Sayı
Konu
:
:
TİM.EÎB.GSK.05.1/7629
Taze Meyve ve Sebzede Chlorate Kalıntı Limitleri
İzmir, 07/07/2014
Sayın Üyemiz,
FRUCOM'dan alınan bir e-posta yazısında, CVUA isimli bir Alman laboratuarında bir
araştırma yapıldığı ve içinde Türkiye'den giden kuru meyvelerin de olduğu pek çok üründe AB
MRL değerlerinin üzerinde chlorate kalıntısı tespit edildiği, AB MRL değerinin şu anda tespit
edilebilir en düşük değer (detection level) olan 0,01 mg/kg olduğu, ancak chlorate kalıntısının
musluk suyu ile yıkama nedeniyle bulunmuş olabileceği, bunun dasuyun tadının ve kokusunun
kontrol edilmesi ve dezenfekte amaçlı chlorine dioksit kullanımından kaynaklandığı
belirtilmekte ve FRUCOM'un bu konuda bilgi toplamaya çalıştığı ifade edilmektedir.
Diğer yandan, suyla soğutma (hydro cooling) tekniği uygulanan taze meyve ve sebzeler
için de chlorate kalıntı limiti belirlenmesi konusunda görüşmelerin sürdüğü bilgisi edinilmiş
olup, Avrupa Birliği ülkelerine ağırlıklı ihracatı yapılan taze meyve ve sebzelerde olması
gereken chlorate kalıntı limitleri konusunda üyelerimiz görüşlerine ihtiyaç duyulmaktadır.
Bilgilerini ve suyla soğutma (hydro cooling) tekniği uygulanan taze meyve ve sebzeler
için olması gereken chlorate kalıntı limitlerine ilişkin görüşünüzün en geç 10 Temmuz 2014
Perşembe gününe kadar aşağıda yer alan form aracılığıyla 0232-4886114 nolu faks veya
[email protected] adresi ile Genel Sekreterliğimize iletilmesi hususunda gereğini rica
ederim.
Emre ÇOĞULU
Genel Sekreter Vekili
ÜRÜN ADI
OLMASI GEREKEN CHLORATE LİMİTİ
Formu Dolduranın Adı Soyadı:
Firma Unvanı / Kaşe-İmza:
GÇ
Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Atatürk Cad. No:382 35220 Alsancak / İZMİR
Tel.: (232) 488 60 00 Faks: (232) 488 61 00
E-Posta: [email protected]
Elektronik Ağ: www.egebirlik.org.tr
5070 sayılh
Çoğulu
(07.07.2014\15:5
lüvenli
elektronik imka ile imzalan
ID:29649290
Bu Kod İle http://evrak.egeMrlik.org.tr/
adresinden doğrulayabi|irsiniz.
>
1/1
.........
Ayrıntılı bilgi için: Tahir Kanlıkuyu - Şube Müdürü
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:296492904201477143213. Bu kod ile http://evrak.egebirlik.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz
Download

Sayı : TİM.EÎB.GSK.05.1/7629 İzmir, 07/07/2014 Konu : Taze Meyve