JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ
SAHA BİLGİSİ I DERSİ ARAZİ PROGRAMI
TARİH
GİDİLECEK LOKASYON
SORUMLU
DİĞER GÖREVLİLER
Doç. Dr. Ferkan
D305 Ders
SİPAHİ
Doç. Dr. Abdurrahman
D305 Ders
DOKUZ
Yrd. Doç. Dr. Selçuk
ALEMDAĞ
Yrd. Doç. Dr. Serhat
Yrd. Doç. Dr. Emre
DAĞ
AYDINÇAKIR
16.09.2014
SAHA BİLGİSİ’NE GİRİŞ
23.09.2014
Pontidler’in Jeolojisi
30.09.2014
Oylumdere, Yaylım ve Kabaktepe
göletlerinin mühendislik jeolojisi
çalışmalarının yerinde incelenmesi.
Köse GÜMÜŞHANE
07.10.2014
KURBAN BAYRAMI TATİLİ
14.10.2014
Kalkanlı-Zigana Tüneli Yol Boyu
Hidrotermal Alterasyon ve
Cevherleşme İlişkisi
21.10.2014
Maden Melanjı (Bayburt)
28.10.2014
Kürtün-Özkürtün arasında yüzeyleyen
magmatik kayaçların incelenmesi
04.11.2014
ARASINAV
11.11.2014
Arzular cevherleşme sahasındaki
hidrotermal alterasyonların
incelenmesi Arzular/Gümüşhane
Yrd. Doç. Dr. Enver
AKARYALI
18.11.2014
Kürtün Yol Güzergahındaki Kaya
Şevlerinin Duraylılık Açısından
Değerlendirilmesi Gümüşhane/Kürtün
Yrd. Doç. Dr. Selçuk
ALEMDAĞ
25.11.2014
Kırkpavli Pb-Zn-Cu-Au-Ag Madeni
Eski Gümüşhane /Gümüşhane
Yrd. Doç. Dr. Alaaddin
VURAL
02.12.2014
Mescitli (Gümüşhane) yöresindeki Üst
Kretase yaşlı Kermutdere
Formasyonunun incelenmesi.
Mescitli/Gümüşhane
Yrd. Doç. Dr. Çiğdem
SAYDAM EKER
09.12.2014
Torul-Zigana arasındaki volkanik
kayaçlar, Gümüşhane
Doç. Dr. Abdullah
KAYGUSUZ
16.12.2014
Kale yöresi volkanik kayaçların ve
yapısal unsurların incelenmesi,
Gümüşhane
Yrd. Doç. Dr. Emre
AYDINÇAKIR
Yrd. Doç. Dr. Alaaddin
VURAL
Yrd. Doç. Dr. Enver
AKARYALI
Doç. Dr. Çiğdem
Doç. Dr. Abdurrahman SAYDAM EKER
Doç. Dr. Abdullah
DOKUZ
KAYGUSUZ
Doç. Dr. Ferkan
Doç. Dr. A KAYGUSUZ
SİPAHİ
Yrd. Doç. Dr. Serhat DAĞ
Öğr. Gör. İbrahim
AKPINAR
Yrd. Doç. Dr. Emre
AYDINÇAKIR
Yoklama listeleri Arş. Gör. Kadir SÜNNETÇİ’ de toplanacaktır.
23.12.2014
Volkanik kayaçların sınıflandırılması
Yrd. Doç. Dr. Alaaddin
VURAL
Öğr. Gör. İbrahim
AKPINAR
Doç. Dr. Abdurrahman
DOKUZ
Yrd. Doç. Dr. Serhat DAĞ
Yrd. Doç. Dr. Enver
AKARYALI
Öğr. Gör. İbrahim
AKPINAR
Doç. Dr. Abdurrahman
DOKUZ
Y. Doç. Dr. Selçuk
ALEMDAĞ
Doç. Dr. Ferkan SİPAHİ
Doç. Dr. Çiğdem
SAYDAM EKER
Doç. Dr. Abdullah
KAYGUSUZ
Doç. Dr. Ferkan SİPAHİ
D305 Ders
Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Ferkan SİPAHİ
Download

Saha Bilgisi-I Dersi Arazi Programı Dosya Boyutu