ETKİLİ AİLE İLETİŞİMİ
ÇOCUKLARIMIZLA NASIL BİR
İLETİŞİM KURMALIYIZ ?
AYŞE ÇARMIKLI İLKOKULU
PSİKOLOJİK DANIŞMANI
BURCU PEZÜK
ETKİLİ AİLE İLETİŞİMİ
Sevgili Anne Babalar ;
Hepimizin bildiği bir söz vardır:
“ Eğitim ailede başlar.” Her aile
başarılı çocuklar yetiştirmek ister.
Bunu gerçekleştirmek için çocuğuna
her türlü imkanı hazırlar
“Dünyadaki aynalar gümüşlenmiş cam
parçaları değil çocuklarımızdır.
Çünkü onlar sizi yansıtır.”
Çocuk gerçekten de aileyi yansıtır.
Ailedeki bireylerin kişilik yapısı çocuğun
kişilik yapısını şekillendirir.
ÇOCUKLA İLETİŞİM NASIL KURULUR?
• İletişim iki kişi arasındaki mesaj alış verişidir.
Alışveriş bildiğiniz gibi iki yönlüdür. Her
konuşma iletişim değildir.
• Örneğin; anne- babalar çocuklarına emirler
verip onların bu emirler karşısındaki tepki ve
davranışlarıyla ilgilenmezlerse burada bir
iletişim olmaz. Gerçek bir iletişim içinde
konuşulanları anlama ve düşünülenleri
söyleme vardır.
KONUŞMAK
Çocukla konuşmak deyince çoğu yetişkinin aklına çocuğa bir şeyler
söylemek , anlatmak hatta söz dinletmek gelir.
Oysa karşılıklı konuşmanın en önemli tarafı çocuğu dinlemektir.
YARARLARI
-Çocuğun kelime dağarcığı zenginleşir, konuşma yeteneği gelişir.
-Çocuğun içine kapanması, ağlaması, saldırgan davranması yerine
kendini sözle anlatarak rahatlamasını sağlar.
-Doğru anlaşıldığını hisseden çocuk, kendini daha huzurlu ve rahat
hisseder. Kendine güveni artar.
-Başkaları tarafından dinlenen çocuk da başkalarını kolaylıkla dinler.
-Aile içi ve diğer ilişki kurduğu insanlarla sağlıklı bir iletişim içine
girmesini sağlar.
“ÇOCUKLAR SEVGİYE TEPKİ VERİRLER”
-Çocuğunuzun
söylediklerini duymak istemelisiniz.
-Çocuğunuzun duyguları sizinkinden ne kadar farklı olursa
olsun onun duygularını kabul etmelisiniz.
-Çocuğunuzun ayrı ve farklı bir birey olduğunu kabul
etmelisiniz.
-Çocuğunuzun sorunları olduğunda yanında olmalı fakat
sorunlarını kendisi çözmesi için onu yalnızca
cesaretlendirmelisiniz.
İLETİŞİME ENGEL OLAN TAVIRLAR
-Emir vermek, yönlendirmek.
-Uyarmak, gözdağı vermek.
-Ahlak dersi vermek.
-Öğüt vermek ve çözüm önerileri getirmek.
-Öğretme, nutuk çekme.
UNUTMAYALIM!
Olumlu ilgi, çocuğunuzu mutlu eder, kendine olan
güvenini artırır.
ÇOCUKLARIMIZLA ARAMIZA DUVARLAR
ÖRMEYELİM , KÖPRÜLER KURALIM
ÇOCUĞUMUZUN ÖZGÜVENİNİ ARTIRMAK
İÇİN NELER YAPALIM?
-Ona sık sık söz hakkı verin
-Onun fikirlerine değer verdiğinizi hissettirin
-Onun olumlu davranışlarını takdir edin
-O konuşurken onun yüzüne bakın ve ciddiye
alındığını hissettirin
-Onun için zaman ayırın
ÇOCUĞUMUZUN ÖZGÜVENİNİ ARTIRMAK İÇİN
NELER YAPALIM?
-Yaşına uygun görevler verin
ve başarısını takdir edin
-Onun korku ve endişelerine
saygı duyun
-Aşırı eleştirici ve yargılayıcı
olmaktan çekinin
-Başkalarının yanında onu
küçük düşürmeyin
-Onun başarısızlıklarını büyütmeyin
-Başkaları ile kıyaslamayın
ÇOCUĞUMUZUN ÖZGÜVENİNİ
ARTIRMAK İÇİN NELER YAPALIM?
-Kabiliyetlerini fark edin ve teşvik edin
-Topluluk içerisinde söz alması için teşvik edin
-Onu sık sık sevdiğinizi söyleyin
-Onun için önemli olan şeylere sizde önem verin
-Onun önemli günlerini unutmayın
ÇOCUĞUMUZUN ÖZGÜVENİNİ
ARTIRMAK İÇİN NELER YAPALIM?
-Sadece onun için ayırdığınız zamanlar olsun
-Yanlış ve uygunsuz cezalandırmadan kaçının
-Ondan beklentileriniz çok aşırı olmasın
-Ona yaşından ve olduğundan küçükmüş gibi
davranmayın
-Onunla birlikte sosyal aktivitelerde bulunun
ŞU DÜNYADA HERŞEYİN EN İYİSİNE
LAYIK ÇOK ÖZEL VE GÜZEL BİR
ÇOCUK VAR! O, SİZİN EVİNİZDE
YAŞIYOR.
ETKİLİ AİLE İLETİŞİMİ
ERGENLERLE NASIL BİR İLETİŞİM
KURMALIYIZ?
GENÇLERLE ETKİLİ İLETİŞİM
Kuşak çatışmaları
yetişkinlerle gençler
arasındaki iletişim
kopukluğundan doğar.
Sağlıklı iletişim için anne
babalar olarak dikkatli
olmamız gerekir.
GENÇLERLE İLETİŞİM İÇİN
ÖNERİLER
-
Siz erişkin ve yetişkin kuşak olarak, önce gencin bir
insan olduğunu kabul edin. Ona sevgi ve saygı
gösterdiğinizi belirtin.
-Gencin yaşamına, giyinişine, süslenmesine ilişkin karar
alırken durumu gençle konuşun; onun düşünce ve
önerilerine anlayış ve saygı gösterin.
GENÇLERLE İLETİŞİM İÇİN
ÖNERİLER
-Aile
ve evle ilgili konularda ve sorunlarda gencinde düşünce ve
önerilerini alın; onunla konuşup tartışmaktan kaçınmayın.
-Gençlerle yapılan konuşma ve tartışmalarda onları konuşarak ve
yıldırarak kesmeyin.
-Konuşma ve tartışmalarda kırıcı ve sert olmaktan kaçının.
GENÇLERLE İLETİŞİM İÇİN
ÖNERİLER
-
Gencin tutum ve davranışlarına biçim ve yön verirken,
“Benim gençliğimde” diye başlayan konuşma ve
öğütlerden kaçının.
-Bütün amaç, beklenti ve isteklerinizin hemen o anda
tümüyle gerçekleşmeyeceğini bilin.
-Gence bol bol öğüt vermek yerine, örnek davranışları
yapın ya da bulup gösterin.
-Gence ödül ve ceza verirken tutarlı olun. Kimi zaman
ödül verdiğiniz bir davranışı başka bir zaman
kötülemeyin.
GENÇLERLE İLETİŞİM İÇİN
ÖNERİLER
-Çocuklarınızı geleceğinizin garantisi gibi
görüp, onlardan çok fazla şey beklemeyin.
Bu yoğun beklenti ve baskılar onların tüm
kuralları reddetmelerine neden olur.
-Çocuklarınızla ilgilenin. Onların her türlü
davranışını reddetmek ya da onaylamak
yoluna gitmeyin. Bu tutum onların belirsizlikler
içinde başkaldırıp, insanları hiçe saymalarına
ya da bazı gruplara katılmalarına neden olabilir.
GENÇLERLE İLETİŞİM İÇİN
ÖNERİLER
-
Çocuklarınıza ilişkin görüş ayrılıklarınızı çocukların
önünde tartışıp, onların çelişkiler yaşamasına yol
açmayın. Bu davranış çocuklarınızın hangi davranışı
seçeceği konusunda çelişkiye düşmesine yol açar.
-Çocuklarınıza güçlerini aşmayacak sorumluluklar verip
onların kendine güven ve başarı güdülerini harekete
geçirin.
GENÇLERLE İLETİŞİM İÇİN
ÖNERİLER
-Çocuklarınıza duyduğunuz sevgi koşulsuz olsun
ve bunu açıkça belirtin. Bu onların kendilerini ve
diğer insanları sevmelerini ve değerli bulmalarını
sağlayacaktır.
-Çocuklarınıza; kendilerini ve çocukluklarını yaşama
şansı verin, kendini yaşayan çocuk, diğer insanların
da yaşantılarına saygılı olur.
-Çocuklarınıza saygı duyun, onları dinleyin, kendilerine
değer verilmeyen insanlar başkalarının duygularına da
önem vermezler.
GENÇLERLE İLETİŞİM İÇİN
ÖNERİLER
-Gerektiğinde
bilmediğinizi söylemekten ve özür dilemekten
çekinmeyin. Bu tutum çocuklarınızın, hata ve yenilgileri
yıkılmadan göğüslemelerini sağlayacak. Onları
yüreklendirecektir.
-Çocuğunuzun oyun oynamasını engellemeyin, oyun oynamayan
çocuk farklı grup ve ilişkilere giremez, hayatın kurallarını
öğrenip uygulamada güçlüklerle karşılaşır.
SINAVLAR
SBS SINAVI (SEVİYE BELIRLEME SINAVI)
• SEVİYE BELİRLEME SINAVINA (SBS) VE
SINAVLARA, DERSLERE NASIL ÇALIŞILIR?
• Test çözmek
• Tekrar etmek
• Kendine zaman ayırmak
• Çocuklarınıza seviye belirleme sınavına gireceğinin
bilincinde olmasını sağlayın.
• Okuldaki derslerine önem vermesin söyleyin. Çünkü okul
derslerinde aldığı notlar ve davranış notları da sınavın
sonucuna eklenmektedir.
• Çocuğunuz okuldaki ders kitaplarındaki ve çalışma
kitabındaki soruları çözsün. Bilemedikleri yerleri
öğretmenine veya bilen bir başka kişiye sorarak öğrensin.
• Çocuğunuza evde çözmesi için konu anlatımlı ve soru
bankası kitaplardan alın. Yaprak testlerden alın.
• Çocuğunuza derslerde soru sorması için parmak kaldırması
gerektiğini, çekinecek ve utanılacak bir durum olmadığını
söyleyin. Soru sormak ve anlamadığı yerleri öğrenmek
çocuğunuzun en doğal hakkıdır. Soru soran öğrenci başarılı
olur.
• Öğrenci başarısı öğretmen,
öğrenci veli ve okul idaresi
işbirliği ile olur. Öncelikle
bilinçli ve istekli veli olmanız
gerekir.
UNUTMAYIN
• Unutmayın her şey çocuğunuzda bitiyor. Onun istekli
olması, kendine güvenmesi ve inanması gerekiyor.
• Çocuğunuz kendisine bir hedef (öğretmenlik, doktorluk
gibi…)koymalı ve bu hedefe ulaşmak için SINAVLAR gibi
engellerin karşısına hep çıkacağına ama çalışarak bu
engelleri aşacağına inanmalı yada inandırmalısınız.
• Hayat aslında psikolojik bir olgudur. Yani insan her şeyi
kafasında tasarlar, kafasında başarır, kafasında bitirir bunu
yapanlar bu savaşı kazanır. Önce siz çocuğunuza inanın ve
çocuğunuza inandırın.
DINLEDIĞINIZ IÇIN TEŞEKKÜRLER
SEVGİYLE KALIN
BURCU PEZÜK
Download

Etkili Aile içi İletişim