l
ı
TüRK §TA]I{§ARDLARI
§I{§Tirlısui1-:-=L-:
KAffüLEffiE E,ELG§§,ü
ı|
Saym
:l
frerjıu ALhAŞ
iİ
i6-i8 Şub*i
2üüü
,l
tarihierl arasında gerçekieştirilen
.l
Ktıiite Şişiem ftıhiiı?ıünlü§y{}na
konulu e ğitim pro grümınü
.|
katılarak
:İ
bu belgeyi almaya
hak kazqnmıştır
I
.l
I
ı
TSE
raıiru
xdı,ıpüsü
rnıİra MÜDÜR
V.
i,
.:
Ahwıet Nursi KARTAE
!
TSE KAL|TE
repırusü
S)RUMLUSU
Download

KAffüLEffiE E,ELG§§,ü