2014 – 2015 AKADEMİK YILI / 2014 – 2015 ACADEMIC YEAR
REZERVASYON TARİHLERİ VEUYGULAMA KURALLARI / ACCOMODATION RESERVATION DATES AND REQUIREMENTS
I.
28 Nisan 2014 – 4 Mayıs 2014 tarihleri arasında Yurt tipi, yurt odası ve oda arkadaşı değiştirmek isteyen
öğrencilerin taleplerinin toplanması ve yerleştirilmesi,
The Students, who wishing to change the room type or roommate will apply from 28 April 2014 until 04
May 2014.
II.
28 Nisan – 09 Mayıs 2014 tarihleri arasında, Yurtlarda kalmayan ve yurtlarda kalmayı arzu eden
öğrencilerin taleplerinin toplanması ve yerleştirilmesi,
The students, who wishing to stay on campus will apply from 28 April 2014 until 09 May 2014.
1. 2014 – 2015 Akademik yılında yurtlara kayıt yapılabilmesi için, 2013 – 2014 Akademik yılına ait, yurt ve diğer tüm
ödemeler ve/veya borçların kapatılması gerekmektedir.
All debts must be paid before applying for registration.
2. Aşağıda beliritilen Yurt tipleri için belirtilen ÖN ÖDEME miktarları aşağıdaki hesaplara yatırılmış olması
gerekmetedir;
The Pre-payments for accomodation types are as followed;
I.
APART, LAMBUSA, BUFAVENTO, VUNİ, HILARION VE KANTARA YURT ÖN ÖDEME ÜCRETLERİ 150€ (Euro)
OLARAK, 6802-0001371 NOLU HESABA YATIRILACAKTIR. (Apart 3 kişilikler hariç)
APARTMENTS, LAMBUSA, BUFAVENTO, VUNI, HILARION AND KANTARA PRE-PAYMENT AMOUNT 150€
(EURO), WILL BE PAID TO ACCOUNT NUMBER 6802-0001371. (EXCEPT 3 PERSON APARTMENT)
II.
SOLİ VE APART 3 KİŞİLİK, YURT ÖN ÖDEME ÜCRETLERİ 400€ (Euro) OLARAK, 6802-0001371 NOLU HESABA
YATIRILACAKTIR.
SOLI AND 3 PERSON APARTMENTS PRE-PAYMENT AMOUNT 400€ (EURO) WILL BE PAID TO ACCOUNT
NUMBER 6802-0001371.
3. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinin belirlemiş olduğu ödeme seçenekleri doğrultusunda (peşin veya taksitli, taksitli
ise birinci taksidin yatırılmış olması gerkemektedir), ayrıca deposito olarak (elektrik, bakım onarım, v.b. işlemlerinde
kullanılmak üzere), 6802-0010128 numaralı hesaba 400 TL (Türk Lirası) deposito ücretinin en geç 11 Temmuz 2014
tarihine kadar yatırlımış olması gerekmektedir. Yapılmaması durumunda, rezervasyonlar iptal edilecek ve yapılan ön
ödemeler ise iade edilmeyecektir.
The Students who have completed reservation process are required to deposit total cost of the annual residence
fee or mutually accepted installment until 11 July 2014, in addition the amount of 400TL (Turkish Lira) as a
consumption (electricity, maintenance and etc.) will be paid to account number 6802-0010128. In failure
situation, pre-registration will be cancelled and pre-payment will not be refund.
4. Yapılan ön kayıtlarda, Yurt tipi, Yurt odası ve oda arkadaşı değişitirme hakkı Yurtlar Müdürlüğünce saklıdır.
Residence Halls Management reserves all rights to change the type of dormitory, room and roommate.
YURTLAR MÜDÜRLÜĞÜ
RESIDENCE HALLS MANAGEMENT
Download

2014 – 2015 AKADEMİK YILI / 2014 - Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi