Sayı
Konu
:
:
TİM.EİB.GSK.07.1/13203
“Süt ve Süt Ürünleri Sanayi’nde İzmir’in Rolü ve Bilinçli
Süt Tüketimi” Paneli
İzmir, 24/12/2014
E-ileti
Sayın Üyemiz,
Yaşar Üniversitesi’nden alınan yazıda, süt endüstrisi ile ilgili özel sektör temsilcilerini,
akademisyenleri ve öğrencileri bir araya getirerek sanayi-üniversite işbirliğine katkıda bulunmak,
İzmir'de süt endüstrisinin durumunu, sektörün karşılaştığı zorlukları, sektörün gelişimine yönelik
fırsatları farklı bakış açılarından değerlendirmek, bu konularda sektör mensupları ve yetkilileri
arasında bilgi paylaşımını sağlamak amacıyla, 8 Ocak 2015 Perşembe günü, 13:30-18:00 saatleri
arasında “Süt ve Süt Ürünleri Sanayi’nde İzmir’in Rolü ve Bilinçli Süt Tüketimi” başlıklı bir panel
düzenleneceği belirtilmekte ve üyelerimizin katılımı talep edilmektedir. Söz konusu panel programı ve
yeri aşağıda belirtilmiştir.
Bilgileriniz ve ilgilenen üyelerimizin söz konusu panele katılım için doğrudan Yaşar
Üniversitesi MYO Gıda Teknolojisi Program Sorumlusu Dr. Eylem Ezgi Fadıloğlu (Tel: 02324115339, 0532-6851203) ile iletişime geçmeleri hususunda gereği rica olunur.
Emre ÇOĞULU
Genel Sekreter Yardımcısı
Panel Tarihi ve Yeri:
8 Ocak 2015 Perşembe, saat 13:30-18:00
Yaşar Üniversitesi Yeni Bina Zemin Kat, Y010 No’lu Amfi
Panel Programı:
− Açılış konuşması: Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı,
− Pınar Süt Kalite ve Ar-Ge Direktörü Erhan Savcıgil: “Süt Ekonomisi ve İhracatı”,
− Pınar Süt Kalite Müdürü Birol Delibaş: “Türkiye’de Süt Üretimi, İçme Sütü Teknolojisinde
Yeni Gelişmeler ve Organik Süt,
− İzmir Tarım İl Müdürlüğü-Ahmet Güldal: “Dünyada ve Türkiye’de Süt Politikası”,
− Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Harun
Uysal: “Gelecekte Süt Sektörünün Durumu”,
− Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Süt İşleme ve Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç Dr.
Nurcan Koca: “Doğru Bilinen Yanlışlar”,
− Tire Süt-Mahmut Eskiyörük: “Süt Sektöründe Örgütlenme Modeli, Çiğ Süt”,
− Türer A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı-Özer Türer: “Süt ve Süt Ürünlerinde Yenilikçi
Yaklaşımlar, Yeni Ürünler”,
− Baltalı Süt- Funda Baltalı: “Marka Yaratma Potansiyeli ve Yenilikçi Ürünler”,
− Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu (TGDF) Kurumsal İletişim Direktörü
İlknur Menlik: “Gıda Güvenliği ve Tüketici Algısı”.
5070 sayılı kanun gereğince Emre Çoğulu
(24.12.2014 18:01:47) tarafından güvenli
elektronik imza ile imzalanmıştır.
ID:3397855902014122412522
Bu Kod İle http://evrak.egebirlik.org.tr/
adresinden doğrulayabilirsiniz.
1/1
Ayrıntılı bilgi için: Tahir Kanlıkuyu - Şube Müdürü
Neslihan Ersan - Uzman Yardımcısı
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:3397855902014122412522. Bu kod ile http://evrak.egebirlik.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
Download

Sayı : TİM.EİB.GSK.07.1/13203 İzmir, 24/12/2014 Konu : “Süt ve Süt