Ders kitabı
27.sayfa
Manzaranın sudaki görüntüsü, yansıması, yani simetrisi.
GÜNEŞİN SUYA YANSIMASI (SİMETRİĞİ)
KELEBEĞİN KANATLAR ARASINDAKİ SİMETRİĞİ
Aynadaki görüntüsü
Kumrunu kendi
SOL
SAĞ
KUMRUNUN AYNADAKİ GÖRÜNTÜSÜ (SİMETRİĞİ)
ETKİNLİK
AYNAYLA OLUŞAN GÖRÜNTÜ
DERS KİTABI 27.SAYFA
Ayna karşısındaki görüntümüz simetridir. Yalnız ayna karşısına geçip biz SAĞ elimizi kaldıralım.
Aynadaki görüntümüzdeki kalkan el ise SOL eldir. Simetride ters görüntüler oluşur.
Kumrunun kendisinin Sol tarafını görüyoruz. Aynadaki görüntüsü ise sağ taraftır.
Simetri doğrusu
Sağ eli
Sol eli
Merve
Aynadaki görüntüsü
Saçı SOL omzunda
Saçı SAĞ omzunda
SAĞ ELİ
SOL ELİ
ETKİNLİK
Simetri doğrularını bulalım
Ders kitabı 29.sayfa
Kağıt katlamalarıyla dikdörtgensel,karesel, beşgensel , paralelkenarsal , altıgensel , eşkenar
dörtgensel bölgelerin simetri doğrularını bulalım.
Dikdörtgenin simetrik doğruları
1. Tam orta noktadan simetri doğrusu geçer.
Katladığımız zaman simetriler üst üste gelir.
2. Kısa kenarların tam orta noktasından simetri
doğrusu geçer.katladığımız zaman simetriler üst
üste gelirler.
Dikdörtgenin köşegenlerinden simetri doğrusu
geçer mi ? Düşünüp tartışalım.
Köşegeninden kağıdı katlayıp , eş parçaların
Çakışıp çakışmadığına bakalım.
Üst üste gelmeyip çakışmadı.
Şimdi de köşegeninden keserek eş parçaları
üst üste gelecek şekilde çakışmalarını deneyelim.
Görüldüğü gibi üst üste geldiğinde çakışmadı.
O halde dikdörtgenler köşegenlerinden simetri olamaz. Bu da köşegenlerinde simetri
doğruları olmadığını gösterir.
Dikdörtgenlerin sadece karşılıklı kenarlarının tam orta noktasından geçen
2 tane simetri doğrusu vardır.
Düzgün çokgenlerin simetrik doğruları
EŞKENAR DÖRTGEN
KARE
4 tane simetri doğrusu var.
Karenin de 4 eşit kenarı var.
Kenarlar ve köşegenlerden.
4 tane simetri doğrusu
ve de 4 eşit kenarı var.
Kenarlar ve köşegenlerden.
BEŞGEN
ALTIGEN
EŞKENAR ÜÇGEN
3 simetri doğrusu var.
3 tane de eşit kenarı var.
Köşeden karşı kenara.
DÜZGÜN ÇOKGENLERİN
KENAR SAYISI KADAR
SİMETRİ DOĞRULARI
VARDIR.
Simetri doğrularından kesip
karşılaştıralım.
5 tane simetri doğrusu var.
5 eşit kenarı var.
Köşelerden karşı kenarlara.
6 tane simetri doğrusu var.
6 eşit kenarı var.
Simetri doğruları kenarlar ve köşeler arasındadır.
PARALELKENARIN SİMETRİ DOĞRULARI
Sizce simetrik doğrusu mudur ?
Paralelkenarı keserek katlama yapalım. Eş parçaların çakışıp çakışmadığını gözleyelim.
Simetrik şekillerdeki , simetrik nokta çiftleri, simetrik doğrusuna olan uzaklıkları birbirine eşittir.
Simetrik doğrusu
3cm
3cm
Simetrik şekildeki noktaların doğruları, simetrik doğrusuna diktir.
Simetri, oya, dantel , halı , kilim , seramik , fayans vb. el sanatlarımızda da çok yaygın olarak kullanılır.
Ders kitabı 31. Sayfadaki alıştırmalar yapıldıktan sonra, aynı sayfadaki “Kağıttan simetrik şekiller
oluşturalım” etkinliği yapılacak. Çalışma kitabına geçilip; 13,14,15,16 ve17. Sayfalardaki çalışma
ve etkinliklere yer verilecek. Daha sonra da ders kitabının 32. Ve 33 sayfasındaki “Konu Değerlendirme” soruları çözülecektir.
Download

Ders kitabı 27.sayfa Manzaranın sudaki görüntüsü, yansıması