KURUPELİT MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU
SIRA KURUM
NO
KODU
STANDART
DOSYA
PLANI KODU
HİZMETİN
ADI
HİZMETİN
TANIMI
HİZMETTEN
YARARLANAN
LAR
HİZMETİ SUNMAKLA
GÖREVLİ / YETKİLİ
BİRİMLERİN ADI
TAŞRA BİRİMLERİ
1
2
3
4
5
973167
973167
973167
973167
973167
Ortaokuldan
Gelen
Öğrencilerin
Liseye yerleşmesi
200
Öğrenci
Kayıt
işlemleri
100
Diploma,
Kayıp belgesi
Kayıp belgesi ve
ve Öğrenim
Öğrenim belgesi
Durum
işlemleri
Her türlü
öğrenci
belgesi
Öğrenci
Olduklarına
dair belge
100
Geçici
Mezuniyet
İşlemleri
Mezun olduğuna
dair belge
200
Nakil
İşlemleri
Okul değişikliği
200
6
973167
100
Diploma
verilmesi
Öğrenim Durum
Belgesi
7
973167
200
Her türlü
dilekçe
işlemleri
Şikayet ve talep
Esa Murat İNAN
Müdür Yardımcısı
Öğrenci ve
Veliler
Mezunlar ve
okuldan
ayrılanlar
Kurupelit Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
Kurupelit Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE
BAŞVURUDA
İSTENEN
BELGELER
Nüfus cüzdan
fotokopisi
Veli
bilgileri
Sözlü talep ile
Öğrenci
Kurupelit Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
Dilekçe
Öğrenci
Kurupelit Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
Dilekçe
Kurupelit Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
Sözlü talep ile
Kurupelit Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
Dilekçe
Mezun
Öğrenci
Veli,
öğrenci,
öğretmen,
Vatandaş
PARAF
LİSTESİ
Esa Murat İNAN
Esa Murat
İNAN
12. Sınıf
Hasan
YUMBUL
Md Yrd.
Esa Murat
İNAN
Hasan
YUMBUL
Müdür
Md Yrd.
9,10,11.
Sınıf
12. Sınıf
Hasan YUMBUL
9,10,11.
Sınıf
Esa Murat
İNAN
Hasan
YUMBUL
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
5 Dakika
9,10,11.
Sınıf
Dilekçe
Kurupelit Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
Öğrenciler
İLK BAŞVURU
MAKAMI
Müdür
10 Dakika
Müdür
5 Dakika
10 Dakika
Md. Yrd.
10 Dakika
Hasan YUMBUL
Müdür
Md Yrd.
10 Dakika
Hicabi KESİCİ
Müdür
15 Gün
12. Sınıf
Hicabi KESİCİ
Okul Müdürü
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
KURUPELİT MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
SR. NO
1
2
HİZMETİN ADI
Öğrenci Kayıt
İşlemleri
Diploma, Kayıp Belgesi ve
Öğrenim Durum Belgesi
İşlemleri
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRECİ (EN GEÇ)
Nüfus cüzdanı ve fotokopisi
10 dakika
1. Dilekçe
2. Kimlik Fotokopisi
15 dakika
3
Her türlü öğrenci belgesi
Sözlü talep ile
10 dakika
4
Her türlü dilekçe
İşlemleri
Dilekçe
5 gün
5
Nakil İşlemleri
Veli Dilekçesi
15 dakika
6
Diploma verilmesi
Mezun olan öğrencinin sözlü başvurusu veya
Vekâletname (Diploma hazır ise)
5 dakika.
7
Öğrenim Durum Belgesi
verilmesi
Veli Dilekçesi
15 dakika
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede
tamamlanmaması veya yukarıda tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri : Müdür Odası
İsim
: Hicabi KESİCİ
Unvan
: Müdür
Adres
: Körfez mah. Kazım Karabekir Cad.
Atakum/SAMSUN
Telefon / Fax
: 0362 459 0427
e-Posta
: [email protected]
İkinci Müracaat Yeri : İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İsim
: Kadri BEKTAŞ
Unvan
: İlçe Milli Eğitim Müdür V.
Adres
: Esenevler Mah. Kuleli Cad.
No:3/2 Atakum/SAMSUN
Telefon / Fax
: 0362 438 6148 - 438 5009
Download

Hizmet Standartlarımız - Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü