M
T.C.
AL AZGinr ra yıvıa raıvıı,ı Ğ ı
İtçe Miııı Eğitim ıvııİuı-ııİu'"'
5l765923tl36 6+.8
h
Konu: Sağtık Raporlarİrırn'DEz.rlenmesi
Şuy,
o
14ıızıznıa
ıvıÜnÜnı,ÜĞÜNB
Bakanlığımız Mesleki ve Teknik Eğitim
Genel Müdürlüğünün 28. lt.21|4tarih
583253l saYılı "Sağlık Raporlarınrn
nrır.,il.r-.ri; ii. iiğii yurr* ve 2014/29 sayılı ve
s unulm rş, rr. en. gönderi
j
ı en' 6.r. ı g. J"
e* ir. ; a i ı em
;İİ#rT ilffiilT.'İinde
ü
"
ş
Gereğini rica ederim.
. Mehmet AYDINOĞLU
Ilçe Milli Eğitim Müdürü
Fkler:
IlgiYazı Ve Eki 20I4l29 Sayılı
Genelge
Dağıtım:
Tüm Okullar
)
İlçe Milli Eğitim Müdiirlüğü
Faks: 0 436 5l|2401
Download

Ayrtınlar için tıklayınız... - Malazgirt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü