Arçelik A.Ş. Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksinde yer aldı.
Borsaların çevresel, sosyal, kurumsal yönetim konularındaki risklere ilişkin politika
oluşturmaları sürecinde şirketlere yol gösteren ve şirketlerin sürdürülebilirlik
politikalarına ilişkin bilgiyi sorumlu yatırımcılara ileten bir platform oluşturmak
misyonundan hareketle, Borsa İstanbul ile Ethical Investment Research Services
Limited (EIRIS) arasında, şirketlerin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim
konularındaki performanslarını baz alan BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nin
hesaplanmasına karar verilmiştir.
Bu kapsamda Borsa İstanbul ve EIRlS tarafından yürütülen çalışmalarda "Endeks
Seçim Kriterleri" belirlenerek ilan edilmiş, BIST 30 kapsamında yer alan şirketler
çevre, iklim değişikliği, insan hakları, yönetim kurulu yapısı, rüşvetle mücadele,
tedarik zinciri, iş sağlığı ve güvenliği kriterlerine göre değerlemeye tabi tutularak BIST
Sürdürülebilirlik Endeksinde yer alacak 15 şirket belirlenmiştir. 4 Kasım 2014 günü
Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Sn. İbrahim Turhan tarafından açıklanan
BIST Sürdürülebilirlik Endeksindeki 15 şirket arasında Arçelik A.Ş. yer aldı.
Download

Arçelik A.Ş. Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksinde yer aldı