GENEL BÜTÇELİ İDARELER
Kamu İdaresinin Adı
Cumhurbaşkanlığı
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Anayasa Mahkemesi
Başbakanlık
Danıştay
HSYK
Sayıştay
Yargıtay
Adalet Bakanlığı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Avrupa Birliği Bakanlığı
Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Devlet Personel Başkanlığı
Dışişleri Bakanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı
Ekonomi Bakanlığı
Emniyet Genel Müdürlüğü
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Gelir İdaresi Başkanlığı
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Hazine Müsteşarlığı
İçişleri Bakanlığı
Kalkınma Bakanlığı
Kamu Denetçiliği Kurumu
Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Milli Eğitim Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sahil Güvenlik Komutanlığı
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Türkiye İstatistik Kurumu
Jandarma Genel Komutanlığı
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Toplam Kadro
Sayısı
Dolu Kadro
Sayısı
Boş Kadro
Sayısı
3
6
3
8
3
3
3
3
20
3
20
5
3
20
15
25
3
15
20
15
30
15
25
5
25
25
20
25
10
3
3
15
35
10
40
70
15
3
15
5
30
15
20
20
20
0
6
0
0
0
0
0
0
18
0
14
0
2
13
14
14
0
14
6
2
3
9
0
1
12
11
4
9
4
0
0
11
7
8
7
25
15
3
5
2
17
9
9
10
7
3
0
3
8
3
3
3
3
2
3
6
5
1
7
1
11
3
1
14
13
27
6
25
4
13
14
16
16
6
3
3
4
28
2
33
45
0
0
10
3
13
6
11
10
13
ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
Türk Dil Kurumu
Türk Tarih Kurumu
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
Türkiye Yazma Eserler Kurumu
TODAİE
Türkiye Adalet Akademisi
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
Türkiye İnsan Hakları Kurumu
GAP Bölge Kalkınma İdaresi
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
Karayolları Genel Müdürlüğü
Spor Genel Müdürlüğü
Orman Genel Müdürlüğü
Vakıflar Genel Müdürlüğü
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
Türk Standardları Enstitüsü
Türk Patent Enstitüsü
KOSGEB
TİKA
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
Savunma Sanayii Müsteşarlığı
TÜBİTAK
YÖK
ÖSYM
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Abdullah Gül Üniversitesi
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Üniversitesi
Adıyaman Üniversitesi
Adnan Menderes Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Ahi Evran Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Aksaray Üniversitesi
Amasya Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Ardahan Üniversitesi
Artvin Çoruh Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi
Bartın Üniversitesi
Batman Üniversitesi
20
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
3
3
15
20
10
15
20
3
5
8
3
10
3
5
3
5
8
6
5
3
3
3
3
3
3
3
3
5
3
3
5
3
10
3
3
8
3
3
3
11
0
0
1
0
1
0
1
1
1
1
1
0
0
8
12
8
9
13
2
3
2
3
4
1
4
1
3
5
6
2
3
2
2
1
3
2
0
1
4
1
0
5
1
5
0
0
0
1
1
0
9
3
3
2
3
2
3
2
2
2
2
4
3
3
7
8
2
6
7
1
2
6
0
6
2
1
2
2
3
0
3
0
1
1
2
0
1
3
2
1
2
3
0
2
5
3
3
8
2
2
3
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
Bayburt Üniversitesi
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Bingöl üniversitesi
Bitlis Eren Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
Bozok Üniversitesi
Bursa Teknik Üniversitesi
Bülent Ecevit Üniversitesi
Celal Bayar Üniversitesi
Cumhuriyet Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çankırı Karatekin Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Dicle Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Dumlupınar Üniversitesi
Düzce Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Erzincan Üniversitesi
Erzurum Teknik Üniversitesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Galatasaray Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Giresun Üniversitesi
Gümüşhane Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Hakkari Üniversitesi
Harran Üniversitesi
Hitit Ünivesitesi
Iğdır Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kafkas Üniversitesi
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Karabük Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi
Kastamonu Üniversitesi
Kırıkkale Üniversitesi
Kırklareli Üniversitesi
Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
8
3
3
8
5
3
3
3
3
3
13
3
3
3
3
3
10
3
3
3
3
4
3
5
10
3
3
3
3
3
5
3
3
3
3
3
5
0
0
0
0
3
0
0
2
3
3
3
1
5
3
7
2
1
7
4
0
0
3
3
3
12
2
2
2
0
0
10
0
1
1
0
3
0
5
9
1
1
1
3
1
3
0
0
1
0
0
3
3
3
3
3
0
3
3
1
0
0
0
2
0
2
1
1
2
1
1
3
3
0
0
0
1
1
1
1
3
3
0
3
2
2
3
1
3
0
1
2
2
2
0
2
2
3
3
2
3
3
2
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
SOSYAL GÜVENLİK
KURUMLARI
MAHALLİ İDARELER
Mardin Artuklu Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Mustafa Kemal Üniversitesi
Muş Alparslan Üniversitesi
Namık Kemal Üniversitesi
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Nevşehir Üniversitesi
Niğde Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Ordu Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Siirt Üniversitesi
Sinop Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Şırnak Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Tunceli Üniversitesi
Türk-Alman Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Uşak Üniversitesi
Yalova Üniversitesi
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
Yüzüncüyıl Üniversitesi
3
10
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
3
5
3
3
3
3
8
3
3
3
3
3
3
3
5
3
3
3
3
3
0
8
1
3
3
2
2
0
0
0
0
2
4
0
2
0
2
1
2
3
0
0
1
0
3
0
0
5
1
0
0
3
0
3
2
2
0
0
1
1
3
3
3
3
1
1
3
3
3
1
2
1
5
3
3
2
3
0
3
3
0
2
3
3
0
3
Sosyal Güvenlik Kurumu
30
19
11
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü
10
10
0
Adana Büyükşehir Belediyesi
Adıyaman Belediyesi
Adıyaman İl Özel İdaresi
Afyonkarahisar Belediyesi
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi
Ağrı Belediyesi
Ağrı İl Özel İdaresi
Aksaray Belediyesi
Aksaray İl Özel İdaresi
Altındağ Belediyesi
10
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
0
0
0
0
1
0
0
0
0
5
3
3
3
3
2
3
3
3
3
MAHALLİ İDARELER
Amasya Belediyesi
Amasya İl Özel İdaresi
Ankara Büyükşehir Belediyesi
Ankara İl Özel İdaresi
Antakya (Hatay) Büyükşehir Belediyesi
Antalya Büyükşehir Belediyesi
Antalya İl Özel İdaresi
Ardahan Belediyesi
Ardahan İl Özel İdaresi
Artvin Belediyesi
Artvin İl Özel İdaresi
Avcılar Belediyesi
Aydın Büyükşehir Belediyesi
Bağcılar Belediyesi
Bahçelievler Belediyesi
Bakırköy Belediyesi
Balıkesir Belediyesi
Bartın Belediyesi
Bartın İl Özel İdaresi
Batman Belediyesi
Batman İl Özel İdaresi
Bayburt Belediyesi
Bayburt İl Özel İdaresi
Bayrampaşa Belediyesi
Beşiktaş Belediyesi
Beykoz Belediyesi
Beyoğlu Belediyesi
Bilecik Belediyesi
Bilecik İl Özel İdaresi
Bingöl Belediyesi
Bingöl İl Özel İdaresi
Bitlis Belediyesi
Bitlis İl Özel İdaresi
Bolu Belediyesi
Bolu İl Özel İdaresi
Bornova Belediyesi
Buca Belediyesi
Burdur Belediyesi
Burdur İl Özel İdaresi
Bursa Büyükşehir Belediyesi
Çanakkale Belediyesi
Çanakkale İl Özel İdaresi
Çankaya Belediyesi
Çankırı Belediyesi
Çankırı İl Özel İdaresi
Çorum Belediyesi
Çorum İl Özel İdaresi
Denizli Büyükşehir Belediyesi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Düzce Belediyesi
3
3
15
5
4
7
3
3
3
3
3
3
4
5
5
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
7
3
3
5
3
3
3
3
4
5
3
3
0
14
0
0
7
2
0
0
0
0
1
2
1
4
2
0
1
0
0
0
0
0
0
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
3
0
1
1
3
1
0
4
0
0
2
0
4
4
0
0
3
1
5
4
0
1
3
3
3
3
2
2
4
1
1
4
2
3
3
3
3
3
3
1
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
0
3
2
2
4
2
3
1
3
3
1
3
0
1
3
MAHALLİ İDARELER
Düzce İl Özel İdaresi
Edirne Belediyesi
Edirne İl Özel İdaresi
Elazığ Belediyesi
Elazığ İl Özel İdaresi
Erzincan Belediyesi
Erzincan İl Özel İdaresi
Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Esenler Belediyesi
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Eskişehir İl Özel İdaresi
Etimesgut Belediyesi
Eyüp Belediyesi
Fatih Belediyesi
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Gaziosmanpaşa Belediyesi
Gebze Belediyesi
Giresun Belediyesi
Giresun İl Özel İdaresi
Gümüşhane Belediyesi
Gümüşhane İl Özel İdaresi
Güngören Belediyesi
Hakkari Belediyesi
Hakkari İl Özel İdaresi
Iğdır Belediyesi
Iğdır İl Özel İdaresi
Isparta Belediyesi
Isparta İl Özel İdaresi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İstanbul İl Özel İdaresi
İzmir Büyükşehir Belediyesi
İzmir İl Özel İdaresi
Kadıköy Belediyesi
Kağıthane Belediyesi
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
Karabük Belediyesi
Karabük İl Özel İdaresi
Karaman Belediyesi
Karaman İl Özel İdaresi
Karatay Belediyesi
Kars Belediyesi
Kars İl Özel İdaresi
Karşıyaka Belediyesi
Kartal Belediyesi
Kastamonu Belediyesi
Kastamonu İl Özel İdaresi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Keçiören Belediyesi
Kırıkkale Belediyesi
Kırıkkale İl Özel İdaresi
Kırklareli Belediyesi
3
3
3
3
3
3
3
5
3
6
3
3
3
3
7
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
20
5
10
5
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
3
3
3
6
5
3
3
3
0
2
1
1
2
0
0
3
1
2
2
2
1
1
5
3
0
1
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
7
3
10
1
2
1
3
0
0
2
0
0
0
0
1
3
2
0
1
3
2
0
1
3
1
2
2
1
3
3
2
2
4
1
1
2
2
2
2
3
2
3
3
3
1
3
3
3
3
3
3
13
2
0
4
3
2
0
3
3
1
3
3
3
3
4
0
1
3
5
2
1
3
2
MAHALLİ İDARELER
Kırklareli İl Özel İdaresi
Kırşehir Belediyesi
Kırşehir İl Özel İdaresi
Kilis Belediyesi
Kilis İl Özel İdaresi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Kocasinan Belediyesi
Konak Belediyesi
Konya Büyükşehir Belediyesi
Konya İl Özel İdaresi
Küçükçekmece Belediyesi
Kütahya Belediyesi
Kütahya İl Özel İdaresi
Malatya Büyükşehir Belediyesi
Maltepe Belediyesi
Mamak Belediyesi
Manisa Büyükşehir Belediyesi
Mardin Büyükşehir Belediyesi
Melikgazi Belediyesi
Meram Belediyesi
Mersin Büyükşehir Belediyesi
Muğla Büyükşehir Belediyesi
Muş Belediyesi
Muş İl Özel İdaresi
Nevşehir Belediyesi
Nevşehir İl Özel İdaresi
Niğde Belediyesi
Niğde İl Özel İdaresi
Ordu Büyükşehir Belediyesi
Osmangazi Belediyesi
Osmaniye Belediyesi
Osmaniye İl Özel İdaresi
Pendik Belediyesi
Rize Belediyesi
Rize İl Özel İdaresi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Samsun Büyükşehir Belediyesi
Samsun İl Özel İdaresi
Sarıyer Belediyesi
Selçuklu Belediyesi
Seyhan Belediyesi
Siirt İl Özel İdaresi
Siirt Belediyesi
Sincan Belediyesi
Sinop Belediyesi
Sinop İl Özel İdaresi
Sivas Belediyesi
Sivas İl Özel İdaresi
Sultanbeyli Belediyesi
Şahinbey Belediyesi
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
3
3
3
3
3
7
3
5
6
3
5
3
3
5
3
5
4
3
3
3
7
3
3
3
3
3
3
3
3
5
3
3
3
3
3
5
5
3
3
3
5
3
3
3
3
3
3
3
3
5
4
0
1
0
0
0
0
1
4
2
3
2
2
1
4
2
4
4
0
1
1
7
1
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
2
0
0
2
1
2
3
1
3
0
0
0
0
0
3
0
0
0
1
3
2
3
3
3
7
2
1
4
0
3
1
2
1
1
1
0
3
2
2
0
2
3
3
3
3
3
3
1
3
3
3
1
3
3
3
4
1
0
2
2
3
3
3
3
3
0
3
3
5
3
MAHALLİ İDARELER
TOPLAM
Şehitkamil Belediyesi
Şırnak Belediyesi
Şırnak İl Özel İdaresi
Şişli Belediyesi
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Tokat Belediyesi
Tokat İl Özel İdaresi
Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Trabzon İl Özel İdaresi
Tunceli Belediyesi
Tunceli İl Özel İdaresi
Uşak Belediyesi
Uşak İl Özel İdaresi
Ümraniye Belediyesi
Üsküdar Belediyesi
Van Büyükşehir Belediyesi
Van İl Özel İdaresi
Yalova Belediyesi
Yalova İl Özel İdaresi
Yenimahalle Belediyesi
Yıldırım Belediyesi
Yozgat Belediyesi
Yozgat İl Özel İdaresi
Yüreğir Belediyesi
Zeytinburnu Belediyesi
Zonguldak Belediyesi
Zonguldak İl Özel İdaresi
Adana ASKİ Genel Müdürlüğü
Antalya Su ve Atıksu İdaresi
ASKİ
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi
Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi
EGO
Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi
Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi
Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi
İETT
İSKİ
İzmir ESHOT Genel Müdürlüğü
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi
Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi
Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi
Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi
Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi
Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi
398
3
3
3
3
3
3
3
5
3
3
3
3
3
5
5
4
3
3
3
5
5
3
3
3
3
3
3
3
3
5
3
3
5
3
3
3
5
5
3
5
3
3
3
3
3
3
1
0
0
1
0
0
0
2
2
0
0
3
0
0
2
0
1
2
0
2
3
1
0
2
1
1
1
1
1
4
2
0
4
0
0
0
3
5
3
5
0
2
1
2
0
0
2
3
3
2
3
3
3
3
1
3
3
0
3
5
3
4
2
1
3
3
2
2
3
1
2
2
2
2
2
1
1
3
1
3
3
3
2
0
0
0
3
1
2
1
3
3
2098
879
1219
Download

İdareler İtibariyle Güncel Dolu-Boş İç Denetçi Kadro Sayıları