Erdemir Grubu 2014 Yılı 3 Aylık
Konsolide Mali Sonuçlar
25 Nisan 2014
1 / 35
SORUMLULUK BEYANI
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Erdemir) gerekli görüldüğü durumlarda yazılı
veya sözlü bir şekilde geleceğe yönelik bilgi, beklenti, tahmin, hedef, değerlendirme
veya görüş açıklayabilir. Erdemir, Kamunun Bilgilendirilmesi Esaslarına Dair
Yönetmelik’i içerisinde bunların değeri ve sonucu hakkında gerekli düzenlemeyi yapmış;
anılan Yönetmelik’i Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde
kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır. İlgili düzenlemede de belirtildiği üzere, ister
yazılı, ister sözlü olsun beklentilerde açıklanan bilgiler, dayanağı olmayan abartılı
varsayımları ve öngörüleri içermeyecektir. Ancak, tarihi gerçeklerden değil de;
beklentilerden, inançlardan, planlardan, amaçlardan, kabullerden veya gelecekte olması
beklenilen olaylardan bahseden veya onlarla ilgili tartışmaları içeren ifadelerin taşıdığı
belirsizliklerin ve Şirketimizin kontrolü dışında olan bazı faktörlerin, fiili sonuçların,
tahmin edilmiş olan değerlerden önemli derecede sapma göstermesine sebep
olabileceği dikkate alınmalı, geleceğe yönelik ifadelere tam güven beslenmemeli ve
bunların teminat niteliği taşımadığı anlaşılmalıdır. Geleceğe yönelik ifadeler (tahminler)
sadece açıklandıkları tarihte mevcut olan koşullarda geçerlidirler. Geleceğe yönelik
tahminlerin daha sonra gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, durum kamuya
açıklanacak ve söz konusu bilgiler revize edilecektir; ancak, bilgilerin revize edilmesi
gerektiği düşüncesi, çoğu durumda subjektif bir değerlendirmeye bağlı olduğundan,
tahmin ve beklentilere dayalı bir karar alınırken, söz konusu kararın alındığı tarih itibarı
ile, Şirketimizin henüz bu tahminlerini revize etmemiş olabileceği akıldan
çıkartılmamalıdır. Zira, Şirketimiz tüm tahminlerini her türlü parametre değişikliklerini
yansıtacak şekilde, anlık olarak revize edeceğini taahhüt edememektedir ve zaman
içerisinde sürekli olarak yeni faktörler ortaya çıkmakta, bunların tamamen
öngörülebilmesi mümkün olamamaktadır.
2 / 35
Gündem
2014 Yılı Piyasa Gelişmeleri
2014 Yılı 3 Aylık Sonuçlar
2014 Yılı Beklentileri
3 / 35
** Bloomberg
AB
Kaynak: * Worldsteel
4 / 35
KUZEY AMERİKA
BDT KARADENİZ/BALTIK İHRAÇ
Nis.14
Kas.13
Haz.13
Oca.13
Ağu.12
Mar.12
Eki.11
523
635
600
May.11
Ara.10
Tem.10
800
893
865
670
602
555
BDT HAM ÇELİK ÜRETİMİ ( Y/Y % ) *
Şub.10
400
500
1000
Eyl.08
Mar.14
Ara.13
Eyl.13
Haz.13
Mar.13
Ara.12
Eyl.12
Haz.12
Mar.12
Ara.11
Eyl.11
Haz.11
Mar.11
Ara.10
Eyl.10
Haz.10
Mar.10
Ara.09
Eyl.09
Haz.09
Mar.09
Ara.08
AB28 HAM ÇELİK ÜRETİMİ ( Y/Y % )*
Eyl.09
1200
637
1400
Nis.09
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
Haz.08
-50%
Kas.08
-25%
Mar.08
0%
1.269
1.130
25%
1.030
Mar.14
Ara.13
Eyl.13
Haz.13
Mar.13
Ara.12
Eyl.12
Haz.12
Mar.12
Ara.11
Eyl.11
Haz.11
Mar.11
Ara.10
Eyl.10
Haz.10
Mar.10
Ara.09
Eyl.09
Haz.09
50%
Haz.08
Mar.14
Ara.13
Eyl.13
Haz.13
Mar.13
Ara.12
Eyl.12
Haz.12
Mar.12
Ara.11
Eyl.11
Haz.11
Mar.11
Ara.10
Eyl.10
Haz.10
Mar.10
Ara.09
Eyl.09
Haz.09
Mar.09
Ara.08
Eyl.08
Haz.08
Mar.08
75%
Mar.09
Ara.08
Eyl.08
Haz.08
Mar.08
Nisan 2014’te AB’deki HRC fiyatı 602 USD/ton
100%
ABD HAM ÇELİK ÜRETİMİ ( Y/Y % )*
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
-60%
HRC FİYATLARI ( USD/TON )**
200
0
ERDEMİR Grubu’nun ham çelik kapasite kullanım oranı artmaktadır
HAM ÇELİK KAPASİTE KULLANIM ORANI
96%
93,8%
94%
92,8%
92%
90%
88,4%
88%
86%
84,1%
84%
82%
80,2%
80%
78,3%
77,9%
77,8%
2012
2013
2014 3 Ay
78%
76%
2011
Erdemir Grubu
Kaynak: Worldsteel
5 / 35
Dünya
Cevher fiyatları azalış eğiliminde
KOKLAŞABİLİR KÖMÜR FİYATLARI
(HCC PEAK DOWNS REGION FOB AUSTRALIA)
USD/TON
240
USD/TON
160
220
150
DEMİR CEVHERİ FİYATLARI
(IODEX 62% FE CFR NORTH CHINA MID)
USD/TON
140
200
130
180
120
160
110
140
10.2013
12.2013
02.2014
04.2014
12.2013
02.2014
04.2014
08.2013
06.2013
04.2013
02.2013
12.2012
10.2012
08.2012
10.2013
800
04.2012
04.2014
02.2014
12.2013
10.2013
BDT SICAK MAMUL
KARADENİZ/BALTIK
İHRAÇ FİYATI FOB
ERDEMİR GRUBU SICAK
MAMUL EFEKTİF FİYATI
USD/TON
08.2013
06.2013
04.2013
02.2013
12.2012
10.2012
80
08.2012
100
06.2012
90
04.2012
120
06.2012
100
HURDA FİYATLARI
(HMS CFR TURKEY MID)
USD/TON
480
460
750
440
700
420
650
400
600
380
550
360
500
340
Kaynak: Bloomberg
Platts / IODEX
6 / 35
08.2013
06.2013
04.2013
02.2013
12.2012
10.2012
08.2012
06.2012
320
04.2012
04.2014
02.2014
12.2013
10.2013
08.2013
06.2013
04.2013
02.2013
12.2012
10.2012
08.2012
06.2012
04.2012
450
Türkiye’de nihai mamul üretimi yılın ilk iki ayında %1 arttı
NİHAİ MAMUL ÜRETİMİ ( 000 TON )
36.405
9.869
26.536
2013
34.286
9.039
25.247
2012
31.943
26.300
9.075
22.868
2011
25.133
5.650
5.609
6.629
4.421
1.676
1.665
19.671
20.712
3.974
3.944
2014 2 Ay
2013 2 Ay
2010
Uzun
Yassı
2009
Toplam
NİHAİ MAMUL TÜKETİMİ ( 000 TON )
31.301
28.468
26.948
23.604
14.630
13.627
4.572
4.729
2.335
2.314
2.237
2.415
2014 2 Ay
2013 2 Ay
18.048
13.210
11.944
8.349
16.671
2013
Kaynak: TÇÜD
14.841
2012
13.738
2011
11.660
2010
Uzun
Yassı
7 / 35
9.699
2009
Toplam
Türkiye’de demir çelik ürün ithalatı yılın ilk iki ayında %13 azaldı
DEMİR ÇELİK ÜRÜN İHRACATI ( 000 TON )
16.549
15.247
1
2.356
1.562
21
1.858
2.957
15.239
60
2.298
2.393
11.328
11.713
2013
2012
2.536
218
1.651
2.206
10
375
176
11.786
1.975
2009
2014 2 Ay
14.465
212
1.520
3.523
10.489
9.211
2011
2010
Uzun Ürün
15.861
Kütük
Yassı Ürün
Slab
2.689
0,05
470
472
1.747
2013 2 Ay
Toplam
DEMİR ÇELİK ÜRÜN İTHALATI ( 000 TON )
14.010
2.248
9.949
10.440
9.995
1.946
953
153
56
214
218
6.446
6.433
6.834
5.580
1.035
3.131
2.412
2.350
3.430
455
568
1.463
1.307
2.004
1.359
1.200
772
238
219
2013
2012
2011
2009
2014 2 Ay
2013 2 Ay
2.299
11.117
7.117
Uzun Ürün
Kaynak: TÇÜD
2010
Kütük
Yassı Ürün
8 / 35
Slab
Toplam
342
1.119
Otomotiv sektöründe daralma bekleniyor
SEKTÖR GELİŞİM ENDEKSİNDE ÖNCEKİ YILA GÖRE DEĞİŞİM (%)
40%
35%
30%
33,4%
32,6%
25%
20%
22,1%
20,0%
18,3%
15%
10%
16,0%
11,3%
11,2%
5%
0%
5,5%
2,7%
0,6%
7,5%
7,3%
4,5%
4,0%
6,8%
1,3%
1,0%
3,0%
4,5% 4,5%
4,0%
3,5%
-5%
-5,5%
-10%
2010
2011
İnşaat
Kaynak: TÜİK ve ERDEMİR Grubu Analizi
2012
2013
Beyaz Eşya
9 / 35
Makine İmalat
2014 (t)
Otomotiv
2015 (t)
Sıcak mamul satış fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre daha
düşük
Çin 2.Kalite Kok Kömürü Spot İhraç Fiyatı ( USD/TON )
SICAK MAMUL FİYATLARI ( USD/Ton )
900
800
700
600
BDT İHRAÇ HRC KARADENİZ/BALTIK
AB HRC
ÇİN SPOT HRC
ABD İTHAL HR
Nis.14
Şub.14
Ara.13
Eki.13
Ağu.13
Haz.13
Nis.13
Şub.13
Ara.12
Eki.12
Ağu.12
Haz.12
Nis.12
Şub.12
Ara.11
Eki.11
Ağu.11
Haz.11
Nis.11
500
ERDEMİR GRUBU
Nisan 2014 itibarıyla AB sıcak 602 USD, Çin spot sıcak 547 USD, BDT ihraç sıcak fiyatı 523 USD
seviyelerindedir. Nisan 2013 itibarıyla sırasıyla 621 USD, 603 USD, 540 USD seviyelerindeydi.
Kaynak: Bloomberg
10 / 35
Kütük satış fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre daha düşük
Çin 2.Kalite Kok Kömürü Spot İhraç Fiyatı ( USD/TON )
KÜTÜK FİYATLARI ( USD/Ton )
750
700
650
600
550
500
KÜTÜK ÇİN İHRAÇ
KÜTÜK BDT İHRAÇ KARADENİZ/BALTIK
KÜTÜK TÜRKİYE İHRAÇ
ERDEMİR GRUBU
Nisan 2014 itibarıyla Türkiye ihraç fiyatı 538 USD seviyelerindedir. Nisan 2013 itibarıyla bu değer 545 USD.
Kaynak: Bloomberg
11 / 35
Nis.14
Şub.14
Ara.13
Eki.13
Ağu.13
Haz.13
Nis.13
Şub.13
Ara.12
Eki.12
Ağu.12
Haz.12
Nis.12
Şub.12
Ara.11
Eki.11
Ağu.11
Haz.11
Nis.11
450
Gündem
2014 Yılı Piyasa Gelişmeleri
2014 Yılı 3 Aylık Sonuçlar
2014 Yılı Beklentileri
12 / 35
ERDEMİR GRUBU TEMEL GÖSTERGELERİ
2014 Yılı
İlk Üç Ay
2013 Yılı
İlk Üç Ay
2013
2012
Sıvı Çelik Üretimi
(Bin Ton)
2.135
2.216
8.447
8.042
Slab Üretimi
(Bin Ton)
1.813
1.735
6.865
6.329
(Bin Ton)
1.675
1.600
6.427
5.983
Uzun Mamul Üretimi
(Bin Ton)
317
445
1.356
1.519
Yassı Mamul Satışları
(Bin Ton)
1.671
1.569
6.338
5.980
Uzun Mamul Satışları
(Bin Ton)
352
456
1.346
1.468
Net Satış Gelirleri
(M. USD)
1.324
1.364
5.142
5.340
(M. USD)
282
238
987
604
(M. USD)
195
128
484
252
(1)
Yassı Mamul Üretimi
FAVÖK (EBITDA)
(2)
(3)
(3)
Net Dönem Karı/(Zararı)
(3)
Aksi belirtilmedikçe tüm değerler SPK esaslarına göre hazırlanmış konsolide değerlerdir.
(1) Ereğli ve İskenderun tesislerimizde üretilen slab miktarıdır.
(2) Ereğli ve İskenderun tesislerimizin toplam yassı üretimleridir.
(3) 1 USD = 2,2158 TL (Ocak-Mart 2014 ortalama alış kuru)
13 / 35
2014 yılı ilk çeyrek sıvı çelik üretimi 2,1 milyon ton
SIVI ÇELİK ÜRETİM MİKTARI ( 000 TON )
8.447
8.042
2.377
2.135
2.216
2013
2014
2013
4. Çeyrek
2013
1. Çeyrek
14 / 35
2012
7.656
2011
2014 yılı ilk çeyrek sıcak üretim miktarı önceki yıla göre %9 arttı
ÜRETİM MİKTARLARI ( 000 TON )
7.783
7.501
6.913
1.356
1.519
794
1.844
2.131
1.992
2.045
334
462
317
411
445
439
1.335
1.264
1.161
2013
2014
2013
4. Çeyrek
1.598
1.652
4.583
4.384
4.467
2013
2012
2011
1. Çeyrek
Sıcak
Soğuk
15 / 35
Uzun
Toplam
2014 yılı ilk çeyrek sıcak satış miktarı önceki yıla göre %9 arttı
SATIŞ MİKTARLARI ( 000 TON )
7.684
1.346
7.448
6.647
1.468
791
1.778
1.959
2.023
2.025
294
432
352
432
456
429
1.233
1.239
1.140
2013
2014
2013
4. Çeyrek
1.627
1.553
4.560
4.353
4.303
2013
2012
2011
1. Çeyrek
Sıcak
Soğuk
Uzun
16 / 35
Toplam
2014 yılı ilk çeyrek net satış geliri 1,3 milyar USD
NET SATIŞ GELİRLERİ ( MİLYON USD )
5.340
5.338
580
771
931
4.562
4.569
4.407
2013
2012
2011
5.142
1.275
1.324
1.364
85
174
250
1.190
1.150
1.114
2013
2014
2013
4. Çeyrek
1. Çeyrek
Yurtiçi
İhracat
17 / 35
Toplam
2014 yılı ilk çeyrekte geçen yıla göre boru ve profil sanayi ile ikincil
üreticilere satışlarda artış gerçekleşti
2014 3 AYLIK YASSI YURTİÇİ SATIŞ DAĞILIMI (%)
2013 3 AYLIK YASSI YURTİÇİ SATIŞ DAĞILIMI (%)
165Kt; 12%
189Kt; 12%
78Kt; 5%
71Kt; 5%
500Kt; 37%
581Kt; 38%
140Kt; 9%
55Kt; 4%
138Kt; 10%
1.520Kton;
%91
59Kt; 4%
138Kt; 9%
1.362Kton;
%87
136Kt; 10%
163Kt; 11%
175Kt; 12%
154Kt; 12%
139Kt; 10%
2014 3 AYLIK UZUN YURTİÇİ SATIŞ DAĞILIMI (%)
2013 3 AYLIK UZUN YURTİÇİ SATIŞ DAĞILIMI (%)
12Kt; 5%
2Kt; 1%
10Kt; 3%
3Kt; 1%
52Kt; 18%
43Kt; 16%
111Kt; 43%
121Kt; 42%
256Kton;
%73
291Kton;
%64
74Kt; 25%
69Kt; 27%
20Kt; 8%
32Kt; 11%
18 / 35
2014 yılı ilk çeyrekte yassı ürün ihracatında AB ülkelerinin payı %50
2014 3 AYLIK YASSI İHRACAT SATIŞ DAĞILIMI (%)
2013 3 AYLIK YASSI İHRACAT SATIŞ DAĞILIMI (%)
9Kt; 5%
18Kt; 12%
10Kt; 5%
17Kt; 11%
20Kt; 9%
76Kt; 50%
16Kt; 10%
151Kton;
%9
207Kton;
%13
169Kt; 81%
25Kt; 17%
2014 3 AYLIK UZUN İHRACAT SATIŞ DAĞILIMI (%)
2013 3 AYLIK UZUN İHRACAT SATIŞ DAĞILIMI (%)
6Kt; 6%
5Kt; 3%
2Kt; 1%
20Kt; 12%
30Kt; 31%
96Kton;
%27
165Kton;
%36
60Kt; 63%
138Kt; 84%
19 / 35
2014 yılı üç aylık ortalama yassı mamul satış fiyatımız 671 USD/ton,
uzun mamul satış fiyatımız 568 USD/ton
Mar.14
Şub.14
Oca.14
Ara.13
Kas.13
Eki.13
Eyl.13
Ağu.13
Tem.13
Haz.13
May.13
Erdemir Grubu Yassı Satış Maliyeti
Nis.13
Mar.13
Şub.13
Oca.13
Ara.12
Kas.12
Eki.12
Eyl.12
Ağu.12
Tem.12
Haz.12
May.12
Erdemir Grubu Yassı Satış Fiyatı
Nis.12
Mar.12
USD/TON
USD/TON
2014 yılı üç aylık ortalama yassı mamul satış fiyatımız geçen yılın aynı dönemine göre %1 arttı.
2014 yılı üç aylık ortalama uzun mamul satış fiyatımız geçen yılın aynı dönemine göre %2 azaldı.
20 / 35
Mar.14
Şub.14
Oca.14
Ara.13
Kas.13
Eki.13
Eyl.13
Ağu.13
Tem.13
Haz.13
May.13
Erdemir Grubu Uzun Satış Maliyeti
Nis.13
Mar.13
Şub.13
Oca.13
Ara.12
Kas.12
Eki.12
Eyl.12
Ağu.12
Tem.12
Haz.12
May.12
Nis.12
Mar.12
Erdemir Grubu Uzun Satış Fiyatı
2014 yılı ilk üç aylık net kar geçen yılın aynı dönemine göre %52
arttı
FAVÖK ( MİLYON USD )
1.400
1.241
1.200
48,0%
987
1.000
40,0%
32,0%
800
604
600
18,5%
400
21,3%
282
236
23,2%
19,2%
17,5%
238
16,0%
11,3%
200
24,0%
8,0%
0
0,0%
2013
2014
4. Çeyrek
2013
2013
2012
2011
1. Çeyrek
FAVÖK
FAVÖK Marjı
NET KAR/(ZARAR) ( MİLYON USD )
611
700
600
484
14,7%
500
11,4% 12,0%
400
9,4%
9,4%
300
5,6%
200
100
18,0%
195
252
6,0%
128
71
4,7%
0
0,0%
2013
4. Çeyrek
2014
2013
2013
1. Çeyrek
Net Kar/(Zarar)
Net Kar/(Zarar) Marjı
21 / 35
2012
2011
2014 yılı ilk çeyrekte FAVÖK 282 milyon USD
Konsolide FAVÖK => Konsolide Net Kar (Milyon USD)
(47)
5
(8)
(28)
(8)
282
FAVÖK
(1 Ocak 31 Mart 2014)
240
Amortisman
Vadeli Satış,
Gecikme Faiz
Gelirleri
195
Esas Faaliyet
Karı
22 / 35
Finansal
Gelir/(Gider)
Vergi
Gelir/(Gideri)
Kontrol Gücü
Olmayan Paylar
NET KAR
(1 Ocak 31 Mart 2014)
2014 yılı ilk çeyrekte FAVÖK 282 milyon USD
Konsolide FAVÖK => Konsolide Net Nakit (Milyon USD)
2
207
6
(6)
167
(21)
(29)
608
399
282
FAVÖK
(1 Ocak 31 Mart 14)
İşletme
Vadeli satış faiz
sermayesindeki
geliri
değişim
Faiz Geliri/
(Gideri) net
Ödenen vergiler Yatırım faal. nakit
akımı
23 / 35
Serbest nakit
akım
Finansal
borçlardaki artış
Diğer
NAKİT ARTIŞI
(1 Ocak 31 Mart 14)
2014 yılı 1. çeyrekte yassı ürün ton başına FAVÖK 135 USD/ton
TON BAŞINA FAVÖK (USD/TON)
143
141
148
130
126
100
100
88
135
113
107
111
113
3Ç
4Ç
61
64
67
3Ç
4Ç
54
24
1Ç
2Ç
1Ç
2Ç
2012
2013
Yassı
Uzun
24 / 35
1Ç
2014
2014 ilk çeyrek sonu itibarıyla net varlıklar 3,9 milyar USD
KONSOLİDE NET VARLIKLAR (MİLYON USD)
4.079
3.694 3.680
2.168
3.910
2.001
965
31.12.2013
357
31.03.2014
-363
-499 -526
-1.640
-1.847
Nakit ve Nakit
Benzerleri
İşletme
Sermayesi
Maddi ve Maddi Finansal Borçlar
Olmayan Duran
Varlıklar
Karşılıklar ve
diğer
Ödenecek
Temettü
NET VARLIKLAR
İŞLETME SERMAYESİ (MİLYON USD)
2.168
2.001
1.585
1.452
801
31.12.2013
760
31.03.2014
18
(33)
(236)
Ticari Alacaklar
Stoklar
(177)
Ticari Borçlar
25 / 35
Diğer
İŞLETME SERMAYESİ
2014 ilk çeyrek sonu itibarıyla net borç 886 milyon USD
FİNANSAL BORÇLAR (MİLYON USD)
3.785
2.767
2.529
1.976
2.479
556
2.059
787
1.945
1.924
1.852
1.135
1.640
693
1.452
2.211
1.809
1.283
1.742
886
1.344
2009
2010
2011
U.V. Finansal Borçlar
2012
K.V. Finansal Borçlar
26 / 35
960
947
892
2013
2014 1Ç
Net Borç
2014 ilk çeyrek sonu itibarıyla net borç 886 milyon USD
NET BORÇ ( MİLYON USD )
(399)
2
1.249
Temettü Sonrası
Net Borç
363
Ödenecek
Temettü
1.283
886
-
-
-
-
Net Borç
(Aralık 2013)
Serbest Nakit Akımı
Diğer
Net Borç
(Mart 2014)
27 / 35
2014 yılı ilk çeyrek sonu itibarıyla 965 milyon USD nakit ve nakit
benzerleri mevcuttur
FİNANSAL BORÇLARIN VADE YAPISI (MİLYON USD)
674
623
44
61
965
227
202
302
23
360
235
8
403
280
1
Mar.14
Nakit
Nis.-Ara.
2014
2014
2015
Anapara
226
2016
2017
70
66
36
2018
2019
Ticaret Finansmanı Kredileri
28 / 35
37
Faiz
10
2020
İlk madde ve malzeme, satılan malın maliyetinin %72’si
SATILAN MALIN MALİYETİ DAĞILIMI* - %
5%
4%
6%
11%
5%
5%
7%
11%
1%
1%
5%
4%
6%
11%
3%
4%
6%
12%
72%
72%
74%
75%
2014 3 Ay
2013
2012
2011
İlk Madde ve Yard. Malz. Giderleri
Amortisman ve İtfa Gider Payı
Personel Giderleri
Çalışmayan Kısım Giderleri
Satınalınan Enerji Giderleri
Diğer
İLK MADDE VE MALZEME DAĞILIMI - %
13%
5%
14%
14%
5%
12%
11%
5%
13%
11%
5%
14%
27%
28%
36%
33%
41%
41%
35%
37%
2014 3 Ay
2013
2012
2011
Demirli Hammadde
* Stok değer düşüş karşılığı ve konusu kalmayan karşılıklar hariçtir.
Kömür
Hurda
29 / 35
Alaşımlı ve Kaplamalı Malz.
Diğer
Hammaddeler hariç ton başına yassı maliyeti 2014 1Ç’de
159 USD/ton olarak gerçekleşti
YASSI ÜRÜN GRUBU ( USD/TON )*
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
1.624 1.600 1.651
1.621
1.489 1.505 1.565
1.428 1.506 1.360 1.493
1.378
1.322 1.284 1.278
1.797
1.675
2.100
1.600
1.100
101
89
86
85
74
1Ç
109
95
82
2Ç
3Ç
2010
4Ç
111
77
1Ç
120
103
116
106
116
600
104
92
97
83
90
85
89
85
81
85
2Ç
3Ç
2011
4Ç
1Ç
2Ç
3Ç
2012
4Ç
1Ç
86
Ton Başına Sabit Gider
Ton Başına Değişken Gider
101
102
78
75
2Ç
3Ç
2013
94
69
4Ç
88
71
1Ç
2014
100
-400
Üretim Miktarı (000 ton)
UZUN ÜRÜN GRUBU ( USD/TON )*
300
509
473
250
354
200
353
241
50
0
313
187
150
100
406
85
127
84
81
56
59
66
59
56
63
61
1Ç
2Ç
3Ç
2010
4Ç
1Ç
2Ç
3Ç
2011
75
Ton Başına Sabit Gider
* Dönüşüm Maliyeti
445
70
500
416
334
326
317
400
300
161
167
71
60
278
600
200
89
69
80
63
53
60
4Ç
1Ç
100
67
76
58
59
58
57
59
54
44
2Ç
3Ç
2012
4Ç
1Ç
2Ç
3Ç
2013
4Ç
1Ç
2014
Ton Başına Değişken Gider
30 / 35
80
68
74
Üretim Miktarı (000 ton)
66
52
0
-100
-200
2014 yılında toplam 377 milyon USD yatırım yapılması
planlanmaktadır
( M USD )
1.017
731
718
634
961
445
377
675
731
576
264
377
158
140
68
2005
200
171
143
43
56
59
17
57
2006
2007
2008
2009
2010
93
2011
Sabit Kıymet İlaveleri ve Bakım
242
159
107
83
35 21
55
15
2012
2013
Yatırım Harcamaları
* Sadece yönetim kurulu tarafından onaylanmış yatırım planını göstermektedir.
31 / 35
286
162
2014
3 Ay
91
2014
2015 ve
sonrası
2014 yılı Mart sonu personel sayısı 12.740 kişi
PERSONEL SAYISI
14.637
13.553
13.433
13.161
2008
2009
13.045
2010
2011
32 / 35
2012
12.801
12.740
2013
2014 Mart
Gündem
2014 Yılı Piyasa Gelişmeleri
2014 Yılı 3 Aylık Sonuçlar
2014 Yılı Beklentileri
33 / 35
2014 YILINA YÖNELİK BEKLENTİLERİMİZ
Üretim (Milyon Ton)
Satış (Milyon Ton)
8,1
8,1
7,7
6,4
6,7
6,3
6,7
1,4
1,4
1,4
1,4
2013 Fiili
2014 Bütçe
2013 Fiili
2014 Bütçe
7,8
Uzun
Yassı
Uzun
34 / 35
Yassı
2014 YILINA YÖNELİK BEKLENTİLERİMİZ
FAVÖK ve Net Kar Marjı
 2013 yılında FAVÖK ve Net Kar Marjı sırasıyla %19,2 ve
%9,4 olarak gerçekleşmiştir.
 2014 yılında FAVÖK ve Net Kar Marjı sırasıyla %16-18
ve %9-11 aralığında gerçekleşmesi beklenmektedir.
35 / 35
36 / 35
Download

lütfen tıklayınız.