Sayı
Konu
:
:
TİM.EİB.GSK.08.1/6715
Kekik İçin Yeni Üretim Alanları: Kütahya
İzmir, 13/06/2014
E-posta
Sayın Üyemiz,
Bilindiği gibi, ihracatımızda önemli bir yeri bulunan kekikte ve diğer tıbbi ve aromatik
bitkilerde, yeni üretim alanları oluşturmak amacıyla bazı firmalar tarafından Kütahya İli ve
civarında üretim çalışmaları yapılmaktadır.
Yapılan çalışmaları yaygınlaştırmak, daha fazla firmamızın bu alanlarda ürün
ürettirmesini sağlamak ve de bölge koşullarına uygun çeşit geliştirmek amacıyla Kütahya
Belediyesi Hekim Sinan Tıbbi Bitkiler Araştırma Merkezi yetkilileri ile temasa geçilmiştir.
Bir önceki dönem Kütahya Belediye Başkanı Mustafa İça’nın da konuya ilgi duyması ve
yapılacak çalışmalara Merkezlerinin her türlü desteği vereceğini belirtmesi üzerine Belediye
Başkanı, Merkez Yetkilileri, konuyla ilgili Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve çalışmalarda
kendisinden destek alınabileceği düşünülen Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri
öğretim görevlisi Prof. Dr. Emine Bayram’ın katılımıyla Birliğimizde bir toplantı yapılmıştır.
Anılan toplantıda; taraflar, böyle bir çalışmanın gerekli ve önemli olduğunu,
sürdürülebilir bir ihracat için pazarlamanın, kalitenin ve istenen özelliklerde üretimin öne
çıktığını, ancak ekimi yapılan kekik ve adaçayının üretimi ve pazarlanması (üreticinin satışı)
konusunda sıkıntı yaşanabileceğini, çünkü bölge üreticisinin bu tür ürünlerin üretimine yabancı
oldukları ifade edilmiş ve bu işe girişen her kesimin desteğinin önemli olduğu ifade edilmiştir.
Bu çerçevede, konunun Yönetim Kurulunda yapılan değerlendirmesi sonucunda;
Merkezin desteğinin alınması, Kütahya’daki iş ve işlemlerin Tıbbi Bitkiler Merkezi aracılığı ile
yürütülmesi, tıbbi bitkiler konusunda uzun yıllardır çalışmaları bulunan Prof. Dr. Emine Bayram
ile Birliğimiz arasında “danışman”lık anlaşması yapılması, Üniversitenin elinde bulunan kekik
çeşitlerinden alınacak çeliklerin Kütahya’daki Merkezde üretime alınması ve ilerleyen süreçte
bunlardan dönem dönem alınacak örneklerin yağ ve bileşen test analizlerinin yaptırılması, çıkan
sonuçlara göre sektörün istediği özellikleri taşıyan çeşidin bölgede üretiminin sağlanması, bu
amaçla Kütahya’ya yapılacak inceleme ve değerlendirme gezilerine danışmanın yanı sıra
yönetim kurulumuz üyelerinden de isteyenlerin katılması uygun bulunarak kararlaştırılmıştır.
Bu kapsamda, Üniversiteden temin edilen çeliklerin tümünün tuttuğu, ilk kesimlerinin
yapılmasının sağlandığı, arazide dikimi yapılan adaçayı ve kekiklerin gelişme seyrinin oldukça
iyi olduğu, yeni seçilen Belediye Başkanının da bu çalışmalarda gerekli desteği vereceği
hususları, Kütahya’ya yapılan ziyaretlerde, yapılan toplantılarda, gezi ve görüşmelerde
görülmüş/anlaşılmıştır.
Bilgileriniz rica olunur.
Emre ÇOĞULU
Genel Sekreter Vekili
Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Atatürk Cad. No:382 35220 Alsancak / İZMİR
Tel.: (232) 488 60 00 Faks: (232) 488 61 00
E-Posta: [email protected]
Elektronik Ağ: www.egebirlik.org.tr
5070 sayılı kanun gereğince Emre Çoğulu
(13.06.2014 14:23:06) tarafından güvenli
elektronik imza ile imzalanmıştır.
ID:345103116201461391338
Bu Kod İle http://evrak.egebirlik.org.tr/
adresinden doğrulayabilirsiniz.
1/1
Ayrıntılı bilgi için: Tahir Kanlıkuyu - Şube Müdürü
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:345103116201461391338. Bu kod ile http://evrak.egebirlik.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
Download

Sayı : TİM.EİB.GSK.08.1/6715 İzmir, 13/06/2014 Konu : Kekik İçin