2014 YILI MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ DEĞERLENDİRME FORMU
Tarih:2014
SORULAR
VERİLEN PUAN
TOPLAM PUAN
MEMNUNİYET ORANI
1
2
90
3
105
20
52
18
ÇOK YÜKSEK (5) VEREN MÜŞ.
YÜKSEK (4) VEREN MÜŞ.
ORTA (3) VEREN MÜŞ
30
56
9
SORULAR SIRALAMASI
4
5
6
95
91
94
76
105
105
105
105
20
56
15
DÜŞÜK (2) VEREN MÜŞ
25
60
9
7
90
105
15
36
24
1
25
60
3
2
8
9
95
105
88
105
25
64
6
20
48
18
2
10
TOPLAM
99
105
818
945
86,56%
35
64
ÇOK DÜŞÜK (1) VEREN MÜŞ.
TOPLAM PUAN
MÜŞTERİ MEMNUNİYET GRAFİĞİ
TOPLAM MEMNUNİYET PUANI
120
100
95
90
94
91
88
76
60
40
VERİLEN PUAN
20
TOPLAM PUAN
0
2
3
4
5
6
SORULAR
1. SORU
99
95
90
80
HEKİM YAPI A.Ş.'ye ulaşmak için aşağıdaki iletişim kanallarıdndan hangisi ihtiyacınızı en iyi şekilde karşılıyor?
1/Telefon
18
2/Fax
1
3/Yüzyüze
3
4/Web
4
20
18
16
14
12
10
Series1
8
6
4
2
0
1/Telefon
PM.FR.08 REVNO/TARİH:02/21.04.12
2/Fax
3/Yüzyüze
4/Web
7
8
9
10
Download

2014 yılı müşteri memnuniyeti değerlendirme formu