KARAR NUMARASI: Y(K-I)2089-2014
EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ'NDEN KKTC’NE GELECEK UZMANLARIN
MASRAFLARININ KARŞILANMASI
(Önerge No:2188/2014)
(G.T.E.B.)
Bakanlar Kurulu, Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı ’na bağlı Tarım Dairesi
Müdürlüğü ile Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin birlikte yürüttüğü
“KKTC’nde Organik Tarımın ve Bağlı Sektörlerin Geliştirilmesi, Tüketicilerde
Farkındalığın Artırılması Projesi” çerçevesinde, pilot bölgelerde eğitim vermek üzere
KKTC’ne gelecek, aşağıda adı-soyadı ve geliş-dönüş tarihleri belirtilen uzmanların,
İzmir-Ercan-İzmir geliş-dönüş uçak biletleri bedeli, iaşe-ibate, verilecek eğitimle ilgili
eğitim ücretleri ve kırtasiye malzemeleri için gerekli ödeneğin Gıda, Tarım ve Enerji
Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Organik Tarımın Geliştirilmesi
Projesi” 10-02-04-2-1-6-3-06-9-9-01 kaleminden karşılanmasına karar verdi.
1.
2.
3.
4.
Adı-Soyadı:
Geliş-Dönüş Tarihi:
Prof. Dr. Akın Olgun
Prof. Dr. Dursun Eşiyok
Yrd. Doç.Dr. Nedim Çetinkaya
Yrd. Doç. Dr. H. Zafer Can
16-19 Kasım 2014
16-21 Kasım 2014
16-21 Kasım 2014
16-21 Kasım 2014
12.11.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2093-2014
TAŞINMAZ MAL KOMİSYONU’NDA GÖREV YAPAN HUKUKÇU VE
MÜTERCİM/TERCÜMANLARIN GÖREV SÜRELERİNİN UZATILMASI
(Önerge No:2162/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu Y(K-I)403-2013
sayı ve 12.11.2013 tarihli karar ile görev süresi uzatılan Taşınmaz Mal
Komisyonu’nda sözleşmeli Mütercim/Tercüman olarak görev yapan ve
sözleşmesi 21.11.2014 tarihinde sona erecek Şerife Damdelen (Rumca), yine
ayni kararla görev süreleri uzatılan ve görev süreleri ile sözleşmeleri
11.12.2014 tarihinde sona erecek Taşınmaz Mal Komisyonu’nda sözleşmeli
Mütercim/Tercüman olarak görev yapan Yasemin Veysioğlu (Rumca) ile
Ş. İlknur Türker Demirdağ’ın (İngilizce) ve yine ayni karar ile görev süreleri
uzatılan ve görev süreleri 7.12.2014 tarihinde sona erecek Hasan Tözer
(Rumca) ve Münevver Nizam (İngilizce) ile Hukukçu Simge İnsel’in görev
sürelerinin önergeye ekli sözleşme metinleri uyarınca 1’er yıl daha
uzatılmasına karar verdi.
12.11.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2080-2014
2014 SERDARLI BELEDİYESİ İHALE (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ
(Önerge No:2177/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Belediyeler Yasası’nın 110. ve 133’üncü maddelerinin
verdiği yetkiye dayanarak, hazırlanıp ekte sunulan, 2014 Serdarlı Belediyesi İhale
(Değişiklik) Tüzüğü’nü onaylayarak, Resmi Gazete’de yayımlanmasına karar verdi.
12.11.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
Download

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2089-2014 EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT