Bilgilendirme
Kime
: SWIFT Kullanıcısı Bankalar/Kuruluşlar
Kimden : T. Bankalar Birliği Genel Sekreterliği
Konu
: SWIFT Kullanıcı Grubu toplantısı
Tarih
: 23 Mayıs 2014
SWIFT kullanıcı grubunun 22 Mayıs 2014 tarihinde yapılan toplantısında aşağıdaki konular
görüşmüştür:
1. TCMB Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Sayın Cihan Aktaş, ödeme sistemleri ile ilgili
TCMB bünyesinde gerçekleştirilen yeniden yapılanma, bu konuda yapılan düzenlemeler
ve ülkemizin G20 arasına girmesi ile birlikte uluslararası kuruluşlarda ülkemizin temsil
edilmesi hakkında bilgi vermiştir.
2. Toplantıda; TCMB bünyesindeki yeni yapılanma ve TCMB’nin uluslararası kuruluşlardaki
ülkemizi temsilinin artması ve verilen yeni görevler de dikkate alınarak SWIFT nezdinde
ülkemizi temsil eden pozisyonlar için yeniden bir görev dağılımı yapılması ihtiyacı olduğu
değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, yapılan seçim sonucu kullanıcı grubu tarafından
aşağıdaki görevlendirmeler yapılmıştır:


Swift-Ulusal Üye Grup Başkanlığı (Swift-Turkish National Member Group
Chairperson) – TCMB Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Cihan Aktaş.
Swift-Türkiye Kullanıcı Grup Başkanlığı (Swift-Turkish National User Group
Chairperson ) - Yapı ve Kredi Bankası’ndan Gamze Yücesir
3. Toplantıda, SWIFT ülke sorumlusu Onur Ozan tarafından “SWIFT Türkiye istatistikleri ve
2014-2015 yol haritasi” başlıklı bir sunum gerçekleştirilmiş; SWIFT’İn önümüzdeki yılara
ait hedefleri, Türkiye 2013 istatistikleri diğer konularda detaylı bilgi vermiştir. Sunumun bir
örneği elektronik ortamda kullanıcı grubu üyelerine iletilmiş ve Birlik internet sitesine
eklenmiştir.
4. Survey – European SWIFT Alliance (ESA) – May 2014 anketinin katılımcılar tarafından
doldurulması hususu değerlendirilmiş ve bu konuda yeterli bilgi olmadığından kullanıcı
grup başkanlarının bir yazı ile ESA’ya bilgi vermelerine karar verilmiştir.
TBB/SWIFT çalışmaları/23.05.2014
Download

22 Mayıs 2014 - SWIFT Kullanıcı Grubu Toplantısı