazığ Özel İdaresi tarafından ihale edilmek üzere keşif ve kontrolleri yapılmıştır. Ağustos
Ayı içerisinde ihale edilmesi beklenmektedir. Muş İl’inde 3 adet sulama projesinin
(489.522,00TL) arazi keşifleri Muş İl Özel İdaresi tarafından yapılmış olup, Ağustos Ayı
içerisinde ihale edilmesi beklenmektedir. Bingöl’de 2 adet sulama projesi
(1.513.000,00TL), Bingöl İl Özel İdaresi tarafından yedek listeye alınmıştır. Asıl listeye
alınabilmesi için Orman Genel Müdürlüğü ya da Bakanlıklar düzeyinde görüşmeler
yapılması beklenmektedir.
7. Sulama havuzlarının proje bütçesinden yapılması amacıyla illerde tespitler yapılmış ve
ihale edilme sürecine girilmiştir. Buna göre Bingöl’de 32 sulama havuzu, Elazığ’da 13 Adet
sulama havuzu yapılmasına karar verilmiştir. Lediz Mikrohavza planında EPDM membran
kullanılarak projelendirilmiş olan sulama havuzlarının uygulanmasında sorunlarla
karşılaşılacağı (siltasyon ile gelen kumu temizleme sırasında membrana zarar verilmesi) bu
nedenle küçük ölçekli havuzların (30-50 m3) betonarme yapılmasına karar verilmiştir.
Beton sulama havuzlarının yaklaşık maliyet- tip proje dökümanları hazırlanmıştır. Muş’ta
yapılması planlanan 3 adet sulama havuzunun DAP’a verilen sulama projelerinin parçası
olması nedeniyle DAP bütçesinden yapılması söz konusudur.
Foto: Bingöl Lediz MH hayvan içme suyu göleti tesis edilecek sahadan bir görünüm
8. İllerde hane izolasyonu yapılacak faydalanıcılar belirlenmiştir. Buna göre Elazığ’da iki
mikrohavzada 96 Hane, Bingöl’de 60 Hane, Muş’ta 15 hane izolasyonu yapılacaktır.
9. Meralarda yapılacak gölgelik ve sıvat yerleri tespit edilmiş olup, sıvat modeli ve tipine
göre (Beton ya da trapez sac) yapımına başlanacaktır. Meralara yaptırılacak olan gölgelik
modelleri üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Profil veya köşebent demir malzeme
kullanılmak üzere, genişlikleri 10-12 metre uzunlukları 25-30 m, çatı örtüsünün trapez sac
olmasına karar verildiğinde çatı makas ve aşık sistemlerine gereksinim olacağından birim
gölgelik başına maliyetler 30.000TL gibi rakamların üzerine çıkmaktadır. Bununla birlikte
çatı örtüsü %85-90 sıklıkta UV katkılı siper-gölge filesi ya da daha hafif (hasır vb)
malzemeler kullanıldığında yoğun çatı makası ve aşık sistemlerine gereksinim olmayacak,
birim maliyet 2/3 oranında düşecektir. Her iki gölgelik tipinin avantaj ve dezavantajları
(Örtü olarak file kullanıldığında kış aylarında toplanarak ilkbaharda tekrar örtünün
çekilmesi problem olarak görülmektedir) hem nitelik hem de mali olarak
değerlendirildikten sonra uygunluğuna karar verilecektir.
10. Elazığ’da 90 adet güneş enerji ünitesinin montajı tamamlanmıştır. Muayene kabul
akabinde hakediş evrakları düzenlenerek ödeme yapılacaktır.
11. Ahır iyileştirme faaliyeti yapılacak faydalanıcılar belirlenmiş olup, çatı modeli
geliştirilmiştir. Teklif usulü ile yaptırılmasına karar verilmiştir. Satın alma süreci başlatılmış
olup Ağustos ayı içerisinde ahır çatı tesislerinin büyük bir kısmının gerçekleşmesi
beklenmektedir.
12. MNHRP 2014 Yılı İlk 6 Aylık İlerleme Raporu düzenlenerek MUB’a gönderilmiştir. MUB
tarafından gerekli düzeltmeler yapılarak onaya sunulmuştur. Buna göre;
YÇPB’de; bileşenler bazında yaklaşık olarak 8.594.410 USD harcanması planlanmış olup 2014
yılı ilk 6 ayı itibariyle, 302.481 USD kaynak kullanılmıştır.
A)
2014
YÇPB
Harcama
BİLEŞENLER
PROJE YILI
BİLEŞENLER bazında, finansal performansın, 2014 Yılı YÇPB’ si ile karşılaştırılması
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
USD
Doğal
Kaynakların ve
Çevrenin
Yönetimi
Doğal Kaynaklar
ve Çevre
Değerlerine
Yönelik Yatırımlar
Geçim
Kaynaklarının
İyileştirilmesine
Yönelik Yatırımlar
Uygulama
Birimi
I
II
III
IV
% 3,52
% 2,78
% 0,00
% 6,27
% 9,79
8.594.410
1.362.190
3.278.300
3.473.140
480.780
302.481
37.815
0
217.600
47.066
PROJE
YILI
B) FİNANSÖRLER bazında, finansal performansın, 2014 Yılı YÇPB’ si ile karşılaştırılması
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
USD
FİNANSÖRLER
IFAD
KREDİ
IFAD HİBE
DEVLET
BÜTÇESİ
VERGİLER
FAYDALANICI
2014
% 3,52
% 3,94
% 0,00
% 0,00
% 2,99
% 2,80
YÇPB
Harcama
8.594.410
6.302.140
267.500
186.180
1.299.040
539.550
302.481
248.494
0
0
38.876
15.111
Proje süresince (2013-2019);
- 1. Bileşen: Doğal kaynakların ve çevrenin yönetimi için 3.176.000 USD,
- 2. Bileşen: Doğal kaynaklar ve çevre değerlerine yönelik yatırımlar için 15.636.000 USD,
- 3. Bileşen: Geçim kaynaklarının iyileştirilmesine yönelik yatırımlar için 18.288.000 USD,
- 4. Bileşen: Uygulama birimi için 1.542.000 USD olmak üzere yaklaşık 38.642.000 USD kaynak
kullanılacaktır.
*** Not: 3. Bileşende yer alan uçak yolculuğu (24.500 USD), illerdeki elemanların harcırahları (100.000
USD) ve diğer işletme giderleri (90.000 USD) olmak üzere öngörülen toplam 214.500 USD 4. Bileşene
(Uygulama Birimi) aktarılmıştır. Proje boyunca bu şekilde harcama yapılacaktır.
Başlangıçtan 2014 yılı Haziran Ayı sonu itibariyle; bileşenler bazında 1.082.000 USD kaynak
kullanılmıştır.
- 1. Bileşen: Doğal kaynakların ve çevrenin yönetimi için yaklaşık 145.000 USD,
- 2. Bileşen: Doğal kaynaklar ve çevre değerlerine yönelik yatırımlar için yaklaşık 548.000 USD,
- 3. Bileşen: Geçim kaynaklarının iyileştirilmesine yönelik yatırımlar için yaklaşık 295.000 USD,
- 4. Bileşen: Uygulama birimi için ise yaklaşık 94.000 USD kaynak kullanılmıştır.
Finansal performans - bileşenler, finansörler, hedef vs. yıllık kümülatif, yıl bazında 2014
Bileşenlere Göre Finansal Performans, 2014
20.000
18.288
18.000
15.636
16.000
USD '000
14.000
12.000
10.000
Hede.
8.000
Ger.
6.000
3.176
4.000
2.000
1.542
548
145
295
94
0
1 Doğal Kaynakların ve
Çevrenin Yönetimi
2 Doğal Kaynaklar ve
Çevre Değerlerine
Yönelik Yatır
3 Geçim Kaynaklarının
İyileştirilmesine Yönelik
Yatı
4 Uygulama Birimi
Bileşenlere göre finansal performans,
Gerçekleşme, 2014
Bileşenlere göre finansal performans, Plan,
2014
1 Doğal Kaynakların
ve Çevrenin
Yönetimi
4%
47%
8%
1 Doğal Kaynakların
ve Çevrenin
Yönetimi
2 Doğal Kaynaklar
ve Çevre
Değerlerine Yönelik
Yatır
3 Geçim
Kaynaklarının
41%
İyileştirilmesine
Yönelik Yatı
9%
2 Doğal Kaynaklar
ve Çevre
Değerlerine Yönelik
Yatır
3 Geçim
Kaynaklarının
İyileştirilmesine
Yönelik Yatı
4 Uygulama Birimi
13%
27%
4 Uygulama Birimi
51%
2014 yılında; finansörler bazında yaklaşık olarak 8.594.410 USD kaynağın kullanılması planlanmış olup ilk
6 ay için yaklaşık 302.481 USD harcanmıştır.
-
1. Bileşen: Doğal kaynakların ve çevrenin yönetimi için 1.362.190 USD, kaynak kullanılması
planlanmış olup yaklaşık 37.815 USD harcanmıştır. (% 2,78),
2. Bileşen: Doğal kaynaklar ve çevre değerlerine yönelik yatırımlar için 3.278.300 USD, kaynak
kullanılması planlanmış olup harcama yapılmamıştır.
3. Bileşen: Geçim kaynaklarının iyileştirilmesine yönelik yatırımlar için 3.473.140 USD, kaynak
kullanılması planlanmış olup yaklaşık 217.600 USD harcanmıştır. (% 6,27),
4. Bileşen: Uygulama birimi için 480.780 USD, kaynak kullanılması planlanmış olup yaklaşık 47.066
USD harcanmıştır. (% 9,79),
2014 yılı finansal performans ve değerlendirme
Appraisal vs exp. and projections, all financing sources, all components; for 2014 the table represents exp. by 00/mm/2014
12.000
10.900
10.277
10.000
7.780
USD '000
8.000
Appraisal
6.000
Actual and
projected
4.361
4.000
2.424
1.961
2.000
941 779
302
-
-
-
-
-
-
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2013-2019 kümülatif finansal performans ve değerlendirme
MNHRP kapsamında IFAD tarafından geliştirilen PLANNER (Planlayıcı) programına göre yılın ilk
6 aylık periyodunda ilerleme raporuna konu Tablo ve grafikler yukarıdaki şekilde gerçekleşmiştir.
İlk 6 aylık gerçekleşme ve ilerleme raporuna göre 2. Bileşen doğal kaynaklara yönelik
yatırımlarda her hangi gerçekleşme görünmemektedir. Ancak Mikrohavza planlama bedelleri olan
1.450.000,00TL ile Elazığ ve Bingöl İllerinde ihale edilerek çalışmaları devam eden yaklaşık
650.000,00TL tutarındaki Erozyon kontrolü ve ağaçlandırma faaliyetleri makinalı toprak işleme
çalışmalarının ihale bedeli ilk altı aylık gerçekleşmeye dahil edilmemiştir. 3.Bileşen yarımlarından
olan (Üç İlde yaptırılan toplam 12 adet) sera tesisleri yaklaşık 140.000,00TL olup hakediş
ödemeleri ile Elazığ’da 90 adet güneş enerjisi montajı ilk altı ayda fiziki olarak tamamlanmış olup
muayene kabul yapılarak hakediş ödemesi yılın ikinci yarısına bırakılmıştır. Yaklaşık 106.000TL
sözleşme bedeline sahiptir. Tamamlanan 3. Bileşen yatırımlarına dair ödemeler yılın ikinci altı
aylık dönemine bırakıldığından ilk 6 aylık gerçekleşmeler içerisine dahil edilmemiştir. Elazığ,
Bingöl ve Muş illerinde faaliyetleri tamamlanan 2013 yılı teraslarına yapılan dikim, tel ihata, mal
ve hizmet alımları ile Muş’ta faaliyetleri gerçekleştirilen erozyon kontrolü sınai tesisleri yapımı
işlerinin hakedişleri yılın ilk yarısında henüz ödenmemiştir (Büyük bölümü Temmuz Ayı içerisinde
ödenmiştir). Söz konusu ödemeler yapıldığında yaklaşık 360.000,00TL tutarında mali
gerçekleşme olmaktadır. 2014 Yıllık Çalışma Plan Bütçesine (YÇPB) göre 15.264.000,00 TL olan
programın, yılın ilk altı ayı itibariyle yapılan faaliyetlere göre finansal gerçekleşmesi gerek ihale
edilerek, gerek sözleşmesi imzalanarak yaptırılan işlerin toplam tutarı yaklaşık olarak
3.345.783,00 TL civarındadır.
Grafik: 2014 Yılı İlk 6 Aylık Faaliyet- Finansal Gerçekleşme (Sözleşme imzalanan işler dahil)
4.000.000
3.473.140
3.278.300
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
1.362.190
2014 Program USD
717.815
473.500
500.000
330.200
480.780
47.066
2014-I Gerçekleşme USD
0
2014
2. Bileşen
3. Bileşen
4. Bileşen
Doğal Kaynak ve
Geçim
Uygulama Birimi
Çevresel
Kaynaklarının
Varlıklara Yönelik İyileştirilmesine
Yatırımlar
Yönelik
Yatırımlar
BİLEŞENLER
(USD)
PROJE YILI
1. Bileşen
Doğal
Kaynakların
Yönetimi
Doğal
Kaynakların ve
Çevrenin
Yönetimi
Doğal Kaynaklar
ve Çevre
Değerlerine
Yönelik Yatırımlar
Geçim
Kaynaklarının
İyileştirilmesine
Yönelik Yatırımlar
Uygulama
Birimi
I
II
III
IV
% 18,25
% 52,69
% 14,44
% 9,50
% 9,79
YÇPB
8.594.410
1.362.190
3.278.300
3.473.140
480.780
Harcama
1.568.581
717.815
473.500
330.200
47.066
Rapor tarafımızdan düzenlenmiştir.02.08.2014
Hüseyin DİNÇER
Bölge Müdür Yardımcısı/ MNHRP Proje Saha Yöneticisi
Şahin İNCEDEMİROĞLU
MNHRP Proje Yönetici Yardımcısı
Oğuz Kağan NARİÇİ
Orman Mühendisi
Download

Temmuz - 2014 Aylık Çalışma Raporu için tıklayınız.