UĞUR KIRÇĠÇEK
ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ
Sürekli Adres
Evren Mah. İstiklal Cad. Bülbül Sok. No:23 Daire: 8
Bağcılar , İSTANBUL
Öğrencilik Adresi
Karadeniz Teknik Üniversitesi,Trabzon
Cep tel: 0 537 790 83 07
E-posta: [email protected]
EĞĠTĠM BĠLGĠLERĠ
Karadeniz Teknik Üniversitesi, TRABZON
Lisans, Bilgisayar Mühendisliği, 3. sınıf
Akademik Başarı: 2,68/4,00
2008 - halen
Gözde Alanlar:
Programlama, Görüntü İşleme, Algoritmalar
Projeler:
Görüntüdeki Nesnelerin Algılanması(halen)
Kütüphane Veritabanı Sistemi
Geliştirilmiş Domino Oyunu
PCA Tabanlı Karakter Tanıma
İnfix to Postfix Converter
2004-2008
Artvin Anadolu Lisesi
BECERĠ VE YETENEKLER
Bilgisayar Bilgisi
Programlama Dilleri:
C, C++, C#,Java, MSSQL
Gelişim Aşamasında; HTML, ASP.NET, Android
İşletim Sistemleri :
Windows, Ubuntu
Yabancı Dil
Ġngilizce - Okuma: İyi, Yazma: İyi, Konuşma: İyi
Ġġ DENEYĠMLERĠ
Firma Adı
Sektör
ÇalıĢtığı Departman
Pozisyon
:
:
:
:
VODASOFT AŞ.
Yazılım , Çağrı Merkezi Çözümleri
Bilgi İşlem
Stajye
DĠĞER BĠLGĠLER
Sosyal Aktiviteler
KTÜ Bilgisayar Kulübü Üyesi
Sinema, Tiyatro, Futbol,Tenis
KiĢisel Özellikler
Takım çalışmalarına uyumlu
Sosyal
Yeni alanlarda kendini geliştirmeye açık
Öğrenileni kolay uygulayabilen
Download

ÖRNEK ÖZGEÇMİŞ TÜRKÇE - ktuce - Karadeniz Teknik Üniversitesi