Sayı
Konu
:
:
TİM.EİB.GSK.00.8/11769
Paraguay Yatırım Ortamı Hk.
İzmir, 20/11/2014
e-ileti
Sayın Üyemiz,
Buenos Aires Ticaret Müşavirliği’mizin yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan
bir yazıda; Paraguay’da yeni Cumhurbaşkanı Horacio Cartes’in 15 Ağustos 2013 tarihinde resmen
göreve başladığı ve görevine başlaması ile de komşu ülkeleri ziyaret ederek ikili ilişkilerdeki sorunları
giderdiği belirtilmektedir. Paraguay’ın üyeliğinin askıya alınmış olduğu örgütlerin toplantılarına iştirak
ederek üyelikleri aktif hale getiren Cumhurbaşkanı ve Hükümetinin ülkeye tekrar siyasi istikrar
kazandırdığı, kriz düzeyine varan siyasi sorunların yaşandığı Venezuela ile dahi ilişkileri düzelterek
hem Venezuela’nın MERCOSUR üyeliğinin meşru hale gelmesini sağladığı, hem de Paraguay’ın
MERCOSUR içerisinde sorunlu hale gelmiş olan konumunu güçlendirdiği ifade edilmektedir.
Yazıda devamla; ülkeye siyasi istikrarın kazandırılması sonrasında yabancı yatırım gelmesini
sağlamaya çalışan Cumhurbaşkanı’nın bu hedefe yönelik olarak aktif bir politika yürüttüğü,
Paraguay’ın zengin doğal kaynakları, düşük düzeyli ve basit vergi sistemi, rekabet gücü yüksek enerji
fiyatları, düşük işgücü maliyeti ve istikrarlı makro ekonomisi ile yatırımcılar için cazip ortam sunduğu,
Paraguay ekonomisinin 2013 yılında %13 oranında büyüdüğü, 2014 yılında %4 ve 2015 yılında ise %6
oranında bir büyüme gerçekleşmesinin beklendiği, yeni Cumhurbaşkanı’nın göreve gelişini müteakip
yatırım ortamına dair başlatılan reformlar kapsamında yatırımlar için Kamu-Özel Kesim İşbirliği’ne
(PPP) dair bir yasanın kabul edildiği, Paraguay’da son derece geri kalmış durumda bulunan altyapının
iyileştirilmesinin mevcut yönetimin öncelikleri arasında yer aldığı, 2013-2018 döneminde toplam 16
milyar dolarlık yatırımın gerçekleştirilmesinin hedeflendiği ifade edilmektedir.
Diğer taraftan aynı yazıda devamla; ülkede yayınlanan 60/90 sayılı Yatırımları Teşvik Kanunu
hem yerli hem de yabancı yatırımlar için çeşitli mali avantajlar sunmakta olup, söz konusu yasanın
amacının mal ve hizmet üretimini artırmak, kalıcı istihdam sağlamak, ihracatı artırmak, ithalatı ikame
etmek, teknolojik entegrasyonu sağlayarak ekonomide etkinliği artırmak ve sermaye mallarına yatırımı
teşvik etmek olduğu belirtilmektedir. Yasanın uygulama usul ve esaslarının Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı tarafından ortaklaşa belirlenmekte olduğu, yatırım projelerinin ise
Yatırım Konseyi tarafından onaylandığı bildirilmektedir.
Onaylanan yatırımlar için aşağıda yer alan teşvik mekanizmaları bulunmaktadır:
- Sermaye malları alımında KDV istisnası,
- Şirket kurmak için ödenmesi gereken ücret ve vergilerde istisna,
- Sermaye malı ile sermaye malı üretimine yönelik her türlü mal ve ekipman ithalatında
gümrük ve yurtiçi vergi istisnası,
5070 sayılı kanun gereğince Çiğdem Önsal
(20.11.2014 17:06:07) tarafından güvenli
elektronik imza ile imzalanmıştır.
ID:74682407520141120135543
Bu Kod İle http://evrak.egebirlik.org.tr/
adresinden doğrulayabilirsiniz.
1/2
Ayrıntılı bilgi için: Necdet Kömür - Şube Müdürü
Gizem Kamacı - Sözleşmeli Personel
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:74682407520141120135543. Bu kod ile http://evrak.egebirlik.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
- 5 milyon dolar ve üzeri yatırımlarda finansman yurt dışından sağlanmışsa bu finansman
dolayısıyla faiz ve komisyon adında ödenen meblağ üzerinden vergi istisnası sağlanması imkanı,
Konuyla ilgili çalışmalarda faydalı olabileceği düşüncesiyle, ilgili mevzuatın İngilizcesi ile
Paraguay makamlarınca hazırlanmış olan ülke ekonomisine dair İngilizce sunuş ekte yer almaktadır.
Bilgilerinize sunarım.
Çiğdem ÖNSAL
Genel Sekreter Vekili
Ek: Paraguay Yatırım Ortamına İlişkin Bilgi ve Mevzuat
2/2
Ayrıntılı bilgi için: Necdet Kömür - Şube Müdürü
Gizem Kamacı - Sözleşmeli Personel
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:74682407520141120135543. Bu kod ile http://evrak.egebirlik.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
Download

Sayı : TİM.EİB.GSK.00.8/11769 İzmir, 20/11/2014 Konu : Paraguay