LabKar İnternet Sitesi Kullanım
Kılavuzu
www.labkar.org.tr
Programın İşleyişi
İnternet Explorer Browser (5.0 ve üzeri)’ını açılır. (LABKAR veri giriş sistemi internet explorer a
uygun şekilde dizayn edilmiştir. Diğer Browser larda sorun yaşanabilir.)
Browser’ın adres bölümüne www.labkar.org.tr adresi yazılır.
Web sitesinin sonuç giriş bölümü üç sayfadan oluşmaktadır:
 Sisteme giriş için kimlik denetiminin yapıldığı sayfa,
 Sonuç girişi yapılacak numunenin seçildiği sayfa,
 Numune analiz sonuçlarının girileceği ve tüm sonuç girişlerinin tamamlandığında
sonuçların değerlendirme merkezine gönderileceği sayfa.
Kimlik Denetimi
Web sitesi, sisteme yetkisiz kişilerin erişimini engelleyecek şekilde tasarlanmıştır. Her laboratuvar
yetkilisine bir kullanıcı adı ve kullanıcı şifresi atanmıştır. Web sitesinin herhangi bir sayfasına
erişmek isteyen kullanıcı önceden sisteme giriş yapmamışsa kimlik denetimi sayfasına
yönlendirilecek; kullanıcı adı ve şifresiyle sisteme giriş yapması istenecektir.
Numune Seçimi
Kimlik doğrulaması tamamlanan kullanıcı numune seçim sayfasına yönlendirilir. Bu sayfada
sisteme giriş yapılan tarih itibarı ile etkin olan programlar görüntülenir. Kullanıcı bu sayfada
sonuç girişi yapmak istediği programı aşağı açılır listeden seçip, laboratuvarına atanan laboratuvar
kodunu ve sonucunu girmek istediği numunenin seri numarasını girerek “Sonuçları Gir” tuşuna
tıklayınca program kullanıcı girdilerini kontrol eder. Kullanıcı girdileri doğrulanırsa sonuç giriş
sayfasına görüntülenir.
Sonuçların Girilmesi
Sonuçların girilmesi “LabKar Veri Giriş Prosedürü”ne göre yapılır. Veri giriş prosedürünün
detaylı kısmı burada verilmiştir.
Sonuç giriş sayfası iki bölümden oluşmuştur. Sol tarafta numuneye ait analitler ile “Numune
seçim sayfasına dön” ve “Sonuçları Gönder” bağlantıları görüntülenir. Sağ tarafta ise seçilen
analite ait verilerin girileceği bölüm görüntülenir.
Kullanıcı analiz sonucu girmek istediği analiti sol taraftaki bölümden ilgili analit bağlantısını
tıklayarak seçtiğinde sağ taraftaki bölüm ilgili analitin sonuçlarının girilebilmesi için güncellenir.
Kullanıcı ilgili sonucu daha önce girip kaydetmişse doldurulması gereken alanlar otomatik olarak
veritabanında kayıtlı olan bilgilerle doldurulur.
Uygulanan analiz metodu aşağı açılır listeden seçilir. Eğer laboratuvarın uyguladığı metod bu
listede mevcut değilse “Diğer” öğesi seçilir ve görüntülenen “Diğer Metod” alanına laboratuvarın
uyguladığı metod girilir.
LabKar.P27 Rev.01
Sayfa 1 / 2
LabKar İnternet Sitesi Kullanım
Kılavuzu
www.labkar.org.tr
Sonuç kısmına analiz sonucu belirtilen birimde ve istenen biçimde girilmelidir. Örneğin (x,xx
şeklinde) istenen sonuç virgülden sonra iki basamak hassasiyetinde olmalıdır. Bu durumda
kullanıcı bu alana x,00 ila x,99 arasında bir sayı girebilir. Eğer sonuç tamsayı ise x,00 şeklinde
girilmelidir. Sonucun istenen şekilde olup olmadığı program tarafından denetlenir fakat sonucun
belirtilen birime çevrilmesi kullanıcının sorumluluğu altındadır.
Eğer ölçüm sonucu ölçümün yapıldığı cihazın alt ölçüm sınırının (detection limit) altında ise
sonuç kısmına yok yazılır ve açıklama kısmına cihazın alt ölçüm sınırını belirtilir.
Ölçüm belirsizliği değeri hesaplanmamış ise bu alana “0” değeri girilir. Bu verilerden herhangi
birinin eksik girilmesi halinde sistem uyarı mesajı görüntüleyecektir.
Analiz metodunun uygulanması sırasında kullanılan cihaz tipi aşağı açılır listeden seçilerek
belirtilmesi gerekir. Kullanıcı burada manual, otomatik, yarı otomatik ve hesapla öğelerinden
birisini seçer.
Kullanıcı dilerse analizin uygulanması sırasında değerlendirme merkezine iletmek istediği
mesajları açıklama kısmında belirtebilir.
Veri giriş işlemi tamamlandığında kullanıcı “Sonucu Kaydet” düğmesine tıklar. Program kullanıcı
girdilerini kontrol eder bir hatayla karşılaşırsa durumu kırmızı renkteki hata mesajıyla kullanıcıya
iletir. Sonuç başarıyla kaydedilmişse durum yine mavi renkteki mesajla kullanıcıya iletilir.
Uyarı: “Sonucu Kaydet” düğmesini tıkladıktan sonra sonucun kaydedildiğine dair mavi renkteki
mesajı almıyorsanız sonucunuz sisteme kaydedilmemiş demektir.
Kullanıcı ilgili numuneye ait tüm sonuçları girdiğinde başka bir numunenin sonucunu girmek için
“Numune seçim sayfasına dön” bağlantısına tıklayarak numune seçim sayfasına dönebilir.
Laboratuvara gönderilen programa ait numunenin tüm sonuçları girilmişse kullanıcı bu sonuçları
“Sonuçları Gönder” bağlantısına tıklayarak değerlendirme merkezine gönderebilir. Bu aşamadan
sonra kullanıcının girilen sonuçlar üzerinde değişiklik yapması mümkün olmayacaktır. Bu durum
yeni açılan bir pencerede kullanıcıya bildirilir. Kullanıcı bu pencerede bulunan “Tamam (OK)”
düğmesini tılayarak sonuçları değerlendirme merkezine gönderebilir veya “Vazgeç (Cancel)”
düğmesini tıklayarak işlemden vazgeçebilir.
Uyarı: Belirlenen tarihler içinde değerlendirme
değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır.
merkezine
gönderilmeyen
sonuçların
LabKar Başvuru
LabKar Programı’na katılmak isteyen laboratuvar, LabKar Program Başvuru Formu’nu
doldurur.
Bu forma LabKar internet sitesi üzerinden, www.labkar.org.tr/katilim.aspx
adresinden
erişilebilir. Katılımcı, sayfadaki formu doldurup ‘gönder’ düğmesine tıkladığında,
sistem tarafından otomatik olarak katılımcıya başvurunun yapıldığına dair e-posta
gönderilmektedir.
LabKar.P27 Rev.01
Sayfa 2 / 2
Download

LabKar İnternet Sitesi Kullanım Kılavuzu