İndeks
.........................................................................................................................
GENEL KONULAR :
Eğlence vergisi kapsamındaki girişimlerimiz
Turistik tesislerde düğün organizasyonları konusundaki girişimlerimiz
Hijyen eğitimlerinde izlenecek yol
E-Vize uygulamasına geçiş hakkındaki birliğimizin önerileri
Dinner net projesi
Günübirlik kiralık evler, yoğun girişimlerimiz ile bakanlıklar gündemine taşındı
Nargilelik sunum belgesi gerekliliği
THY ile işbirliğimiz devam ediyor
TUROB üye kartları ayrıcalıklarından faydalanın
SEMİNERLER&TOPLANTILAR :
Oteller ve online dağıtım kanallarının durumu TUROB’un seminerinde ele alındı
KDV uygulamasında yeni dönem TUROB’un seminerinde ele alındı
GELECEK ORGANİZASYONLARIMIZ :
Türkiye Otelcilik Zirvesi
GÜNCEL İSTATİSTİKLER :
Otel dolulukları
Haziran yatırımları
İlk altı aylık yatırımlar
Türkiye Geneli Uçuş trafiği istatistikleri
Dünya turizm harcamaları
ICCA 2013 istatistikleri
UNWTO dünya turizm örgütü, turizm barometresi 2014
TAKİBİ DEVAM EDEN KONULAR :
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli 500 yataktan fazla yatağa sahip tesislerde
sağlık ünitesi oluşturulma zorunluluğu
Az tehlikeli iş yerlerinde kısa vadeli sigorta kolları prim oranının %1'den %2'ye
çıkarılması
EĞLENCE VERGİSİ KAPSAMINDAKİ GİRİŞİMLERİMİZ
Bazı Belediyelerin, yetkililerinin özellikle konaklama tesislerinde, adı “Bar” olan tüm
mekanlar için Eğlence Vergisi tahakkuk ettirme girişimleri karşısında, konu Birliğimizce
T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığına aksettirilmiş ve Bu başvurumuz üzerine, T.C.
Maliye Bakanlığı’ndan (T.C. İçişleri Bakanlığı ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı aynı
görüşü paylaşmıştır) gelen yazıda, “AÇILMASI İZNE BAĞLI YERLERE UYGULANACAK
İŞLEMLER HAKKINDA YÖNETMELİK” de olduğu gibi “BAR”; “MÜŞTERİLERİN TEZGAH
ÖNÜNDE AYAKTA YA DA TABURELERDE OTURARAK “İÇKİ İÇİP DANS EDEBİLDİKLERİ”
eğlence yeri olarak ifade edilmiştir. Görüldüğü üzere İÇKİ İÇMEK yeterli olmayıp
DANS EDİLEBİLİR olma da koşullar arasında yer almaktadır.
Başa Dön
Detaylı bilgi için; www.turob.org.tr
TURİSTİK TESİSLERDE DÜĞÜN ORGANİZASYONLARI KONUSUNDAKİ GİRİŞİMLERİMİZ
İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası tarafından birtakım
üyelerimize, düğün faaliyetleri yapabilmek için kendi odalarına üye olunması
gerektiğine dair yazılar gönderildiği bilgisi neticesinde, Birliğimiz, Bakanlık nezdinde
girişimlerde bulunmuş ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel
Müdürlüğü’nce “Turizm İşletme Belgeli tesislerin işletme belgesinin düzenlenmesine
esas hususlar ile ilgili olarak sadace Bakanlık tarafından denetleneceği…” ve “Bu tesislerde balo, toplantı, düğün vb.
etkinliklerin düzenlenemeyeceğine ilişkin Bakanlık Mevzuatında bir düzenlemenin bulunmadığı” bildirilmiştir.
Başa Dön
Detaylı bilgi için; www.turob.org.tr
HİJYEN EĞİTİMLERİNDE İZLENECEK YOL
“Hijyen Eğitim Yönetmeliği” 05 Temmuz 2013 tarihinde Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu eğitimler, ilgili Yönetmelik gereğince
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim
kurumlarınca verilmektedir.
Söz konusu eğitim için temas kurulacak “Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu
Öğrenme Genel Müdürlüğü’”ne bağlı eğitim kurumlarının tüm iletişim bilgilerine
http://hem.meb.gov.tr/hem/hmmdis00001.aspx internet sayfası aracılığı ile
ulaşacileceğinizi belirtiriz.
Detaylı bilgi için; www.turob.org.tr
1
Başa Dön
E-VİZE UYGULAMASINA GEÇİŞ HAKKINDAKİ BİRLİĞİMİZİN ÖNERİLERİ
Bildiğiniz üzere 11 Nisan 2014 tarihi itibariyle hudut kapılarımızda
bandrol/kaşe vize uygulamasının sona ermesi ve elektronik vizeye
geçiş ön görülmekteydi. Birliğimizin, başlattığı girişimler sonucunda
2014/5898 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile sınır kapılarımızda vize
verilmeye devam edecektir.
Başa Dön
Detaylı bilgi için; www.turob.org.tr
DINNER NET PROJESİ
Ülkemizin Birliğimizce temsil edildiği ve aynı zamanda Yönetim Kurulu’nda görev
aldığımız, Uluslar arası Otelciler ve Restorancılar Birliği (IHRA), ilk defa global anlamda
“hediye yemek” sunmaya yönelik bir online platform olan, TheDinnerNet.org projesinin
tanıtımını başlatmıştır.
TheDinnerNet kayıt süreci 15 Ekim 2014 tarihine kadar devam edecek
olup, proje 2015 ilkbaharında yayına girecektir. Sadece IHRA üyesi Birliklerin
üye restoranlarına açık olan sistem, Ülkemizde yalnızca Birliğimiz üyelerine
uygulanacaktır.
Detaylı bilgi için; www.turob.org.tr
Başa Dön
GÜNÜBİRLİK KİRALIK EVLER, YOĞUN GİRİŞİMLERİMİZ İLE BAKANLIKLAR GÜNDEMİNE TAŞINDI
Bilindiği üzere, bir kısım konutların herhangi bir yasal mevzuata bağlı olmaksızın, günlük veya kısa süreli olarak,
özellikle yabancı ziyaretçilere kiraya verilmesi, Ülkemizin imajına ve turizme zarar verebileceği gibi işletmelere karşı
haksız rekabet yaratmaktadır.
Söz konusu faaliyetlerin, yasal yükümlülükler çerçevesinde yürütülebilmesi için Birliğimizce başta T.C. Kültür ve
Turizm Bakanlığı olmak üzere, T.C. İçişleri Bakanlığı, T.C. Maliye Bakanlığı ve Mülki Amirlikler- Yerel Yönetimlerle uzun
süreli yazılı-sözlü temaslarımız neticesinde; T.C.İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine 26.11.2013 tarihinde ve
12.06.2014 gönderilen yazılar ile “Günübirlik kiraya verilen yerlerin, güvenlik açıklarının giderilmesi, suç ve suçluyla
mücadelede etkinliğin arttırılması, uygulamada yaşanan sorunların çözümlenebilmesi, kanuni, idari ve mali tedbirlerin
alınması” talimatı verilmiştir.
Başa Dön
Detaylı bilgi için; www.turob.org.tr
2
NARGİLELİK SUNUM BELGESİ GEREKLİLİĞİ
27.07.2013 tarihi itibariyle nargilelik tütün mamulünün nihai tüketicilere sunumu
yapan işyerlerinin, TAPDK’dan “Nargilelik Tütün Mamulü Sunum Uygunluk Belgesi”
almaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri almak isteyenlerin, Tütün Mamulleri ve
Alkollü İçkiler Satış ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12.
Maddesinde sayılan belgelerle birlikte bağlı bulunulan Ticaret Odalarına başvurmaları
gerekmektedir.
Girişimlerimiz neticesinde, Konuya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünden
Birliğimize ulaşan cevabi yazı ile; ilgili TAPDK mevzuatı gereği, “Nargile” bulunduracak işletmelerin işyeri açma ve
çalışma ruhsatını vermeye yetkili merciden (Belediye’den) “Nargilelik Tütün Mamulü Sunum Uygunluk Belgesi”
almalarının zorunlu olduğu bildirilmektedir.
Başa Dön
Detaylı bilgi için; www.turob.org.tr
THY İLE İŞBİRLİĞİMİZ DEVAM EDİYOR
Birliğimizin, Türk Hava Yolları ile süregelen işbirliği
2014-2015 döneminde de devam etmektedir. Bu kapsamda,
Birliğimiz üyesi tesislerin sahipleri ve ortakları ile çalışanlarının,
yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerinde sadece THY Satış Ofisleri
tarafından biletlenmek şartıyla tüm ekonomi ve business class
ücret seviyeleri (promosyon
ücret seviyeleri hariç) üzerinden %10 indirim uygulanacak, serbest bagaj haklarına ilave olarak 20 kg. ücretsiz
bagaj taşıma hakkı sağlanacaktır.
Başa Dön
Detaylı bilgi için; www.turob.org.tr
TUROB ÜYE KARTLARI AYRICALIKLARINDAN FAYDALANIN
Birliğimize üye tesislerin, temsilcilerine yönelik hazırlatmış
olduğumuz kartımız, Üyelerimiz için profesyonel bir kimlik niteliğinde
olup, bu kart ile sektörümüz içerisinde ortak bir sinerji ve işbirliği
yaratılabilmesi hedeflenmektedir.
Üye tesislerimiz arasındaki ortaklığı ve karşılıklı desteği
güçlendirebilmek adına, TUROB Üye Kartı sahiplerine uygulanan indirim oranları web sayfamızda yayınlanmaktadır.
http://www.turob.com/kartavantaj.aspx
Kart talebinde bulunmak ve detaylı bilgi için; [email protected]
3
Başa Dön
SEMİNERLER & TOPLANTILAR
Oteller ve Online Dağıtım Kanallarının Durumu TUROB’un Seminerinde Ele Alındı
Birliğimizce, 20 Ocak Pazartesi günü,
Conrad İstanbul Otel’de düzenlenen
“Konaklama Sektöründe Online Dağıtım
Kanalları: Pariteler ve Öncelikler” konulu
seminerde Almanya Otelciler Birliği (IHA)
İcra Kurulu Başkanı Markus Luthe ve
TUROB Başkan Yardımcısı Armin Zerunyan
konuşmacı olarak yer aldı.
Detaylı bilgi için; www.turob.org.tr
KDV Uygulamasında Yeni Dönem TUROB’un Seminerinde Ele Alındı
Birliğimizce düzenlenen “KDV Uygulamasında Yeni Dönem” semineri, 28.05.2014 tarihinde Ramada Plaza
İstanbul Hotel’de gerçekleştirildi. TUROB Danışmanı Yeminli Mali Müşavir Dr. Nedim Türkmen, Yeminli Mali Müşavir
Emre Kartaloğlu ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Türker Yıldırım’ın yeni dönem uygulamaları ile ilgili sektör
mensuplarını bilgilendirdi.
Başa Dön
Detaylı bilgi için; www.turob.org.tr
GELECEK ORGANİZASYONLARIMIZ
TÜRKİYE OTELCİLİK ZİRVESİ
Konaklama sektörünün paydaşlarını buluşturan ve zengin bir
sinerji yaratacak olan “Türkiye Otelcilik Zirvesi” ile en son
trendleri, en yenilikçi ürünleri ve en güncel teknikleri yakalama
fırsatı 27-28 Kasım 2014 tarihleri arasında Hilton Convention
Center’da fark yaratmak isteyenleri bekliyor olacak…
Detaylı bilgi için; www.zirve2014.com
4
GÜNCEL İSTATİSTİKLER
OTEL DOLULUKLARI
Dünyanın Önde Gelen Veri ve Analiz Şirketlerinden STR Global'in hazırladığı
Temmuz 2014 Ülke Perfomans Raporunu incelediğimizde, Türkiye'nin Temmuz
2014 otel dolulukları, 2013 yılının aynı dönemine oranla %7,2'lik bir düşüş ile %
49,1 olarak kaydedilmiştir.(TR - Temmuz 2013: %53)STR Global tarafından
hazırlanan Temmuz 2014 Destinasyon Performans Raporunu incelediğimizde
ise, İstanbul'un Temmuz 2013'de %50 olan doluluk oranı, Temmuz 2014'de %
5,6'lık düşüş ile %47,2 olarak kaydedilmiştir.
Detaylı bilgi için; www.turob.org.tr
Temmuz 2014 İstanbul Turizm İstatistikleri açıklandı
İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından derlenen “2014 Temmuz ayı İstanbul Turizm İstatistikleri”
açıklandı. Açıklamaya göre; Temmuz 2014 ayı içerisinde İstanbul tüm zamanların rekorunu kırarak önceki aya
oranla % 24,3 artışla 1.155.407 turist ağırladı. Ocak-Temmuz döneminde ise önceki yıla oranla %11,4 artışla toplam
6.538.273 turist sayısına ulaşıldı.Açıklanan verilere ilişkin kısa bir değerlendirmede bulunan TUROB Başkanı Timur
Bayındır; raporda yer verilen artışın memnuniyet verici olduğunu, ancak artış oranının otel doluluklarına aynı oranda
yansımadığını, kaldı ki otellerin genel olarak yılın en düşük doluluk oranını Ramazan ayı münasebetiyle Temmuz
ayında gördüklerine vurgu yaptı. Diğer yandan, açıklanan veriler üzerinde yapılan değerlendirmeler ve araştırmalara
göre; artış oranının;
a) Karaköy Limanındaki transit yolcu sayısı,
b) Suriye başta olmak üzere birçok ülkeden İstanbul’a turizm amacı dışında seyahat eden kişiler,
c) Tatil dönemi olması itibari ile Avrupa’da (Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika, İsviçre vs.) ikamet eden Türk
Vatandaşlarının (Gurbetçiler) yoğun olarak ülkemize girişleri esnasında ikinci pasaportlarını kullanmaları ve bunların
büyük bölümünün diğer şehirlere gitmeleri,
d)İstanbul Havalimanlarındaki transit yolcularınturist istatistiklerine eklenmesinden kaynaklandığını tahmin
ettiklerini sözlerine ekledi.
Detaylı bilgi için; www.turob.org.tr
Başa Dön
Ocak-Haziran 2014 dönemi YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ
Ekonomi Bakanlığınca, Haziran 2014’de ülke genelinde 21 yeni otel projesi “Teşvik Belgesi”, 4 otel ise
“Modernizasyon/Tevsi Teşvik Belgesi” olmak üzere toplam 25 otel “Teşvik Belgesi” aldı.
2014 HAZİRAN- YATIRIMLAR
Yatırımlara yapılacak toplam harcama
İstihdam katkısı
Yatak kapasitesine ilave katkı
: 153,52 milyon TL
: 729
: 2.688
Toplam 13 şehirde yapılacak yatırımlardan otel sayısında Adana 3 otel ile birinci sırada yer alıyor. İlave yapılacak
yatak sayısında ise Adana 638 yatak ile ilk sırada, İstanbul 536 yatak ile 2. Sırada, Balıkesir ise 311 yatak ile 3. Sırada
yer alıyor.
5
GÜNCEL İSTATİSTİKLER
2014 İLK ALTI AYLIK - YATIRIMLAR
Yatırım yapılacak şehir
Yatırım yapılacak otel sayısı
İstanbul’a yapılacak otel sayısı
Antalya’ya yapılacak otel sayısı
Yatırım yapılacak yatak sayısı
Toplam yatırım miktarı
Toplam istihdam katkısı
: 45
: 170
: 31
: 31
: 47.650
: 2.751,9 milyon TL
: 10.912
Detaylı bilgi için; www.turob.org.tr
Toplam Yatırım Miktarı :
Yatırım yapılacak Yatak Sayısı :
2.751,9
Milyon TL
47.650
TÜRKİYE GENELİ UÇUŞ TRAFİĞİ
OCAK - TEMMUZ -(İLK YEDİ AY) DIŞ HAT YOLCU TRAFİĞİ
2014
: 43.901.166
2013
: 39.677.340
Artış
: %10,6
Detaylı bilgi için; www.turob.org.tr
Başa Dön
6
DÜNYA TURİZM HARCAMALARI
2013 yılında Dünya turizm harcaması % 5 artışla 1,4 trilyon
Dolar’a ulaştı. TUROB tarafından derlenen, Birleşmiş Milletler
Dünya Turizm Örgütü’nün (UNWTO) son barometresine göre,
2013 yılında uluslar arası turizmden elde edilen toplam ihraç
kazancı 1.4 trilyon Dolara ulaşmıştır. 218 milyar dolarlık uluslar
arası yolcu taşıma gelirlerine ilave olarak, destinasyonlar içerisinde
uluslar arası ziyaretçilerden elde edilen kazanç (konaklama, yemeiçme, alışveriş v.s.) %5 oranında artarak, 1159 milyar Dolara (873
milyar Euro) ulaşmıştır.
Detaylı bilgi için; www.turob.org.tr
ICCA 2013 istatistikleri Türkiye’yi ilk kez ilk 20 ülke arasına soktu
Türkiye toplam 221 toplantı ile ilk kez ICCA Top 20 Ülkeleri arasına girerek 18. sırada yer buldu. İstanbul ise 2012
yılındaki 128 toplantı ile 9. sıradan 2013 yılında toplam 146 toplantı ile bir üst sıraya çıkarak 8. oldu.
Detaylı bilgi için; www.turob.org.tr
UNWTO - DÜNYA TURİZM ÖRGÜTÜ TURİZM BAROMETRESİ / Ocak 2014
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) son turizm barometresine göre, uluslararası turist sayısı 2013
yılında yüzde 5 artış göstererek toplamda 1 milyar 87 milyona ulaştı. Ekonomik zorluklara rağmen, uluslararası turizm
verileri beklentilerin çok üstünde gerçekleşerek, 2013 yılında, 52 milyon ilave uluslar arası turist seyahat etti. UNWTO,
2014 yılı için %4 ile %4,5 arası bir büyüme öngörmektedir.
Detaylı bilgi için; www.turob.org.tr
Başa Dön
7
TAKİBİ DEVAM EDEN KONULAR
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli Beş yüz yataktan fazla yatağa sahip
tesislerde Sağlık Ünitesi oluşturulma zorunluluğu
Özel Hastaneler Yönetmeliğine göre , Beş yüz yataktan fazla yatağa sahip T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığından
belgeli konaklama tesislerinde sağlık ünitesi kurulması zorunlu hale gelmiştir. Söz konusu “Sağlık Ünitesi”
konaklama tesislerinde konaklayan kişilerin ani gelişen sağlık problemlerinde ve acil durumlarda müdahale,
muayene ve sevk işlemlerinin düzenlenmesi amacıyla kurulan ünitedir.
Konaklama tesislerinin bir teşhis veya tedavi merkezi olmaktan ziyade asli fonksiyonunun, insanların konaklama
ihtiyaçlarını karşılamak üzere açılan ticari veya sosyal işletmeler olduğu şüphesizdir. Birliğimizin konaklama
işletmeleri bünyesinde oluşturulacak “Sağlık Ünitesi”nde işyeri hekiminin istihdam edilmesinin yeterli olduğu
konusunda, Sağlık Bakanlığı nezdindeki görüşme ve takipleri devam etmektedir.
TAKİBİ DEVAM EDEN KONULAR
Az tehlikeli iş yerlerinde Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranının %1'den %2'ye
çıkarılması
Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı yapılan işin tehlike derecesine göre %1 ila %6,5 arasında değişmekte iken
yapılan değişiklik ile işyeri tehlike derecesine bakılmaksızın 01.09.2013 tarihinden itibaren tüm işyerleri için %2
olarak belirlenmiştir. Yeni uygulamanın %1 ek maliyet oluşturduğu, toplam prim yükünün %20,5'e çıktığı, dünya
pazarında rekabet şansını olumsuz etkilediği yönündeki görüş ve önerilerimiz Kültür ve Turizm Bakanlığı ile
paylaşılmış ve Bakanlıktan gelen cevabi yazı ile görüşlerimize yapılacak düzenlemelerde yer verileceği belirtilmiştir.
Başa Dön
8
SPONSORLARIMIZ
MEMBER OF
Cumhuriyet Caddesi Pak Apartmanı No: 30 Kat 6 D: 12 Harbiye (Divan Oteli Yanı) 34437
Şişli - İstanbul Tel : 0 212 296 08 80 (pbx) Faks : 0 212 343 84 36
www.turob.org.tr
[email protected]
Download

güncel istatistikler