T.C.
ADIYAMAN ÜNivERSİTESİ
MÜHENDİsLİK FAKÜL TES İ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SON DEGERLENDİRME
Sıra
No
Adı Soyadı
Anabilim Dalı
Ales Puanı
Ales Puanı
(%30)
RAPORU
Mezuniyet
Notu
Mezuniyet
Notu (%30)
Yabancı
Dil Puanı
YabancıDil
Puanı (%10)
Giriş Sınavı
Puanı
Giriş Sınavı
Puanı (%30)
Toplam
Giriş Sınavı Değ.
Sonucu
1
Huriye Gözde YILDIZ
Gıda Mühendisliği
85.32922
25,60
87,16
26,15
63,75
6,38
55
16,5
74,622
Asil
2
Salih ERO~LU
Gıda Mühendisliği
80,54981
24,16
84,36
25,31
81,25
8,13
51
15,3
72,898
Yedek
3
Zeynep
Gıda Mühendisliği
88,13407
26,44
78,06
23,42
72,50
7,25
49
14,7
71,808
Kazanamadı
4
Dilber BOZKURT
Gıda Mühendisliği
85,20762
25,56
65,70
19,71
81,25
8,13
50
15
68,397
Kazanamadı
5
Erva PARILDl
Gıda Mühendisliği
89,51438
26,85
64,76
19,43
70,00
7,00
19
5,7
58,982
Kazanamadı
6
Tekmile
Gıda Mühendisliği
0,00
0,00
0,00
O
0,000
Sınava Girmedi
7
Ebru ABACIO~LU
Gıda Mühendisliği
0,00
0,00
0,00
O
0,000
Sınava Girmedi
8
SamiyeADAL
Gıda Mühendisliği
0,00
0,00
0,00
O
0,000
Sınava Girmedi
9
Fur1<an DEMiRGÜL
Gıda Mühendisliği
0,00
0,00
0,00
O
0,000
Sınava Girmedi
Müge CANATAR
Gıda Mühendisliği
0,00
0,00
0,00
O
0,000
Sınava Girmedi
10
Şeyda ERDEM iR
CANKURTARAN
-
Download

T.C. ADIYAMAN ÜNivERSİTESİ MÜHENDİsLİK FAKÜL TES İ