EGO GEnEL MüDürLüGü
2014
MALİ YILI
BÜTÇESİ
EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ego Genel Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
w w w. e g o. g o v. t r
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
İ. Melih GÖKÇEK
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
Necmettin TAHİROĞLU
Genel Müdür
İÇİNDEKİLER
Ankara Büyükşehir Belediyesi Yazı İşl. ve Kararlar Dai. Başk. Yazısı
Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı
Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi Plan Bütçe Komisyon Raporu
Denetçi Raporu
Ego İdare Encümeni Kararı
Bütçe Kararnamesi
1
Ödenek Cetveli (A)
4
Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli
19
Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli
20
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması
21
Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli
22
Fonksiyonel ve Eko. Sınıfl. Düzey İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini
23
Kurumsal ve Eko. Sınıfl. Düzey Bütçe Yılı ve İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini
26
Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli
29
Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması
30
Gelecek Yıl. Yaygın Yüklenme Kapsa. Taahhüt (G) Cetveli
31
İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli
32
İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli
38
Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli
40
Ayrıntılı Harcama Programı
41
Finansman Programı
52
T.C.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2014
MALİ YILI BÜTÇE
YAZIŞMALARI
w w w. e g o. g o v. t r
Download

2014 yılı mali bütçe - EGO Genel Müdürlüğü