T.C.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
SENATO KARAR ÖRNEĞİ
Tarih
22.01.2014
Toplantı Sayısı
Karar No
01
Üniversitemiz Senatosu 22.01.2014 tarihinde gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanmıştır.
Buna göre;
KARAR 2014/01–1: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın 13.01.2014 tarih ve 09 sayılı
yazısına istinaden, Aksaray Üniversitesi Kütüphane Hizmetleri Yönergesi’nin 18. maddesi 2. bendinde
“Kitaplar on beş gün, CD-ROM ve DVD’ler iki gün süre ile ödünç verilebilir” hükmünde yer alan
Kitapların ödünç verme süresinde değişiklik yapılması teklifi görüşüldü. Aksaray Üniversitesi Kütüphane
Hizmetleri Yönergesi’nin 18. maddesi 2. bendinin değiştirilerek aşağıdaki şekliyle kabulüne,
Madde 18- (2) Kitaplar otuz gün, CD-ROM VE DVD’ler iki gün süre ile ödünç verilebilir.
KARAR 2014/01–2: Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 16.01.2014 tarih ve 56 sayılı yazısına
istinaden, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 7/d-2 maddesi gereği Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik
Bölümü bünyesinde Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı ile Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı
açılması teklifi görüşüldü. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 7/d-2 maddesi gereği Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik Bölümü bünyesinde Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı ile Hemşirelikte Yönetim
Anabilim Dalı’nın açılmasına ve kararın Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına,
KARAR 2014/01–3: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 22.01.2014 tarih ve 70 sayılı yazısına istinaden,
Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci almak üzere interdisipliner
Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı İngilizce Tezli Yüksek Lisans Programı
açılması teklifi görüşüldü. Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci
almak üzere interdisipliner Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı İngilizce Tezli
Yüksek Lisans Programı açılmasına ve kararın Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına,
KARAR 2014/01–4: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 22.01.2014 tarih ve 70 sayılı yazısına istinaden,
Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci almak üzere interdisipliner
Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
açılması teklifi görüşüldü. Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci
almak üzere interdisipliner Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı II. Öğretim
Tezsiz Yüksek Lisans Programı açılmasına ve kararın Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına,
KARAR 2014/01–5: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 22.01.2014 tarih ve 70 sayılı yazısına istinaden,
Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci almak üzere interdisipliner
Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı açılması teklifi
görüşüldü. Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci almak üzere
interdisipliner Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
açılmasına ve kararın Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına,
KARAR 2014/01–6: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 22.01.2014 tarih ve 70 sayılı yazısına istinaden,
Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci almak üzere interdisipliner
Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri Anabilim Dalı Doktora Programı açılması teklifi görüşüldü. Fen
Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci almak üzere interdisipliner
Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri Anabilim Dalı Doktora Programı açılmasına ve kararın
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına,
KARAR 2014/01–7: Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 22.01.2014 tarih ve 25 sayılı yazısına
istinaden, Aksaray Üniversitesine eğitim görmek için gelen uluslararası öğrencilere Türkçe Hazırlık
Eğitimi verilmesi, Türkçe öğrenmek isteyenlere Türkçe Eğitim Hizmeti sunulması amacıyla Üniversitemiz
Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde Aksaray Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezi (ASÜ-TÖMER)
Birimi açılmasına,
Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Download

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü 22.01.2014 tarihli senato kararı