Download

Pracujte se slovníkem, pojmenujte jednotlivé obrázky a přiřaďte