Yakın Doğu Üniversitesi Nörofizyoloji Laboratuarları
EEG Ünitesi
Elektroensefalografi (EEG) nedir?
EEG, beyindeki sinir hücreleri tarafından hem uyanıklık, hem de uyku halindeyken üretilen elektriksel
faaliyetin kağıt üzerine beyin dalgaları halinde yazdırılmasıdır.
Hastaya elektrik akımı verilmesi söz konusu olmadığından ağrı ya da acı hissetme gibi bir durum da
oluşmaz.
EEG Testi Hangi Durumlarda İstenir?
Beynin normal elektriksel faaliyeti başta epilepsi (sara hastalığı) olmak üzere pek çok durumda
bozulur. EEG’yi oluşturan beyin dalgalarının değerlendirilmesi ile bu bozukluğun yeri ve şekli
hakkında bilgi edinilir. Özellikle epilepsi hastalığının teşhisinde ve tiplerinin belirlenmesinde tedaviye
karar verdirecek olan inceleme yöntemi EEG’dir.
EEG Nasıl Çekilir?
* Kişi yatar pozisyonda iken, beynin elektriksel faaliyeti, hastanın saçlı derisi üzerine yerleştirilen
küçük metal elektrodlar aracılığıyla EEG aletine iletilir ve veriler ortalama 20 dakika süreyle
bilgisayara kaydedilir.
* Çekim sırasında hastaya elektrik verilmesi sözkonusu değildir ve hasta herhangi bir ağrı duymaz.
* Çekimin 3 dakikasında hastadan derin nefes alıp vermesi, çekimin 10 dakikasında ise aralıklı olarak
verilen ışık kaynağına bakması istenir.
Uykuda EEG Neden Çekilir?
* Uyku, beyindeki anormal elektriksel faaliyetin ortaya çıkmasına yardımcı olur. Epilepsi teşhisi için
uyanıklık halinde 20 dakika süreyle yapılan EEG’nin yeterli bilgi vermediği durumlarda, gündüz 3-4
saat süreyle uykuda EEG çekilmesi gerekebilir. Çekim süresinin uzamasıyla anormal beyin dalgalarına
rastlama olasılığı da yükseltilmiş olur.
* Hastanın bu tür çekime gelmeden önceki gece uykusuz kalması, gerek gündüz uyumasını
kolaylaştıracağı, gerek anormal beyin dalgalarının ortaya çıkma olasılığını arttıracağı için yararlıdır.
Çekime Gelirken
* EEG'si çekilecek kişinin karnının tok olması gerekir.
* EEG incelemesinin parazitsiz olması bakımından çekim gününün sabahında saçların yıkanması
yararlıdır.
* Sürekli kullanılan ilaçlar varsa, çekim gününde de ilaçlar kullanılmaya devam edilir, EEG’yi
değerlendirecek olan hekime bu konuda bilgi verilmesi uygun olur.
* EEG çekime refakatçi eşliğinde gelinmesi önerilir.
* Çekimden sonra saç temizliği için yıkama yeterlidir. (Elektrodların saçlı deriye yapıştırılması için
kullanılan ''pasta'' olarak bilinen kreme benzeyen madde, suda çözünebilirdir ve saçlı deriye zarar
vermez).
Yakın Doğu Üniversitesi Nörofizyoloji Laboratuarları
EMG Ünitesi
EMG nedir?
EMG, elektromiyografinin kısaltması olup, sinir ve kasların elektriksel potansiyellerinin incelenmesine
dayanan nörolojik bir inceleme yöntemidir.
EMG tetkiki, sinir iletim çalışmaları (Resim-1) ve kasların iğne ile incelemelerinden (Resim-2)
oluşmaktadır.
Sinir iletim çalışmaları, düşük voltajlı elektrikle sinirlerin uyarılması ile yapılan bir tetkiktir.
İğne EMG incelemesinde ise kasa batırılan bir iğne yardımı ile kaslar değerlendirilmektedir.
Resim-1: Sinir iletim çalışması.
Resim-2: İğne EMG incelemesi.
Hangi hastalıklarda istenir?
EMG; omuriliğin ön boynuz hücreleri (motor nöron hastalıkları), sinir kökleri (bel ve boyun fıtıkları),
sinir ağları (doğumsal yada travmatik zedelenmeler), sinirler (yüz felci, sinir basıları ve zedelenmeleri,
karpal tünel sendromu, polinöropati), sinir-kas kavşağı (myastenia gravis) veya kas hastalığı şüphesi
varsa yapılır. Bu hastalıkların bir kısmında tek başına tanı koydurmakla birlikte, bir kısmında da tanıya
yardımcı olarak başka tetkiklerin yapılması için yön göstermektedir.
Nasıl yapılır?
EMG incelemesi, hekim tarafından yapılır.
Genellikle, önce elektrik uyaranı verilerek sinir iletim çalışması yapılır, ardından kas incelemesi
yapmanın gerekli olduğu durumlarda steril iğneler kullanılarak kaslar incelenir. İnceleme rahatsız edici
ve bazen ağrılı bir inceleme olmakla birlikte, hastalar dayanılmayacak kadar ağrılı olmadığını
bildirmektedirler ve tetkiki yarıda bırakan hasta sayısı yok denecek kadar azdır. EMG’de iğne aracılığı
ile kaslara ilaç verilmediği için, ilaç enjeksiyonları kadar ağrılı olmamaktadır.
Kas incelemesi, iğne ile kasa girdikten sonra, kas istirahat halindeyken ve kas kasılırken yapılır.
İncelenecek kas sayısı hastada şüphelenilen tanıya göre değişmektedir.
Tetkik süresi de, 15 dk-1 saat arasında olmak üzere yine hastadan hastaya değişkenlik göstermektedir.
İncelemenin hastada kalıcı bir etkisi bulunmamaktadır.
Tetkik için hazırlık gerekir mi?
Herhangi bir hazırlığa gerek yoktur. Tetkikten önce aç kalmak gerekmez.
Varsa, önceki EMG raporları ve hastalığı için yapılmış tetkiklerin (kas enzimleri, görüntüleme)
getirilmesi önemlidir. Temiz bir cilt teknik olarak bazı problemlerin çıkmasını engeller.
Cilde krem sürülmemelidir.İncelenecek bölgeye göre değişmekle birlikte rahat elbiselerin giyilmesi
önerilir, külotlu çorap, dar kot pantolon ile tetkike gelinmemelidir.
Eğer hasta kan sulandırıcı ilaçlar kullanıyorsa (warfarin, heparin gibi), kanama bozukluğu varsa yada
bulaşıcı hastalığı varsa (hepatit, AİDS vs.) hekime bildirmelidir.
Kalp pili varsa inceleme sakıncalı olabilir, mutlaka hekime söylemelidir.
Yakın Doğu Üniversitesi Nörofizyoloji Laboratuarları
Video EEG Ünitesi
Epilepsi tanısının konulmasında tanıda altın standart olarak bilinen ve adamızda tek olan
Video-EEG (elektorensefalografi) monitörizasyon ünitesi hizmetlerine devam etmektedir.
Video-EEG monitörizasyon, özellikle sık tekrarlayan bayılma şikayetleri olan hastaların
ayırıcı tanılarının araştırılması amacıyla, hastanede yatırılmak suretiyle, kesintisiz (gece-gündüz) EEG
kaydı eşliğinde video kaydının da yapıldığı bir tetkik yöntemidir. Hastanın bayılması olduğunda elde
edilen video görüntü kayıtları ile eşzamanlı beyin dalga aktiviteleri değerlendirilerek, hastanın
bayılmalarının sınıflaması yapılabilmektedir. Hastaların yatış süresi ise bayılmanın ortaya çıkma
durumuna göre değişkenlik göstermektedir.
EEG video monitörizasyon, sadece bayılmaların ayırıcı tanısının araştırılmasında
kullanılmakla kalmayıp, dirençli epilepsiye sahip, epilepsi cerrahisi adaylarının belirlenmesinde de
ileri tetkik olarak kullanılmaktadır. Bütün bunların yanısıra, uyku sırasında ortaya çıkan kişilerde uyku
bozukluklarına neden olabilen bazı hareket bozukluklarının (periyodik bacak hareketleri, huzursuz
bacak sendromu vb) tanısında da yardımcı bir role sahiptir.
Bilgilendirme ve randevu için: 0 (392) 675 10 00 – 1371
Download

Yakın Doğu Üniversitesi Nörofizyoloji Laboratuarları EEG Ünitesi