EĞĠTĠM KAYNAK REHBERĠ
B i l k e n t Ü n i ve r s i t e s i K ü t ü p h a n e s i
Bu rehber, Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi’nde bulunan kaynakların, Eğitim alanı ile ilgili olanların seçiminde size yardımcı olacaktır. Daha fazla yardım için, 290 11 27 nolu telefona veya
[email protected] adresine basvurarak, Evrim Ergin ile iletisim kurabilirsiniz. Eğitim alanı ile
ilgili dergilerin, kitapların, makalelerin, tezlerin ve diğer kaynakların bazıları aşağıda listelenmektedir.
BAŞLARKEN:
Konunuzun tam olarak ne ile ilgili olduğundan emin değilseniz, sözlük, ansiklopedi, rehber veya el
kitaplarına bakabilirsiniz.
Sözlükler:
Dictionary of Education - REF/LB15. L39 1996
Eğitim ve Eğitim Bilimleri Sözlüğü - REF/LB15. O53 2000
The Dictionary of Educational Terms - REF/LB15. B35 1995
Dictionary of Multicultural Education - REF/LC1099. D53 1997
Ansiklopediler:
The Encyclopedia of Higher Education - REF/LB15. E49 1992
The International Encyclopedia of Education - REF/LB15. I569 1994
Encyclopedia of Educational Research - REF/LB15. E48 1992
Gender And Education: An Encyclopedia - REF/LC213. G425 2007
Rehberler ve Elkitapları:
MLA Handbook For Writers of Research - REF/LB2369. G53 1999
Directory of Research Grants - REF/LB2338. D57
National Guide to Educational Credit For Training programs... - REF/LB3051. N38 2004
Ayrıca Katalog’tan tarama yapabilir veya aşağıda tasnif numarası verilen raflara bakabilirsiniz.
L7-991 - Eğitim (Genel)
LA5-2396 - Eğitim Tarihi
LB5-3640 - Eğitim Teori ve Pratiği
LC8-6691 - Eğitimde Özel Durumlar
LD13-7501 - Özel Kuruluşlar
EVRİM ERGİN
Eğitim Fakültesi
Uygulamalı Yabancı Diller Yüksekokulu
Tel: +90 (312) 290 11 27
E - posta: [email protected]
EĞĠTĠM KAYNAK REHBERĠ
BASILI DERGĠLER:
The Times Educational Supplement
Review of Educational Research
ELT Journal
A.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi
H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi
Higher Education Policy
Chronicle of Higher Education
VERİTABANLARI:
Academic Search Premier (EBSCOhost)
ERIC (EBSCOhost)
JSTOR
MLA International Bibliography (EBSCOhost)
Proquest Dissertation and Thesis
ScienceDirect
World of Learning
ELEKTRONĠK DERGĠLER:
The American School Board Journal
College Teaching
Comparative Education
Contemporary Education
Educational Research Quarterly: ERQ
International Review of Education
Journal of Curriculum Studies
The Journal of Educational Research
Kütüphaneye Yeni Gelen Kaynaklar:
Kütüphane koleksiyonuna, Eğitim alanı ile ilgili yeni eklenen kaynakları görmek için, aşağıda verilen web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
http://library.bilkent.edu.tr/arrivals.htm
INTERNET KAYNAKLARI:
Educator`s Reference Desk
National Center for Education
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı
EVRİM ERGİN
Eğitim Fakültesi
Uygulamalı Yabancı Diller Yüksekokulu
Tel: +90 (312) 290 11 27
E - posta: [email protected]
Download

Eğitim - Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi