20 Mart 2014 PERŞEMBE
08.30 - 17.00
USG kurs programı için
tıklayınız
USG kursu
EKG kursu
EKG kurs programı için
tıklayınız
Kanıta dayalı tıp kursu
Kanıta dayalı tıp kursu
programı
21 Mart 2014 CUMA
09.00 - 09.30
09.30 - 11.00
Açılış
Panel 1: Kardiyolojik aciller 1
11.00 - 11.30
11.30 - 12.30
Akut koroner sendrom ve yeni laboratuar testleri
Acil serviste bradikardi ve taĢikardiler
Elektrokardiyografide atlanan ölümcül tanılar
KAHVE ARASI
Panel 2: Kardiyolojik aciller 2
12.30 - 13.30
13.30 – 15.00
15.00 - 15.15
15.15 - 16.15
Kalp yetmezliği ve akciğer ödemine yaklaĢım
Acil serviste hipertansif hastaya yaklaĢım
ÖĞ LE Y EMEĞ İ
Panel 3: Radyoloji paneli
Acil serviste düz grafilerin değerlendirilmesi
Acil serviste ultrasonografi kullanımı
Acil serviste bilgisayarlı tomografi kullanımı
KAHVE ARASI
Panel 4: Travma paneli
16:15-18.00
18.30
Acil serviste travmalı hastaya güncel yaklaĢım
Travmalı hastada sıvı tedavisi ve yeni yaklaĢımlar
HARPUT GEZİSİ
HARPUT SIRAGECESİ EŞLİĞİNDE AKŞAM YEMEĞİ
09.00 - 10.30
Panel 5: Solunum acilleri
Moderatör: Prof. Dr.
Başar CANDER,
Doç. Dr. Mehmet DURU
Doç. Dr. Cenker EKEN
Doç. Dr. M. Necati DAĞLI
Doç. Dr. Ġsa KILIÇASLAN
Moderatör: Doç. Dr. Salim
SATAR,
Doç. Dr. Mustafa YILDIZ
Doç. Dr. H. ġevki EREN
Dr. ġükrü GÜRBÜZ
Moderatör: Doç. Dr. A.
Sadık GİRİŞGİN,
Doç. Dr. G. Selahattin
KIYAN
Yrd. Doç. Dr. Özlem BĠLĠR
Doç. Dr. Sadık GĠRĠġGĠN
Doç. Dr. M. Ruhi ONUR
Moderatör: Prof. Dr.
Cahfer GÜLOĞLU,
Doç. Dr. Polat DURUKAN
Yrd. Doç. Dr. Suat ZENGĠN
Prof. Dr. Cahfer GÜLOĞLU
22 Mart 2014 CUMARTESİ
Acil serviste solunum sıkıntılı hastaya yaklaĢım
Pulmoneremboli tanı ve tedavisi
Astım ve KOAH hastasına yaklaĢım
Moderatör: Prof. Dr.
Cuma YILDIRIM,
Yrd. Doç. Dr. Metin
ATEŞÇELİK
Yrd. Doç. Dr. Mustafa
ġAHAN
Yrd. Doç. Dr. Umut
GÜLAÇTI
Yrd. Doç. Dr. Sevdegül
KARADAġ
10.30 - 11.00
11.00 - 12.30
KAHVE ARASI
Panel 6: Acil serviste sık karşılaşılan durumlar
ZehirlenmiĢ hastaya yaklaĢım
Acil serviste ağrılı hastaya yaklaĢım
12.30 - 13.30
13.30 - 15.00
Acil serviste analjezi ve sedasyon
Hızlı seri entübasyon
ÖĞ LE Y EMEĞ İ
Panel 7: Nörolojik aciller
Acil serviste bilinci kapalı hastaya yaklaĢım
Ġnme hastasına acil yaklaĢım
Acil serviste baĢ ağrılı hastaya yaklaĢım
15.00 - 15.30
15.30 - 17.30
Acil serviste senkoplu hastaya yaklaĢım
KAHVE ARASI
Panel 8: Genel aciller paneli
Arteryel kan gazı değerlendirilmesi
Acil serviste anjioödem ve anaflaksiye yaklaĢım
17.30
Diabetik ketoasidoz tanı ve tedavi yönetimi
Acil serviste akılcı ilaç kullanımı
KAPANIŞ TÖRENİ
Moderatör: Doç. Dr.
Abdulkadir GÜNDÜZ,
Dr. M. Nuri BOZDEMİR
Yrd. Doç. Dr. Metin
ATEġÇELĠK
Yrd. Doç. Dr. Selim
BOZKURT
Dr. ġükrü ARDIÇ
Dr. Sevgi YUMRUTEPE
Moderatör: Doç. Dr.
Murat ORAK,
Doç. Dr. M. Gökhan
TURTAY
Yrd. Doç. Dr. GülĢen Akçay
ÇIĞġAR
Doç. Dr. Hakan
OĞUZTÜRK
Yrd. Doç. Dr. H. Mansur
DURGUN
Dr. Mehmet AYRANCI
Moderatör: Prof. Dr.
Şahin ASLAN,
Doç. Dr. Zeynep G.
ÇAKIR
Yrd. Doç. Dr. Murat
SARITEMUR
Yrd. Doç. Dr. Mehtap
GÜRGER
Yrd. Doç. Dr. Halil KAYA
Yrd. Doç. Dr. Affan DENK
Download

08.30 - 17.00 USG kursu EKG kursu Kanıta dayalı tıp kursu USG