Araş. Gör. İlgi ATAY KAYA
( Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Şehircilik Anabilim Dalı )
Tel
:
+ 90 (232) 301 84 79
E-Mail
:
[email protected]
Lisans
:
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, 2006
Y.Lisans
:
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, 2009
Doktora
:
Y.Doçent
:
Doçent
:
Profesör
:
ÖZGEÇMİŞ
MESLEKİ İLGİ ALANLARI
•
Yerelde İstenmeyen Arazi Kullanımları
•
Çevreye Duyarlı Kent Planlama
•
Planlama Süreci
•
Trafik Kazaları
•
Coğrafi Bilgi Sistemleri
•
•
Çatışma Yönetimi
•
•
Plan Değerlendirme
•
•
Sürdürülebilirlik Ölçümü
•
GİRDİĞİ / GİRMEKTE OLDUĞU DERSLER
LİSANS / GÜZ DÖNEMİ
LİSANS / BAHAR DÖNEMİ
•
•
Proje (PLN 1111, PLN 2111, PLN 3111, PLN 4111)
Proje (PLN 1112, PLN 2112, PLN 3112, PLN 4112)
•
•
•
•
•
•
•
•
YÜKSEK LİSANS / GÜZ DÖNEMİ
YÜKSEK LİSANS / BAHAR DÖNEMİ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
DİĞER BİLGİLER
RESMİ GÖREVLER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
MAKALELER VE YAYINLAR
•
•
•
•
•
•
•
Atay Kaya, İ., & Kaya Erol, N. (2013, 28-30 Kasım). İzmir’de Katı Atık Tesisinin Yer Seçimi Sürecindeki
Anlaşmazlıklar ve Çözüm Önerileri. TMMOB İzmir 2. Kent Sempozyumu, İzmir. TMMOB İzmir 2. Kent
Sempozyumu Bildiriler Kitabı, İzmir, 2013, 547-562.
Atay Kaya, İ., & Kaya Erol, N. (2012, 11-15 Temmuz). Conflicts in Planning Process of Locally Unwanted
Land Uses (LULUs): A Case Study in İzmir. The 26th International Annual Congress of AESOP (The
Association of European Schools of Planning – Avrupa Planlama Okulları Birliği), Ankara.
Atay Kaya, İ., & Kaya Erol, N. (2011, 28-29 Haziran). A Proposal for GIS Based Evaluation of Urban Plans in
Terms of Environmental Sustainability. The International Symposium on Environmental Protection and
Planning: Geographic Information Systems (GIS) and Remote Sensing (RS) Applications (ISEPP), İzmir. ISEPP
Proceedings Book, Ayvaz, M. (eds.), Çevre Koruma ve Araştırma Vakfı (ÇEVKOR) Publications, İzmir, 2012,
39-44.
Geçer Sargın, F., Duvarcı, Y., İnan, E., Kumova, İ.B., & Atay Kaya, İ. (2011, 6-8 Haziran). Data Coding and
Screening System for Accident Risk Patterns: A Learning System. The 17th International Conference on
Urban Transport and the Environment, Pisa, Italy. Urban Transport XVII Urban Transport and the
Environment in the 21st Century, Pratelli, A. and Brebbia, C.A. (eds.), WIT Press, 2011, 116, 505-516.
Atay Kaya, İ., Akpınar, F., Demirkesen, A.C., & Bor, A. (2011, 25-27 Mayıs). The Use of Geographic
Information Systems in Urban Planning Education. The International Educational Technology Conference
(IETC), İstanbul. 11th IETC Proceedings Book, İşman, A. (eds.), İstanbul, 2011, Vol. 1, 1177-1184.
Çınar, A.K., Duvarcı, Y., Kumova, İ.B., Atay Kaya, İ., & Selvi, Ö. (2011, 10-12 Mayıs). İzmir'deki Trafik
Kazalarının Veri Analizi ve Mekansal İstatistik Kullanılarak Sınıflandırılması. Karayolu Trafik Güvenliği
Sempozyumu ve Fuarı, Ankara. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitapçığı, Polis
Akademisi Başkanlığı, Ankara, 2011, No. 205, 12-13.
Kumova, İ.B., Duvarcı, Y., Geçer Sargın, F., Atay Kaya, İ., & İnan, E. (2011, 10-12 Mayıs). Trafik Kaza
Nedenlerinin Araştırılabilmesi İçin Gerekli Veriler. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Fuarı, Ankara.
Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitapçığı, Polis Akademisi Başkanlığı, Ankara, 2011,
No. 702, 19.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Atay Kaya, İ., Duvarcı, Y., Kumova, İ.B., Geçer Sargın, F., & İnan, E. (2010, 24-26 Kasım). Trafik Kazaları ile
Arazi Kullanım Arasındaki İlişkinin Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Sorgulanması: İzmir Örneği. TUJK-2010
Mekansal Planlamada Jeodezi Sempozyumu, İzmir. TUJK Bildiriler Kitabı, Demirkesen, A.C. (eds.), İzmir,
2011, 169-178.
Akpınar, F., Bor, A., Atay Kaya, İ., & Demirkesen, A.C. (2010, 24-26 Kasım ). Kent Planlamada CBS
Uygulamaları: Tuzla-İstanbul Analitik Etüdü. TUJK-2010 Mekansal Planlamada Jeodezi Sempozyumu, İzmir.
TUJK Bildiriler Kitabı, Demirkesen, A.C. (eds.), İzmir, 2011, 130-143.
Atay, İ., & Kaya, N. (2009, 13-15 Aralık). Sustainability Measurement in Urban Planning Practice. The
Ecocity World Summit 2009, İstanbul. Congress E-Book CD, 2009, 236-243
Download

Araş. Gör. İlgi ATAY KAYA